PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 12 | 2 |
Tytuł artykułu

Weryfikacja parametrów podłoża na podstawie wykonanej analizy wstecz przy realizacji głębokich posadowień w Warszawie

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Verification of parameters of subsoil based on back analysis made during deep foundations in Warsaw
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy omówiono problemy występujące przy analizie głębokich posadowień, głównie przy określaniu wartości parametrów podłoża, i związaną z nimi niepewność pomiaru. Przedstawiono ich źródło oraz rozwój metod i rozwiązań poprawiających zgodność obliczonych i pomierzonych przemieszczeń budynków. Zaprezentowano możliwość wykorzystania i trafność reguł różnicowania (uzmienniania) parametrów geotechnicznych warstw gruntu zalegającego na dużych głębokościach na podstawie zależności lokalnych z uwzględnieniem zmian sztywności gruntu, bazując na teorii małych odkształceń. Wykorzystano autorskie modyfikacje wartości parametrów określonych w rozpoznaniu bazującym na normie PN-81/B-03020, która przez wiele lat była wykorzystywana przy rozpoznaniu podłoża pod głębokie posadowienia przy symulacjach numerycznych.
EN
In the paper the discussion of problems and doubts when analyzing deep foundations, mainly whilst determining soil parameters. Problems and doubts regarding geotechnical calculations, their source as well as methods and solutions to improve compatibility of calculated and measured displacements of buildings are also described. In this part the author examines the possibilities of implementation and the accuracy of the principles of geotechnical parameters modification for soil layers deposited at depths. This has been done on the basis of local relationships taking into account changes in soil stiffness for very small strains. The author discusses cases of such benchmarks utilization and their application benefits as well as presents modifications to parameters defined based on Polish standard PN-81/B-03020 in numerical simulations of deep foundations.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
12
Numer
2
Opis fizyczny
s.91-100,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska, ul.Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa
Bibliografia
 • Atkinson J.H., 2000. Non-linear soil stiffness in routine design. Geotechnique 50, 5, 487–508.
 • Barański M., 2004. Ocena zachowania się iłów plioceńskich ze Stegien w warunkach naprężeń efektywnych. Grant KBN nr 5 T12 B 04 122. UW, Warszawa.
 • Barański M., Dąbska A., Popielski P., Szczepański T., 2008. Numerical model verification on the basis of the measurements and investigation carried out during the objects realization. International Geotechnical Conference: Development of Urban Areas and Geotechnical Engineering, 16–19 June 2008, St. Petersburg.
 • Bzówka J., 2001. Obliczeniowy model pala wykonanego techniką wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej. Praca doktorska. Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa, Gliwice.
 • Cudny M., 2006. Praktyczne aspekty modeli konstytutywnych gruntów drobnoziarnistych. Inżynieria Morska i Geotechnika 3, 155–168.
 • Hardin B.O., 1978. The nature of stress – strain behaviour for soils. State of the art report. Proc. Spec. Conf. on Earthquake Engineering and Soil Dynamics, Pasadena, California, US, 3–90.
 • Kaczyński R., 2007. Geologiczno-inżynierskie zachowanie się iłów londyńskich i warszawskich. III Sympozjum WPGIwP, Puszczykowo 2007, Geologis 11, 481–489.
 • Kłosiński B., 2010. Wytyczne stosowania ścian szczelinowych. Materiały Seminarium „Ściany szczelinowe”. IBDiM, Warszawa.
 • Matthews M.C., Clayton C.R.I., Own Y., 2000. The use of geophysical techniques to determine geotechnical stiffness parameters. Proc. Instn. Civ. Engrs Geotech. Engng. 143, 31–42.
 • Menzies B., 2000. Near-surface site characterisation by ground stiffness profi ling using surface wave geophysics. In: H.C. Verma Commemorative Volume, Indian Geotechnical Society, New Delhi.
 • PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
 • PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
 • PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.
 • Popielski P., 2008. Wykorzystanie analizy wstecz do weryfikacji modeli numerycznych opisujących oddziaływanie głębokich posadowień na obiekty sąsiednie. PAN Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, Problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. VI. Badawczo-projektowe zagadnienia w budownictwie. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • Popielski P., 2012. Oddziaływanie głębokich posadowień na otoczenie w środowisku zurbanizowanym. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Środowisko 61, OWPW, Warszawa.
 • Popielski P., Stasierski J., 2005. Zastosowanie pakietu HYDRO-GEO w geotechnice i hydrotechnice, dokładność obliczeń numerycznych, analiza wstecz. XX Ogólnopolska Konferencja WPPK, Wisła – Ustroń.
 • Robertson P.K., 2009. Interpretation of cone penetration tests – a unified approach. Canadian Geotechnical Journal 46, 1337–1355.
 • Robertson P.K., Cabal K.L., 2010. Guide to Cone Penetration Testing for Geotechnical Engineering. Gregg Drilling & Testing, Sing Hill, California.
 • Shibuya S., 1992. Elastic deformation properties of geomaterials. Soil and Foundations Journal of the Japanese Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering 32, 3, 23–46.
 • Siemińska-Lewandowska A., 2003. Projektowanie ścian głębokich wykopów na podstawie wyników badań kotew gruntowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Budownictwo, 97. Gliwice
 • Wiłun Z. 1976. Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4c39ecf3-1537-4e85-b7d4-0377819a0a12
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.