PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | 4 |
Tytuł artykułu

Categorisation of products of projects carried out in Lubelskie voivodship in the field of cultural assets co-financed under operational programs 2007-2013 (2015)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Kategoryzacja produktów projektów z zakresu dóbr kultury współfinansowanych z programów operacyjnych 2007-2013 (2015) w województwie lubelskim
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the paper is to identify the products of projects of co-financed from the EU Aid Funds in the field of cultural assets in the Lubelskie voivodship. The analysis was conducted using the SIMIK database of the Ministry of Infrastructure and Development of the Republic of Poland. The data related to years 2007 to 2013 (2015). The study shows that in the territorial self-government units which are functionally linked up to rural areas, including rural communes, small towns and land counties, the main way of the use of grants for cultural projects are the investments aimed at adapting cultural objects to the fulfilment of new functions, including, first and foremost, grants for gastronomic and hotel services as well as the development of sports and recreational facilities. This results in the improvement of social and economic conditions, mainly due to the creation of new jobs and additional sources of income. In highly attractive tourist centres, such as Zamość, Nałęczów, Kazimierz Dolny, and Puławy, as well as in the voivodship capital, Lublin, the largest share of the expenditures goes for the purposes relating to revalorization of the objects of culture.
PL
Celem artykułu jest identyfikcja produktów projektów dofinansowanych ze środków pomocowych UE dotyczących dóbr kultury z obszaru województwa lubelskiego. Analizę przeprowadzono wykorzystując dane bazy SIMIK Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej. dane dotyczą lat 2007- 2013(205).W badaniu wykazano, że w jednostkach samorządu terytorialnego funkcjonalnie powiązanych z obszarami wiejskimi – gminy wiejskie, małe miasteczka i powiaty ziemskie – dominującym sposobem wykorzystania dotacji do projektów kulturowych są inwestycje mające na celu przystosowanie obiektu kultury do pełnienia nowych funkcji, w tym najczęściej do usług hotelarsko-gastronomicznych oraz rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Efektem tego jest poprawa warunków społeczno-gospodarczych, przede wszystkim ze względu na powstające nowe miejsca pracy oraz dodatkowe źródła dochodów. W ośrodkach miejskich o dużej atrakcyjności turystycznej (Zamość, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Puławy) oraz w stolicy województwa Lublinie największy udział mają wydatki na cele powiązane z rewaloryzacją obiektów kulturowych.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
18
Numer
4
Opis fizyczny
p.196-201,fig.,ref.
Twórcy
autor
  • Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Nowoursynowska Street 166, 02-787 Warsaw, Poland
Bibliografia
  • MIiR. 2013. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
  • 2007-2013. Szczegółowy opis priorytetów. Wersja 3.15. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
  • MRR. 2011. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wersja ujednolicona, zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 22 grudnia 2011 r. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
  • MRR. 2012. Program Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Zaktualizowana wersja dokumentu zaakceptowana przez Komisję Europejską w dniu 28 czerwca 2012 r. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
  • MRR. 2013a. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
  • MRR. 2013b. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007–2013 (wersja z 29.10.2013r. obowiązująca od 29.10.2013 r. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Powęska Halina (red.). 2008. Sposoby wykorzystania dóbr kultury dla potrzeb rozwoju funkcji turystycznejna Mazowszu przy wsparciu z funduszy strukturalnych. [In] Prace Naukowe SGGW. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu nr 46. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
  • Powęska Halina. 2015. Absorption of 2007-2013 EU Funding for Utilization of Natural Assets in Rural Areas in Poland. [In] Proceedings of the 7th International Scientific Conference Rural Development2015. http://doi.org/10.15544/RD.2015.115.
  • Rakowska Joanna. 2012. Klasyfikacje obszarów – kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno- statystyczne. Warszawa: Wieś Jutra.
  • Rakowska Joanna. 2013. „Spatial differentiation of absorption of EU funds from operational Programs 2007–2013(15) in Lublin Voivodship. Analysis at Municipal Level”. Economic and Regional Studies Biała Podlaska 6 (4): 53-71.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4bfcdc83-f9ed-4ed1-af78-e633066c6e75
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.