PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 31 | 3 |

Tytuł artykułu

An assessment of recreational potential of chosen lakes of Olsztynskie Lake District (Warmia and Mazury, Poland) for angling purposes

Warianty tytułu

PL
Ocena potencjału rekreacyjnego wybranych jezior Pojezierza Olsztyńskiego (Warmia i Mazury, Polska) do celów wędkarstwa

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Angling is one of the most popular forms of recreation in Poland. The aim of the present work was an evaluation of angling potential of chosen lakes in the Olsztyńskie Lake District. Multidimensional comparative analysis was applied in this study. The study included 19 lakes. In the final assessment lakes Tejstymy, Tumiańskie and Dadaj achieved the highest potential for angling with values of synthetic measure over 0.5. The lowest values were achieved by lakes Rzeckie, Rasząg and Kraksy Małe (under 0.2). The best rated lakes were characterized by high values of synthetic measures in both studied groups of features. It was reassumed, that the lakes with low synthetic measure of the group of natural determinants were not worth to be invested. The lakes with not fully utilized natural potential and the lakes with unutilized natural potential (especially worth to beinvested) were indicated
PL
Jedną z najbardziej popularnych form rekreacyjnego wykorzystania jezior w Polsce jest wędkarstwo. W ostatnich kilkunastu latach nastąpił jego dynamiczny rozwój, który przyczynił się doopracowania systemu oceny naturalnych zbiorników wodnych pod kątem ich przydatności do tej formy rekreacji.Celem pracy było oszacowanie potencjału rekreacyjnego wybranych jezior Pojezierza Olsztyńskiego do celów wędkarstwa. W pracy zastosowano metodę oceny opartą na analizie porównawczej uwarunkowań przyrodniczych i zagospodarowania wędkarskiego zbiorników. W badaniach uwzględniono 19 jezior. Wykazano, że największy potencjał wędkarski mają jeziora: Tejstymy, Tumiańskie oraz Dadaj, które uzyskały wartość miernika syntetycznego powyżej 0,5. Najniższe wartości miernika uzyskały jeziora: Rzeckie, Rasząg oraz Kraksy Małe (poniżej 0,2). Najwyżej ocenione akweny charakteryzowały się wysokimi wartościami mierników syntetycznych zarówno pod względem uwarunkowań przyrodniczych, jak zagospodarowania wędkarskiego. Stwierdzono, że nie warto inwestować w jeziora o niskich wartościach miernika syntetycznego dla działu uwarunkowania przyrodnicze. Wskazano jeziora o niewykorzystanym potencjale przyrodniczym, w które szczególnie warto zainwestować

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

31

Numer

3

Opis fizyczny

p.4455-458,fig.,ref.

Twórcy

 • Department of Tourism, Recreation and Ecology, , Univeristy of Warmia and Mazury in Olsztyn, Michala Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn, Poland
autor
 • Department of Ichthyology, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
autor
 • Department of Tourism, Recreation and Ecology, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
autor
autor
 • Department of Lake and River Fisheries, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland

Bibliografia

 • ARLINGHAUS R., LORENZEN K., JOHNSON B.M., COOKE S.J., COWX I.G. 2016. Management of freshwater fisheries. Addressing habitat, people and fishes. [In:]Freshwater fisheries ecology. Ed. J.F. Craig.John Wiley & Sons, Ltd., pp. 557–579.
 • ARLINGHAUS R., MEHNER T. 2004. Determinants of management preferences of recreational anglers in Germany. Habitat management versus fish stocking. Limnologica, 35: 2–17.
 • Atlas jezior Polski, vol. III. 1999. Ed. J. Jańczak. Bogucki Wydawnictwo Naukowe s.c., Poznań.
 • BANASIK W., BUCHOLZ M. 2010. Strategia rozwoju turystyki województwa warmińsko-mazurskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Turystyki,http://bip.warmia.mazury.pl/urzad–marszalkowski/509/1151/Strategia–rozwoju–turystyki–w–Wojewodztwie–Warminsko–Mazurskim, access: 3.02.2016.
 • BNIŃSKA M. 1992.Podstawy oceny stanu środowiska, opracowania zasad użytkowania i ochrony jezior. Kom. Ryb., 3: 1–4.
 • BOROMISZA Z. 2013. Using landuse and ecological indicators to characterize lakeshore condition. Pol. J.Natur. Sc., 28(2): 227–239.
 • COOKE S.J., ARLINGHAUS R., JOHNSON B.M., COWX I.G. 2016. Recreational fisheries in inland waters.[In:]Freshwater fisheries ecology. Ed. J.F. Craig. John Wiley & Sons, Ltd, pp. 449–465.
 • COOPER C. 2006. Lakes as Tourism Destination Resources. [In:]Lake tourism. An integrated approach to lacustrine tourism systems. Aspects of tourism 32. Eds. C.M. Hall, T. Harkonen. Channel View Publications, Clevedon, Buffalo, Toronto, pp. 3–26.
 • CZARKOWSKI T., KUPREN K., TURKOWSKI K., KUCHARCZYK D., KOZŁOWSKI K., MAMCARZ A. 2012. Recreational fisheries and fishing grounds in the context of the tourist attractiveness of lakeland regions.Pol. J. Natur. Sc., 27(4): 453–463.
 • CZERWIŃSKI T. 2013. Stan gospodarki rybacko-wędkarskiej prowadzonej w zbiornikach zaporowych w 2012 roku. [In:] Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2012 roku. Ed. M. Mickiewicz. Wydawnictwo IRS Olsztyn, pp. 45–54.
 • CZERWIŃSKI T. 2014.Porównanie rybactwa i wędkarstwa jako dwóch form eksploatacji ichtiofauny. [In:] Zasady i uwarunkowania zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich,cz. 2. Eds.M. Mickiewicz, A. Wołos. Wydawnictwo IRS Olsztyn, pp. 41–52.
 • DÁVIDL. 2003.Ecotourism as a new sustainable tourism development strategy at lake Tisza, in Hungary. [In:]International lake tourism conference, 2–5 July, Savonlinna, Finland. Ed.T. Harkonen. Publications of the Savonlinna Institute for Regional Development and Research.Joensuunyliopistopaino, Savonlinna, pp. 27–32.
 • DEDIO T. 1989.Atrakcyjność jezior obszaru młodoglacjalnego dla rekreacji (na przykładzie jezior Polski Północno-Zachodniej). Prz. Geogr., 51(1–2): 77–96.
 • FENCZYN J. 1998.Wędkarstwo jako aktywność rekreacyjna. Stud. Monogr. AWF, Kraków, 3.
 • FURGAŁA-SELEZNIOW G., OHIRKO M., MAMCARZ A. 2007. Nature conservation and tourism. A case studyof the lakes Gołdapiwo, Brożówka and Żabinki and the commune of Kruklanki (the Masurian LakeDistrict, Poland). [In:]Hanbook of lakes and reservoirs a sustainable vision of tourism. Handbooksof water-based tourism. Eds. Á.Németh, L. Dávid, Department of Tourism and regional Development, Károly Róbert College, Gyöongyös, Hungary, 1: 65–73.
 • HALL C.M. 2009.Lakes as sustainable tourism destination: integrating conservation and development. [In:]Community workshop. Ideas into action. Report from the 4th International Lake Tourism Conference. Making conservation work for communities – and Lakes Community Round Table,June 25th, 2009. Eds. M. Mc Intyre, M. Lavallee, R.L. Koster, R.H. Lemelin. Centre for Tourismand Community Development Research, Lake head University, pp. 5–8.
 • HALL C.M. 2010.Lakes as sustainable tourism destinations. Integrating conservation and develop-ment. [In:]Lake. Tourism Research. Towards sustaining communities – and – lake environments. Eds. N. McIntyre, R. Koster, H. Lemelin. Occasional Research Publication, Lakehead University Centre for Tourism & Community Development Research, Thunder Bay, Canada, pp. 5–8.
 • HALL C.M., HARKONEN T. 2006.Lake tourism: an introduction to lacustrine tourism systems[In:]Laketourism. An integrated approach to lacustrine tourism systems, Aspects of tourism,32. Eds.C.M. Hall, T. Harkonen. Channel View Publications, Clevedon, Buffalo, Toronto, pp. 3–26.
 • HICKLEY P., ARLINGHAUS R., TYNER R., APRAHAMIAN M., PARRY K., CARTER M. 2004.Rehabilitationof urban lake fisheries for angling by managing habitat. General overview and case studies fromEngland and Wales. Ecohydrology and Hydrobiology, 4: 365–378.
 • JORGENSEN S.E., MATSUI S. 1997.Guidelines of lake management, vol. 8,The world’s lake in crisis.Washington, dc: United Nations Environment Program.
 • KONDRACKI J. 1998.Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.ŁAPIŃSKAH. 1998.Obiekty wypoczynkowe nad jeziorami. Przyrodniczo-krajobrazowe kryteriakształtowania. Rozpr. Nauk. Polit. Biał., 57.
 • MICKIEWICZ M., WOŁOS A., CZERWIŃSKI T. 2008.Jeziorowe łowiska specjalne jako produkt wędkarski.Cz. I.Socjoekonomiczne znaczenie wędkarstwa oraz idea łowisk specjalnych. Kom. Ryb., 3: 613.PZ W Polski Związek Wędkarski (PolishAnglingAssociation),Stronagłówna,http://www.pzw.org.pl/pzw/, access: 3.02.2016.Regionalne aspekty rozwoju turystyki. 1999. G. Gołembski. PWN, Warszawa–Poznań.
 • SEWELLW. R.D., ROSTRON J. 1970.Recreational fishing evaluation. Department of Fisheries andForestry, Ottawa.
 • SKŁODOWSKI J., LIPKA D. 2011.Wędkarstwo rekreacyjne a zaśmiecanie ekotonów nadbrzeżnych naprzykładzie wybranych odcinków Doliny Środkowej Wisły. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej (Rogów 2011), 28: 181–187.
 • SKRZYPCZAK A. 2005.Ocena przydatności rekreacyjnej naturalnych zbiorników wodnych dla wędkarstwa. Folia Turistica, 16: 115–129.
 • SKRZYPCZAK A., DOLECIŃSKI A., SZYMAŃSKI M. 2014. Analiza uwarunkowań rozwoju rekreacji wędkarskiej w ramach zrównoważonej gospodarki rybackiej na przykładzie okręgu PZWw Słupsku. [In:]Problemy turystyki i rekreacji wodnej. Eds. A. Hakuć-Błażowska, G. Furgała-Selezniow, A. Skrzypczak. Wydawnictwo UWM, Olsztyn, pp. 245–260.
 • SKRZYPCZAK A., ZARĘBSKI B., SZYPIŁŁO A., MAMCARZ A. 2006. Evaluation of the angling assets of naturalwater reservo IRS Olsztyn. A case study of the lakes in the communes of Liniewo and Nowa Karczma (administrative District of Koscierzyna, province of Pomorze). EJPAU, Fisheries, 9(4).
 • SIPPONEN M. 1998.The impact of ownship of fishing rights on professional fishing in Finnish lakes. Fisheries research, 34: 123–136.
 • SMITH S. 2003.Lake tourism research: themes, practice ans prospects.[In:]International Lake Tourism Conference, 2–5 July Savonlinna, Finland. Ed. T. Harkonen. Publications of the Savonlinna Institute for Regional Development and Research. Joensuunyliopistopaino, Savonlinna, pp. 13–25.
 • SOŁOWIEJ D. 1992.Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka. WydawnictwoUAM, Poznań.
 • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025.2013. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 2013. http://strategia2025.warmia.mazury.pl/artykuly/72/strategia-2025.html, access: 3.02.2016.
 • TUOHINO A. 2015.In search of the sense of Finnish lakes. A geographical approach to lake tourismmarketing. Nordia Geographical Publications, 44: 5.
 • WOŁOS A. 1994.Aktualne problemy rybactwa jeziorowego. Wydawnictwo IRS, Olsztyn.
 • WOŁOS A. 2000.Ekonomiczne znaczenie wędkarstwa w gospodarstwach uprawnionych do rybackiegoużytkowania jezior. Arch. Rybactwa Polskiego, 8, suppl. 1: 5–54.
 • WOŁOS A., DRASZKIEWICZ-MIODUSZEWSKA H., TRELLA M. 2013.Presja i połowy wędkarskie w jeziorach użytkowanych przez gospodarstwa rybackie w 2011 roku. [In:] Zrównoważone korzystaniez zasobów rybackich na tle ich stanu w 2012 roku. Ed. M. Mickiewicz. Wydawnictwo IRS Olsztyn,pp. 93–102.
 • WOŁOS A. 2014. Presja i połowy wędkarskie w wybranych zbiornikach zaporowych – potencjał produkcyjny, konsekwencje gospodarcze i ekologiczne. [In:]Opracowanie rybackiego modelu zrównoważonego wykorzystania i ochrony zasobów ryb w zbiornikach zaporowych. Eds.W. Wiśniewolski, P. Buras. Wydawnictwo IRS Olsztyn, pp. 39–54.
 • World Lake Vision Committee. 2003.World Lake Vision. A Call to Action. International LakeEnvironment Committee Foundation (ILEC), http://www.ilec.or.jp/en/wp/wp-content/uploads/2013/03/wlv–c–english.pdf, access: 6.02.2016.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-4c3262e3-28b0-476f-aa56-8367ee03fe82
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.