PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 13 | 3 |
Tytuł artykułu

Economic development of rural areas in European Union Member States in 2000–2012

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Rozwój ekonomiczny obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej w latach 2000–2012
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This paper focuses on the analysis of some certain aspects of economic development of rural areas in EU Member States during 2000–2012 and aims to defi ne its main tendencies. The synthetic indicator, constructed on the basis of the primary variables, such as GDP per capita, cereal yield, livestock production index and agriculture value added per worker, has been used to evaluate rural economic development. While creating a synthetic indicator, factor analysis has been employed. The research covered all the countries of the EU. The results indicated that among them the highest level of rural economic development in terms of applied indicators occurred in Luxembourg, the Netherlands, Slovenia, France and Malta, and the lowest – by Lithuania, Romania, Slovakia, Poland and the Czech Republic.
PL
Celem pracy jest określenie rozwoju ekonomicznego obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej w latach 2000–2014. W badaniach przy szacowaniu tego rozwoju wykorzystano wskaźnik syntetyczny, opracowany na podstawie zmiennych pierwotnych, takich jak: PKB per capita, plony zbóż, produkcja zwierzęca i wartość dodana w rolnictwie na 1 pracownika. Przy opracowywaniu wskaźnika syntetycznego wykorzystano analizę czynnikową. Badaniami objęto wszystkie kraje Unii Europejskiej. Z uzyskanych danych wynika, że najwyższy poziom rozwoju ekonomicznego obszarów wiejskich odnotowano w takich krajach, jak: Luksemburg, Holandia, Słowenia, Francja i Malta, a najniższy na Litwie, w Rumunii, Słowacji, Polsce i Czechach.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
3
Opis fizyczny
p.95-104,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Economics and Enterprise Organization, Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Science - SGGW, Nowoursynowska 166, 02-787 Warsaw, Poland
autor
 • National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine
Bibliografia
 • American Economic Development council (AEDC), 2003, http://www.iedconline.org/web-pages/inside-iedc/about-iedc/#ED_Defi ned
 • Bolch B.W., Huang C.J., 1974: Multivariate statistical methods for business and economics. Prentice-Hall, Englewood Cliffs NJ.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Mainstreaming sustainable development into EU policies: 2009 Review of the European Union Strategy for Sustainable Development, COM/2009/0400 fi nal, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52009DC0400
 • Dobosz M., 2001. Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań [Computer-assisted statistical analysis of research results]. Wyd. Akademicka Ofi cyna Wydawnicza EXIT, Warszawa [in Polish]
 • Dorward A., Kydd J., Poulton C., Bezemer D., 2009. Coordination Risk and Cost Impacts on Economic Development in Poor Rural Areas. Journal of Development Studies 45 (7), 1093–1112.
 • European Commission statistics database, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes
 • Harman H.H., 1967. Modern factor analysis. University of Chicago Press, Chicago.
 • Harris J.M., 2000. Basic Principles of Sustainable Development. Global Development and Environment Institute Working Paper 00-04.
 • Jajuga K., 1993. Statystyczna analiza wielowymiarowa [Statistical multivariate analysis]. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa [in Polish].
 • Kindleberger C.P., Herrick B.C., 1977. Economic Development. McGraw-Hill, New York.
 • Labrianidis L., 2006. Fostering Entrepreneurship as a Means to Overcome Barriers to Development of Rural Peripheral Areas in Europe. European Planning Studies 14 (1), 3–8.
 • Morrison D.F., 1990. Wielowymiarowa analiza statystyczna [Statistical multivariate analysis]. PWN, Warszawa [in Polish].
 • Morse G., Loveridge S., 1997. Implementing local business retention and expansion visitation programs. Northeast Regional Center for Rural Development. NERCRD Publication 72, University Park, PA.
 • The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) statistics database, http://www.oecd.org/statistics/
 • Porter M.E., 1990. The Competitive Advantage of Nations. The Free Press, A Division of Macmillan, New York.
 • Rural Developmnt in the European Union - Statistical and economic information http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/2012/index_en.htm
 • Rural Development in the European Union. Statistical and Economic Information. Report 2012, European Union, December 2012.
 • Rural Development Policy 2007–2013: European Commission. 061130_Factsheet_EN.indd 1. 18.12.2006.
 • Rural Development Policy 2014–2020: European Commission. Agriculture and Rural Development, December 2013.
 • Stanny M., 2011. Analiza Poziomu Komponentów Rozwoju Zrównoważonego i Ocena Stopnia ich Zrównoważeniana Obszarach Wiejskich ZPP [Spatial Analysis of the Level of Substantial Development Components and Evaluation of their Degree of Sustainability in Rural Areas of the Green Lungs of Poland]. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 253, 99–114 [in Polish].
 • Sustainable Agriculture UK Cooperative Extension Service, University of Kentucky – College of Agriculture. Reviewed by Mark Keating, Lecturer in Sustainable Agriculture (Issued 2008), Reviewed by Krista Jacobsen, Assistant Professor of Sustainable Agriculture (Revised 2012), April 2012, 1–5.
 • Tadeusiewicz R., 1993. Biometria [Biometrics]. Wyd. Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków [in Polish].
 • The World Bank database, http://data.worldbank.org/indicator#topic-1
 • World Bank, 1991. World Development Report 1991: The Challenge of Development. Oxford University Press, New York, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5974
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4c3827ac-7066-4bf6-b13f-fe22f6b7fc0c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.