PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | 373 |
Tytuł artykułu

Mesostigmata (Arachnida, Acari) zwałów kopalnictwa węglowego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
RU
Mesostigmata (Arachnidae, Acari) na ugol'nykh otvalakh
EN
Mesostigmata mites (Arachida, Acari) in dumps formed during coal exploitation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
RU
В статье рассматриваются экологические данные касающиеся 50 видов клещей Mesostigmata (за исключением Parasitidae ) собранных на отвалах угольных шахт.
EN
The study contains ecological data concerning 50 species of mites Mesostigmata (except for Parasitidae) collected in dumps formed during coal exploitation.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
373
Opis fizyczny
s.115-136,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Entomologii, Uniwersytet Śląski, Katowice
Bibliografia
 • 1. Barszcz J.: Kształtowanie się siedlisk i roślinności na niektórych zrekultywowanych zwałach górnictwa węgla kamiennego w województwie katowickim. Praca doktorska, 1980.
 • 2. Bernhard F.: Die Familie Ascaidas (Oudemans, 1905), Bernhard Nov. Comb. In: Beitr. Syst.u. Ökol. Mitteleurop. Acarina. 2. Mesostigmata 33-178, 1963.
 • 3. Bitkowska E., Żukowski K.: Roztocze drobnych ssaków niektórych okolic północnej i wschodniej Polski (Acari: Ixodides, Mesostigmata, Trombidiformes. Sarcoptiformes). Fragm. Faun. (Warszawa) 20 (18), 307-321, 1975.
 • 4. Błaszak C.: Roztocze grupy Gamasina Leach 1815 (Acari: Mesostigmata) z gniazd myszy zaroślowej Apodemus silvaticus L. Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. (Poznań) 23 B, 27-45, 1969.
 • 5. Błaszak C.: Zerconidae (Acari, Mesostiqmata) Polski. Monografie Fauny Polski, s. 1-315, PAN, Zakład Zoologii Systematycznej i Doświadczalnej. PWN, Warszawa-Kraków 1974.
 • 6. Błaszak C.: Badania metodyczne nad określaniem mikrośrodowisk roztoczy z podrzędu Mesostigmata (Acari) podłoża boru sosnowego Wielkopolskiego Parku Narodowego. PTG, Prace Komis. Nauk. III/24, 1980.
 • 7. Błaszak C., Banaszak J.: Dwa gatunki roztoczy z podrzędu Mesostigmata nowe dla Polski. Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. (Poznań) 29 C, 163-165, 1976.
 • 8. Błaszak C., Trojanowski H.: Trzy gatunki roztoczy z podrzędu Mesostigmata nowe dla Polski. Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. (Poznań) 28 C, 163-165, 1975.
 • 9. Błoszyk J.: Rodzaj Trachytes Michael, 1894 (Acari, Mesostigmata) w Polsce, PTPN, Prace Komis. Biol. 54, 5-52, 1980.
 • 10. Bregetova N. G.: Kleščfii semejstva Veigaiaidae Oudemans, 1939 - fauny SSSR. Parasitol. Sb. Zool. Inst. Akad. Nauk SSSR 20; 10-107, 1961.
 • 11. Bregetova N. G.: Opredelitel' obitajuščich v počve kleščej Mesostigmata. Sem. Veigaiaidae Oudemans, 1939, s. 55-107. Izd. „Nauka", Leningrad 1977.
 • 12. Bregetova N. G.: Opredelitel' obitajuščich v počve kleščej Mesostigmata. Sem. Amerosejidae (Berlese, 1919) Evans, 1961, s. 148-169. Izd. „Nauka", Leningrad 1977.
 • 13. Bregetova N. G.: Opredelitel' obitajuščich v počve kleščej Mesostigmata. Sem. Aceosejidae Baker et Wharton, 1952 (sensu Evans, 1958), s. 169-226. Izd. „Nauka", Leningrad 1977.
 • 14. Bregetova N. G.: Opredelitel' obitajuščich v počve kleščej Mesostigmata. Sem. Macrochelidae Vitzthum, 1930, s. 346-411. Izd. „Nauka", Leningrad 1977.
 • 15. Bregetova N. G.: Opredelitel' obitajuščich v počve kleščej Mesostigmata. Sem. Laelaptidae Berlese, 1892, s. 483-554, „Nauka", Leningrad 1977.
 • 16. Bregetova N. G.: Opredelitel' obitajuščich v počve kleščej Mesostigmata. Sem. Eviphididae Berlese, 1913, s. 554-569. Izd. „Nauka", Leningrad 1977.
 • 17. Bregetova N. G., Koroleva E. V.: Klešči sem. Macrochelidae Vitzthum, 1930 fauny SSSR. Parasit. Sb. ZIN. AN SSSR, 19, 32-154, 1960.
 • 18. Bregetova N. G., Koroleva E. V.: Kiešči roda Ololaelaps Berlese, 1904 (Acarina Laelaptidae), s. 22-87. Parasit. Sb. Moskva-Leningrad 1964.
 • 19. Bregetova N. G., Ščerbak G. I.: Opredelitel' obitajuščich v počve kleščej Mesostigmata. Sem. Rhodacaridae Oudemans 1902, s. 256-307. Izd. „Nauka", Leningrad 1977.
 • 20. Burges A., Raw F.: Biologia gleby, s. 1-513. PWRiL, Warszawa 1971.
 • 21. Chant D. A.: Phytoseiid mites (Acarina: Phytoseiidae), Part II. A taxonomic review of the family Phytoseiidae with descriptions of 38 new species. Cand. Ent.", Suppl. 12, 91, 1-166, 1959.
 • 22. Dunger W.: Die Entwicklung der Bodenfauna auf rekultivierten Kippen und Halden des Braunkohlentagebaues. Abh. Ber. Naturkundemus (Görlitz, Leipzig) 43(2), 1-256, 1968.
 • 23. Dziuba S.: Obserwacje nad rozmieszczeniem roztoczy w glebie pól uprawnych. St. Soc. Sc. Tor. (Toruń) 5E(3), 51-86, 1959.
 • 24. Dziuba S.: Studia nad ekologią środowiskową roztoczy (Acarina) gleby pól uprawnych. Cz. I. Analiza występowania jakościowego oraz rozmieszczenia pionowego w poszczególnych uprawach. St. Soc. Sc. Tor. (Toruń) 6(15); 371-404, 1962.
 • 25. Dziuba S.: Studia nad ekologią środowiskową roztoczy (Acarina) gleby pól uprawnych. Cz. II. Charakter rozmieszczenia poziomego i pionowego oraz zmiany liczebności roztoczy. St. Soc. Sc. Tor. (Toruń) 7E(1), 1-35, 1963.
 • 26. Dziuba S.: Badania faunistyczno-ekologiczne nad roztoczami (Acarina, Mesostigmata) gleby łąk zasolonych, s. 1-114. Prace habilitacyjne. Toruń 1968.
 • 27. Dziuba S.: Mesostigmata (Acarina) in some saltmarshes in Poland. Fragm. Faun. (Warszawa) 18(9), 163-181, 1972.
 • 28. Dziuba S.: A zoocenotic description of salt-marsh mite communities (Acarina, Mesostigmata). Ekol. Pol. 20(50), 833-856, 1972.
 • 29. Dziuba S., Madej G., Żbikowska K.: Charakterystyka zgrupowania glebowych Acarina w rezerwacie buczyny sudeckiej. Acta Biol., UŚl. (Katowice) 6, 34-45, 1979.
 • 30. Evans G. O., Till W. M.: Studies on the British Dermanyssidae. Part II Classification. Bull. Br. Mus. (Nat. Hist.) (Zool.) 14, 107-370, 1966.
 • 31. Evans G. O., Till W. M.: Mesostigmatic mites of Britain and Irleand (Chelicerata: Acari-Parasitiformes). An introduction to their external morphology and classification. Trans. Zool. Soc. (London) 35, 139-270, 1979.
 • 32. Farrier M. H.: A revision of the Veigaiaidae (Acarina). Techn. Bull. No. 124, A.N.C. State Coll. Publ. (North Carolina) 1-103, 1957.
 • 33. Górski A.: Zmiany niektórych czynników siedliskowych i ich wpływ na roślinność na przepalonym zwale kopalni węgla kamiennego „Gliwice" po upływie 17 lat, Zesz. Nauk. UJ. Prace. Bot. 6, 89-124, 1978.
 • 34. Haitlinger R.: Parasitological investigation of small mammals of Góry Sowie 4. Acarina, Mesostigmata. Pol. Pis. Ent. (Wrocław) 46(4), 771-821, 1976.
 • 35. Haitlinger R.: Parasitological investigation of small mammals of Góry Sowie (Middle Sudetes). VI. Siphonoptera, Anoplura, Acarina. Pol. Pis. Ent. (Wrocław) 47, 429-492, 1977.
 • 36. Haitlinger R.: Pasożyty zewnętrzne nietoperzy Dolnego Śląska. IV. Macronyssidae, Dermanyssidae, Veigaiaidae (Acarina). Wiad. Parazyt. 24(6), 707-718, 1978.
 • 37. Haitlinger R.: Geholaspis mandibularis (Berlese, 1904) i Neopodocinum mrciaki Sellnick 1968 (Macrochelidae, Acarina) dwa nowe gatunki roztoczy dla fauny Polski. Prz. Zool. (Wrocław) 23(1), 45-46, 1979.
 • 38. Haitlinger R.: Stawonogi (Siphonoptera, Anoplura, Coleoptera, Acarina) zebrane z drobnych ssaków Rumunii. Wiad. Parazyt. 26(6), 679-710, 1980.
 • 39. Haitlinger R.: Kilka nowych dla fauny Polski gatunków Acarina, zebranych z drobnych ssaków. Wiad. Parazyt. 27(4-5), 659-663, 1981.
 • 40. Hutson B. R.: Colonization of industrial reclamation sites by Acari, Collembola and other invertebrates. J. Appl. Ecol. 17, 255-275, 1980.
 • 41. Hutson B. R.: The influence on soil development of the invertebrate fauna colonizing industrial reclamation sites. J. Appl. Ecol. 17, 277-286, 1980.
 • 42. Karg W.: Acari (Acarina) Milben Unterordnung Anactinochaeta (Parasitiformes). Die freilebenden Gamasina (Gamasides), Raubmilben. Tierwelt Dtsch. (Jena) 59, 1-475, 1971.
 • 43. Karg W.: Die Gattung Hypoaspis Canestrini, 1884 (Acarina, Parasitiformes) Zool. Jb. Syst. 106, 65-104, 1979.
 • 44. Kiełczewski B.: Z badań nad fauną roztoczy Nadleśnictwa Warcino. Rocz. WSR (Poznań) 1, 23-28, 1957.
 • 45. Kiełczewski В.: Z badań nad roztoczami pasożytniczymi drobnych gryzoni leśnych. Wiad. Parazyt. 4(3), 207-209, 1058.
 • 46. Kiełczewski В., Kashyna E.: Akarofauna kultur i młodników iglastych na terenie Nadleśnictwa Doświadczalnego WSR Zielonka, Prace Komis. Nauk Rol. Leś. PTPN 17(3), 377-383, 1965.
 • 47. Kiełczewski В., Nawrot J., Wiśniewski J.: Roztocze występujące na gmachówce Camponotus Mayr (Hymenoptera, Formicidae) i w jej gniazdach. Prace Komis. Nauk Rol. Leś. PTPN 30, 17-26, 1970.
 • 48. Kiełczewski В., Wiśniewski J.: Akarozy mrówek. Prace Komis. Nauk Rol. Leś. PTPN 21(1), 117-121, 1966.
 • 49. Kiełczewski В., Wiśniewski J.: Roztocze występujące na łasicy łasce (Mustela nivalis L.) w okolicy Żmigrodu. Prace Komis. Nauk Rol. Leś. PTPN 30, 8, 1974.
 • 50. Koroleva E. W.: Opredelitel' obitajuščich v počve kleščej Mesostigmata. Sem. Pachylaelaptidae Vitzthum, 1931, s. 411-483, Izd. „Nauka", Leningrad 1977.
 • 51. Lundqvist L.: Gamasina Mites (Acari, Parasitiformes) from Nests of the Mole Talpa europaea L. Ent. Scand. 5, 39-48, 1974.
 • 52. Luxton N.: Some aspects of the biology of saltmars Acarina. Acarologia 6, 172-182, 1964.
 • 53. Madej G.: Nowe gatunki roztoczy (Acarina, Mesostigmata) dla fauny Polski, Acta Biol. UŚl. 5, 66-69, 1978.
 • 54. Maschke K.: Die Höhlenfauna des Glatzer Schneeberges. 5 Die Metazoenfauna der Bergwerke bei Mährisch-Alstadt. Beitr. Biol. Glatzer Schneeberges (Breslau) 2, 175-191, 1936.
 • 55. Micherdziński W.: Die Familie Parasitidae Oudemans 1901 (Acarina, Mesostigmata), s. 1-690, Zakład Zoologii Systematycznej PAN, Kraków 1969.
 • 56. Micherdziński W.: Eine taxonomische Analyse der Familie Macronyssidae Oudemans, 1936. I. Subfamilie Ornithonyssinae Lange, 1958 (Acarina. Mesostigmata). s. 1-264. PWN, Warszawa-Kraków, 1980.
 • 57. Niedbała W., Błaszak C., Błoszyk J., Kaliszewski M., Kaźmierski A.: Roztocze (Acari). Fragm. Faun. (Warszawa) 26(9): 103-156, 1981.
 • 58. Patan K.: Roztocze grupy Gamasina (Acari, Mesostigmata) z gniazd jaskółki brzegówki (Riparia riparia L.) w Wielkopolsce. Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. (Poznań) 22, 39-52, 1969.
 • 59. Pax F., Willmann C.: Die Wasserfalle des Schneeberggaues und ihre Fauna, Beitr. Biol. Glatzer Schneeberges Breslau, 3. 267-288, 1937.
 • 60. Ščerbak G. I.: Klešči Semejstva Rhodacaridae Palearktiki (Akad. Nauk Ukraińskoj SSR), 1-216, 1980.
 • 61. Schweizer O.: Beitrag zur Kenntnis der terrestrischen Milbenfauna der Schweiz, Verh. Naturf. Ges. (Basel) 33, 23-112, 1922.
 • 62. Schweizer J.: Die Landmilben des Schweizerischen Nationalparkes. I. Teil: Parasitiformes Reuter 1909. Ergebnisse Wiss. Unters. Schweiz. Nationalparks (Liestal) 2, 1-99, 1949.
 • 63. Schweizer J.: Die Landmilben der Schweiz (Mittelland, Jura und Alpen). Parasitiformes. Reuter. Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. (Zürich) 84, 1-207, 1961.
 • 64. Wajnštejn B. A.: Opredelitel' obitajuščich v počve kleščej Mesostigmata. Sem. Phytoseiidae (Berlese) 1916, s. 226-243, Izd. „Nauka", Leningrad 1977.
 • 65. Weis-Fogh Т.: Ecological investigation on mites and collemboles in the soil, Nat. Jutlandica 1, 139-252, 1948.
 • 66. Westerboer I.: Die Familie Podocinidae Berlese, 1916. In: Beitr. Syst. u. „Ökol. Mitteleurop.” Acarina, Mesostigmata 2(1), 179-450, 1963.
 • 67. Więckowski S. K., Suski Z. W.: Wstępne badania nad drapieżnymi roztoczami z rodziny Phytoseiidae (Acarina) w Polsce. Prace Inst. Sad. 7, 233-237, 1963.
 • 68. Willmann C.: Neue Acari schlesischen Wiesenböden. Zool. Anz., 113 (11-12), 273-290, 1936.
 • 69. Willmann C.: Die Moorfauna des Glatzer Schneeberges. 3. Die Milben den Schneebergmoore. Baitr. Biol. Glatzer Schneeberges (Breslau) 5, 427-458. 1939.
 • 70. Willmann C.: Beiträge zur Kenntnis des Salzgebietes von Ciechocinek. 1. Milben aus den Salzwiesen und Salzmooren von Ciechocinek an der Weichsel. Veröff Mus. Nat. (Bremen) 1 A, 106-135, 1949.
 • 71. Willmann С.: Milben aus dem Naturschutzgebiet auf dem Spieglitzer (Glatzer) Schneeberg. Čsl. Parasit. (Praha) 3, 211-273, 1956.
 • 72. Wiśniewski J.: Pajęczaki towarzyszące mrowiskom Formica polyctena Först. (Hym. Formicidae) w Nadleśnictwie Doświadczalnym WSR Zielonka. PTPN, Prace Komis. Nauk Rol. Leś. 17(3), 537-584, 1965.
 • 73. Wiśniewski J.: Wyniki dalszych badań nad roztoczami towarzyszącymi mrowiskom Formica polyctena Forst. Prace Komis. Nauk Rol. PTN 21, 623-261. 1966.
 • 74. Wiśniewski J.: Roztocze (Acarina, Parasitiformes) dotychczas nie wykazywane z gniazd mrówek z grupy Formica rufa (Hym. Formicidae) w Polsce. Prace Komis. Nauk Rol. Leś . PTPN, 50, 165-168, 1980.
 • 75. Witaliński W.: Mites of the Parasitidae family (Acarina, Mesostigmata) of the Pieniny National Park. Fragm. Faun.(Warszawa) 21(10), 221-232, 1976.
 • 76. Żukowski K., Kozłowski S., Zawiślak Т.: Badania nad akarofauną Puszczy Kampinoskiej i okolic podwarszawskich w latach 1957-1958. Wiad. Parazyt. 7(1), 1961.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4c0943f6-efbc-4405-bc41-d9583d57f6ed
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.