PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 11 |
Tytuł artykułu

Uczestnictwo w pozaszkolnej aktywności ruchowej młodzieży z Częstochowy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Participation of young people from Czestochowa in extra-school physical activity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania wykonywane w wielu krajach wskazują na spadek uczestnictwa młodzieży w pozaszkolnej aktywności ruchowej. Nasilająca się wraz z wiekiem hipokinezja, czyli niedobór ruchu, jest przyczyną regresu sprawności i wydolności fizycznej dzieci i młodzieży. Prezentowane doniesienie przedstawia wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wiosną 2008 roku, w wybranych liceach ogólnokształcących w Częstochowie. Grupę badawczą stanowiło 200 dziewcząt i chłopców w wieku x = 18,2 ±0,68 lat. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Uzyskane wyniki rozpatrywano w zależności od płci i zweryfikowano statystycznie z zastosowaniem testu dla dwóch frakcji. Istotność różnic określono na trzech poziomach wartości: p < 0,001, p < 0,01, p < 0,05. Przedstawione w obecnej pracy wyniki badań potwierdziły, że chłopcy częściej i chętniej niż dziewczęta podejmują pozaszkolną aktywność ruchową Dziewczęta w czasie wolnym najchętniej uprawiają pływanie, chodzą na wycieczki, jeżdżą na rolkach i biegają. Wśród chłopców najczęściej padającą odpowiedzią było wskazanie na jazdę na rowerze, pływanie, gry zespołowe i bieganie. Badana młodzież z Częstochowy najchętniej podejmuje rekreację ruchową ze znajomymi. Istnieje pilna potrzeba aktywniejszego włączenia się rodziców i szkoły w organizację zajęć rekreacyjnosportowych oraz zachęcania nauczycieli do bardziej profesjonalnego prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego uwzględniających indywidualne potrzeby, zainteresowania i możliwości podopiecznych.
EN
Studies carried out in different countries reveal dropping participation of young people in extra- school physical activity. Hypokinesia growing with age, that is abnormally diminished muscular function, is the reason for regress of physical fitness and function of children and adolescents. This report reveals results of surveys carried out in spring 2008 in selected grammar schools of Częstochowa. The sample group consisted of 200 girls and boys aged x = 18.2 ±0.68. The method of diagnostic survey was used for the study. The obtained results were examined in relation to gender and statistically verified by means of the test for two fractions. Gravity of differences was determined at three levels of value: p < 0,001, p < 0,01, p < 0,05.Results of the studies presented in this paper confirm that boys more often and more willingly than girls get involved in extra-school physical activity. In their free time, girls gladly go swimming, go on sightseeing tours, roller blade and jog. The most frequent answers among boys was cycling, swimming, team games and jogging. The investigated young people from Czestochowa most readily get involved in physical activities in company of their friends. There is an urgent need for involvement of parents and school authorities in organization of sports and recreational activities and encouraging teachers for more professional organization of physical education classes, taking into consideration individual needs, interests and abilities of their pupils.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
11
Opis fizyczny
s.159-168,rys.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Kultury Fizycznej i Turystyki, Akademia im.Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa
Bibliografia
 • [1] Banaszkiewicz T. (2003): Wybrane czynniki uwarunkowań rodzinnych w kształtowaniu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, [w:] J. Rodziewicz--Gruhn (red.), Biokulturowe uwarunkowania rozwoju sprawności, i zdrowia,WSP Częstochowa, s. 378–385.
 • [2] Chabros E., Charzewska J., Rogalska-Niedźwieź M., Wajszczyk B., Chwojnowska Z., Fabiszewska J. (2008): Mała aktywność fizyczna młodzieżyw wieku pokwitania sprzyja otyłości, „Problemy Higieny i Epidemiologii”,t. 89, 1, 58.
 • [3] Górna K. (2001): Przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w kulturze fizycznej, AWF, Katowice.
 • [4] Jurczak A. (2004): Udział dzieci i młodzieży szkolnej w pozalekcyjnych i pozaszkolnych formach aktywności ruchowej, „Wychowanie Fizyczne i Sport”,nr 48.
 • [5] Mota J., Santos P., Guerra S. (2003): Patterns of daily physical activity during school days in children and adolescents, „Am.J.Hum.Biol.”, 15, 547.
 • [6] Pawłucki A., (1997): Nauczyciel wobec wartości zdrowia – studium krytyczne, AWF, Gdańsk.
 • [7] Pyzik M., Rodziewicz-Gruhn J. (2003): Płeć jako czynnik różnicujący zachowania antyzdrowotne u młodzieży z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] J. Zagórski, M. Skład (red.), Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieżywiejskiej, Inst. Medycyny Wsi, Lublin, s. 166–175.
 • [8] Pyzik M., Rodziewicz-Gruhn J. (2007): Rekreacja uczniów szkół częstochowskich – potrzeby a możliwości ich realizacji, „Prace Naukowe AJDw Częstochowie – Kultura Fizyczna”, z. 7, Wyd. AJD w Częstochowie,s. 127–135.
 • [9] Rodziewicz-Gruhn J., Pyzik M. (2000): Zajęcia sportowo-rekreacyjne podejmowane w czasie wolnym przez uczniów ze szkół częstochowskich, [w:] D. Umiastowska (red.), Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, WydawnictwoPromocyjne ,,Albatros”, Szczecin, s. 77–81.
 • [10] Strong W.B., Malina R., Blinke C. (2005): Evidence based physical activity for school-age youth, „J. Pediatr.”, 146, p. 732–737.
 • [11] Suliga E. (2004): Zachowania zdrowotne studentów kieleckich i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z południowej i środkowo-wschodniej Polski,Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
 • [12] Woynarowska B., Jodkowska M., Oblacińska A. (2000): Samoocena sprawności i aktywności fizycznej w czasie wolnym u młodzieży szkolnejw latach 1990–1998, „Ped. Pol.”, 75, 35.
 • [13] Woynarowska B. (2007): Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa, s. 51–63.
 • [14] Wróblewska K. (1990): Wybrane metody wnioskowania statystycznego w wychowaniu fizycznym, AWF Gdańsk.
 • [15] Zimna-Walendzik E., Grzybowski A. (2003): Udział szkoły w kształtowaniu postaw młodzieży wobec aktywności ruchowej, CINDI WHO w Polsce,Łódź.
 • [16] Zimna-Walendzik E., Grzybowski K., Grzybowski A., Nowacka E. (2005): The participation of family in promoting child recreational activity, „HumanHealth” 4, Sankt-Petersburg.
 • [17] Zimna-Walendzik E., Grzybowski A., Nowacka E., Paradowska-Stankiewicz I. (2006): Aktywność rekreacyjno-sportowa młodzieży szkolnej, [w:] D. Umiastowska (red.), Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, t. 10,Wydawnictwo Promocyjne ,,Albatros”, Szczecin, s. 221–227.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4bbdedb5-54a2-4c96-8f8c-e892c73b3d2e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.