PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 2/I |
Tytuł artykułu

Wpływ rozłogów pól przeznaczonych pod użytki zielone i przestrzennych cech gospodarstw na koszty uprawowe we wsi Filipowice

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Influence of land configuration of fields earmarked for grasslands and farms spatial features on cultivation costs in Filipowice village
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule zawarto wyniki badań rozłogu pól przeznaczonych pod użytki zielone, wchodzących w skład gospodarstw rolnych we wsi Filipowice. Do okre-ślenia podstawowych cech rozłogu pól i gospodarstw wykorzystano specjalistyczne programy komputerowe: „MKTopo GUTR", „Plikpol" i „Pole". Podstawowym elementem powierzchniowym przyjętym do badań były pola, stanowiące ciągłe części działek ewidencyjnych, objęte jedną formą użytkowania. Przeprowadzona analiza objęła podstawowe cechy rozłogu pól, do których należą: przestrzenne pa-rametry pola, oszacowane koszty uprawowe zależne od rozłogu, położenie pola we wsi i w gospodarstwie oraz podstawowe cechy gospodarstwa. W celu wykonania szczegółowych badań wykorzystano metody statystyczne, umożliwiające określenie współczynników korelacji pomiędzy badanymi cechami oraz sporządzenie ko-relacyjnych wykresów rozrzutu. Wykonana analiza pozwoliła na stwierdzenie w jakim zakresie rozłóg pól przeznaczonych pod użytki zielone oraz przestrzenne cechy gospodarstw wpływają na wielkości ponoszonych kosztów związanych z ich uprawą.
EN
The following study presents results of the research concerning land configuration of fields earmarked for grasslands that constitute farmsteads located in Filipowice village. In order to determine basic features of the land configuration of fields and farms, the following, specialist computer programs were applied: MKTopoGUTR, Plikpol and Pole. A basic areal element considered during the research were fields that constitute continuous parts of cadastral parcels and comprise a uniform form of cultivation. The run analysis dealt with the basic land configuration features that include: land spatial parameters, estimated costs of cultivation depending on land configuration, land location within the village and farm area as well as a farmstead basic features. In order to carry out detailed research, statistic methods were used made it possible to determine correlation coefficients between the studied features and worked out to draw up the correlation charts of dispersion. The run analysis enabled to determine to which extent the land configuration of fields earmarked for grasslands and farms spatial features influence on expenses related to their cultivation.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
2/I
Opis fizyczny
s.119-130,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul.Balicka 253A, 30-198 Kraków
Bibliografia
  • Cymerman R., Hopfer A., Nowak A. 1982. Ocena i waloryzacja gruntów wiejskich. PWRiL, Warszawa.
  • Gniadek J., Harasimowicz S., Janus J. 2001. Automatyzacja analizy rozłogu działek z wykorzystaniem programu komputerowego. Materiały Miedzynarodowej Konferencji „Rural managementand cadastre” Politechnika Warszawska, Warszawa, s. 139–147.
  • Harasimowicz S., Kubowicz H. 1994. Ocena ukształtowania rozłogów gospodarstw we wsi i możliwości ich poprawy. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Geodezja, 14, s. 65–74.
  • Hopfer A. 1991. Wycena nieruchomości. ART. w Olsztynie. Pruszczyk W., Żurawski Z. 1991. Metodyka określania spodziewanego wzrostu wydajności pracy w wykonywaniu prac polowych do oceny potrzeb i efektów scaleń gruntów. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Sesja Naukowa, 31, s. 55–62.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4c6ce7c9-0b33-48a1-a1ef-6269a94c2610
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.