PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 1 |

Tytuł artykułu

Wsparcie turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

Warianty tytułu

EN
Supporting the rural tourism and the farm tourism in Poland as part of the Common Agricultural Policy

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Podstawowym celem pracy jest podsumowanie wsparcia finansowego, pochodzącego ze środków pomocowych UE, przeznaczonego na rozwoju turystyki wiejskiej, agroturystyki oraz infrastruktury okołoturystycznej w latach 2004-2014, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dla zrealizowania postawionego celu wykorzystano dane zamieszczone w sprawozdaniach z realizacji powyższych programów pomocowych, za okres od 2004 do 2014 r. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w minionym dziesięcioleciu polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, dzięki wsparciu ze środków pomocowych UE nastąpił widoczny rozwój turystyki wiejskiej, agroturystyki oraz szeroko rozumianej infrastruktury okołoturystycznej na obszarach wiejskich. Świadczy to również o tym, iż w rozwoju infrastruktury okołoturystycznej dostrzega się również rolę we wzmacnianiu funkcji turystycznych obszarów wiejskich.
EN
Suming up of the backing, coming from the foreign aid budget the EU is a basic aim of the work, allocated on the development of the rural tourism, the farm tourism and the infrastructure okołoturystycznej in 2004-2014 years, as part of the “Sector operational programme the Restructuring and the modernization of the food sector and the development of rural areas 2004-2006” and “Rural development programme for years 2007-2013”. For accomplishing a put goal placed data was used in reports on the completion of above relief programmes, in the period from 2004 to 2014. It results from conducted analysis that in the past decade of the Polish membership in the European Union, thanks to supporting the EU from the foreign aid budget a visible development of the rural tourism, the farm tourism and the widely understood infrastructure took place on country areas. It is also attesting to it, that in the development of infrastructure, a role in improving the function of tourist country areas is also noticed.

Wydawca

-

Rocznik

Numer

1

Opis fizyczny

s.25-39,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa
 • Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

Bibliografia

 • 1. Borne H., Doliński A. (1998): Organizacja turystyki, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • 2. Drzewiecki M. (2001): Podstawy agroturystyki, Wydawnictwo OPO, Bydgoszcz.
 • 3. Gaworecki W. W. (2003): Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 4. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego, Komisja Europejska, Bruksela, dnia 30 czerwca 2010 r., KOM(2010) 352.
 • 5. Kozak M. W. (2006): Rola agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich. Stan i rekomendacje. Ekspertyza dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • 6. Majewski J., Lane B. (2003): Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa.
 • 7. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2014.
 • 8. SAPARD – wybrane efekty realizacji pomocy przedakcesyjnej w Polsce, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Departament Analiz Działalności i Rozwoju, Warszawa 2006.
 • 9. Sawicki B. (2007): Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich, Wyd. Akademii Rolniczej w Lublinie we współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Społecznych NOWY ŚWIAT w Warszawie, Lublin.
 • 10. Sikora J. (2012): Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • 11. Sprawozdanie końcowe z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004- 2006”, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2010.
 • 12. Sprawozdanie okresowe półroczne z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Nr 14/I/2014, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Departament Programowania i Sprawozdawczości, Warszawa 2014.
 • 13. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2012.
 • 14. Sznajder M., Przezbórska L. (2006): Agroturystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 15. Wiatrak A. P. (2000): Problemy ekologizacji turystyki wiejskiej, „Gospodarka Turystyczna u progu XXI wieku, AWF, Poznań.
 • 16. Wojciechowska J. (2009): Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 17. Załącznik do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r. (poz. 2032), Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2004.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-4c4aa98a-b11a-461c-919f-245dd2d76668
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.