PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | 05 |
Tytuł artykułu

Ochrona wód i gospodarka ściekowa w jednostkach osadniczych poniżej 2000 RLM (2)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Numer
05
Opis fizyczny
s.14-18,rys.,tab.,fot.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
autor
Bibliografia
 • H. Mańczak, Techniczne podstawy ochrony wód przed zanieczyszczeniem. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej. 1972.
 • R. Nowak, Wybrane aspekty gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii Środowiska". Koszalin, Ustronie Morskie 2005.
 • R. Błażejewski, Kanalizacja wsi. Wyd. PZITS, Oddz. w Poznaniu. 2003.
 • Z. Heidrich, M. Kalenik, J. Podedworna, G. Stańko, Sanitacja wsi. Wyd. Seidel-Przywecki. Warszawa. 2008.
 • Ustawa Prawo wodne. DzU. 2001 nr 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. DzU. 2006 nr 137 poz. 984 z późniejszymi zmianami.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. DzU 2008 nr 162 poz. 1008.
 • Z. Heidrich, A. Witowski, Urządzenia do oczyszczania ścieków. Wyd. II. Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa. 2010.
 • Z. Heidrich, Kierunki rozwiązań systemów kanalizacyjnych na terenach wiejskich. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska. 2005, 2 (32), 147-152.
 • M. Mańczak, Optymalizacja gospodarki ściekowej w gminach w świetle wytycznych.
 • Unii Europejskiej na przykładzie gminy Długołęka. Ochrona Środowiska, 2002, 3(86), 23-26.
 • R. Matz, Zasady stosowania indywidualnych i grupowych oczyszczalni ścieków. Seminarium pn.: „Możliwości oczyszczania ścieków w oczyszczalniach przydomowych i lokalnych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów". Bucharzewo, 14-15 stycznia 2006.
 • R. Matz, Programowanie kanalizacji na terenach niezróżnicowanych za pomocą komputerowych systemów informacji o terenie. Seria: Projektowanie, budowa i eksploatacja przydomowych oczyszczalni ścieków. Poznań. 2003.
 • Z. Heidrich, G. Stańko, Kierunki rozwiązań oczyszczalni ścieków dla wiejskich jednostek osadniczych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2008, Nr 5, 169-177.
 • K. Bartoszewski, M. Kwiatkowska, Zasady wyboru systemu oczyszczania ścieków. Ochrona Środowiska 1988, 1(34), 23-26.
 • S. Krzanowski, W. Miernik, Unieszkodliwianie małych ilości ścieków metodami niekonwencjonalnymi na obszarach wiejskich. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, 2001,474, 139-146.
 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków Poradnik. Praca zbiorowa. Fundacja Wspomagania Wsi. Warszawa. 2003.
 • J. Łomotowski, A. Szpindor, Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków. Arkady, Warszawa. 1999.
 • G. Kaczor, Stężenia zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z wiejskich systemów kanalizacyjnych województwa małopolskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2009, 9, 97-104.
 • N. Artan, D. Orhon, Mechanism and Design of Sequencing Batch Reactors for Nutrient Removal. Scientific and Technical Report No. 19. IWA Publishing. London. 2005.
 • M. Mańczak M, Zalety i wady reaktorów okresowego działania - SBR. Seminarium nt.: „Technologia oczyszczania ścieków w reaktorach SBR - teoria i praktyka". Warszawa 10 grudnia 2007 r. Wydawnictwo Seidel Przywecki.
 • B. Teichgräber, Sekwencyjne reaktory porcjowe - Projektowanie i zastosowanie (wg tłumaczenia Agnieszki Michalskiej). GWiTS, 1998, 12, 522-531.
 • Materiały informacyjne firmy Bio-Nova.
 • Materiały informacyjne firmy MPI System dla środowiska.
 • Materiały informacyjne firmy Ecol-Unicon.
 • Materiały informacyjne firmy Masko.
 • J. Tomaszek, Wysokoefektywne usuwanie związków C, N i P w reaktorach SBR województwa podkarpackiego. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo — Techniczna „Postęp w inżynierii środowiska" Rzeszów - Polańczyk, 25-27 września 2003, 167-172. •
 • T. Siwiec, Analiza pracy małych oczyszczalni i ścieków na przykładzie wybranych oczyszczalni typu SBR. Przegląd Komunalny, 2004. 7(154), 45-48.
 • P. Bugajski, R. Ślizowski, Ocena działania oczyszczalni ścieków typu SBR w Sterkowcu-Zajaziu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2006, 2(2), 77-86.
 • W. Miernik, Skuteczność oczyszczania ścieków wiejskich w oczyszczalni z reaktorem o działaniu sekwencyjnym. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2007,2, 71-80.
 • A. Masłoń, Ocena efektywności wybranych oczyszczalni ścieków typu SBR w Polsce południowo-wschodniej. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo Inżynieria Środowiska, 2011. W druku.
 • A. Masłoń, Zastosowanie oczyszczalni ścieków SBR w aspekcie poprawy gospodarki ściekowej w regionach turystycznych [w:] „Walory ekologiczne, przyrodnicze, turystyczne i kulturowe Podkarpacia" J. R. Rak (red.). Brzozów. 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4c1ef565-ad12-4811-8fe5-20846571c36a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.