PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | 64 | 4 |
Tytuł artykułu

The role of linear structures in agricultural landscape in the maitenance of xerothermic species

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Znaczenie struktur liniowych krajobrazu rolniczego dla zachowania gatunków kserotermicznych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the study was to evaluate the role of different types of linear structures in the preservation of four xerothermic species (Centaurea scabiosa, Euphorbia cyparissias, Melampyrum arvense, and Salvia verticillata) and two weeds (Euphorbia exigua and Thymelaea passerina). Observations were conducted in the agricultural landscape of Western Volhynia with fields of different land use intensity (a large-scale farming system and small traditional arable fields). The total length of the studied structures was 4760 m and the following five categories of structures were distinguished: field road verges adjacent to large (1) and small fields (2), field margins between the patches of xerothermic grasslands as well as large (3) or small fields (4) and balks (5). The distribution and abundance of species mentioned above were recorded there. The survey showed that linear habitats are not suitable for all the studied species; margins between arable fields and grasslands were the most important habitats for both grassland and weed species. Factors responsible for their abundance and distribution along these margins included the following: type of farming system, exposure of the margin, and soil moisture. Grassland species occupied habitats adjacent to small traditional fields with other than southern exposure; weeds were more abundant in drier microhabitas.
PL
Celem badań, przeprowadzonych w krajobrazie rolniczym Wołynia Zachodniego (otoczenie obszaru Natura 2000 Żurawce, PLH060029), było określenie znaczenia struktur liniowych dla zachowania wybranych gatunków muraw kserotermicznych (Centaurea scabiosa, Euphorbia cyparissias, Melampyrum arvense i Salvia verticillata) oraz ciepłolubnych chwastów (Euphorbia exigua i Thymelea passerina). Oceniono rozmieszczenie i liczebność powyższych gatunków wzdłuż struktur liniowych o łącznej długości 4760 m, wśród których wyróżniono: miedze, pobocza polnych dróg przylegające do niewielkich tradycyjnych pól uprawnych i upraw wielkoobszarowych oraz obrzeża pól uprawnych (marginesy) sąsiadujące z murawami kserotermicznymi. Badania wykazały, że analizowane struktury liniowe nie są dogodnym siedliskiem dla badanych gatunków. Największe znaczenie spośród nich mają marginesy między murawami i polami uprawnymi. Najistotniejsze czynniki siedliskowe odpowiedzialne za rozmieszczenie i liczebność analizowanych gatunków wzdłuż tych marginesów to: rodzaj prowadzonej gospodarki rolnej (wielkoobszarowa i tradycyjna), ekspozycja oraz wilgotność gleby. Gatunki murawowe występują w mikrosiedliskach sąsiadujących z niewielkimi polami o tradycyjnym typie gospodarowania i wystawie innej niż południowa. Mikrosiedliska o najbardziej ekstremalnych warunkach, skrajnie suche, są zasiedlane głównie przez ciepłolubne i wapieniolubne gatunki chwastów o przyśródziemnomorskim typie zasięgu.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
64
Numer
4
Opis fizyczny
p.151-158,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Ecology, Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
Bibliografia
 • Be n t o n T.G. , V i c k e r y J .A. , Wi l s o n , J .D. , 2003. Farmland biodiversity: is habitat heterogeneity the key? Trends Ecol. Evol. 18: 182-188.
 • C o r b i t M . , M a r k s P. L . , G a r d e s c u S . , 1999. Hedgerows as habitat corridors for forest herbs in central New York. USA. J. Ecol. 87: 220-232.
 • Cz a r n e c k a J . , 2006. Roasides as plant diversity refuges in agricultural landscape. Ecol. Quest. 7: 37-46.
 • De n i s ow B., Wr z e s i e ń M. , 2007. The anthropogenic refuge areas for bee flora in agricultural landscape. Acta Agrobot. 60: 147-157.
 • De n i s ow B., Wr z e s i e ń M . , Cwe n e r A . , 2008. The estimation of Adonis vernalis populations in chosen patches of Lublin Upland. Acta Agrobot. 61: 3-11.
 • F r i t z R . , Me r r i am G. , 1993. Fencerow habitats for plants moving between farmland forests. Biol. Conserv. 64: 141-148.
 • Ga b a S . , C h a uve l B . , D e s s a i nt F. , B r e t a g noll e V. , P e t i t S . , 2010. Weed species richness in winter wheat increases with landscape heterogeneity. Agric. Ecosyst. Environ. 138: 318-323.
 • Hamr e L .N. , H a lvo r s e n R . , E dwa r d s e n A . , Ryd g r e n K. , 2010. Plant species richness, composition and habitat specificity in a Norwegian agricultural landscape. Agric. Ecosyst. Environ. 138: 189-196.
 • Hawe s C ., S q u i r e G.R., H a l l e t t P.D., Wa t s o n C .A. , Yo u n g M. , 2010. Arable plant communities as indicators of farming practice. Agric. Ecosyst. Environ. 138: 17-26.
 • K l e i j n D. , Ve r b e e k M. , 2000. Factors affecting the species composition of arable field boundary vegetation. J. Appl. Ecol. 37: 256-266.
 • Kl i n k h ame r P.G.L., D e Jong T.G. , va n d e r Me i j d e n E . , 1988. Production, dispersal and predationof seeds in the biennal Cirsium vulgare. J. Ecol. 76: 403–414.
 • Le Co eu r D., Bau nd r y J., Bu r el F. , T hena i l C . , 2002. Why and how we should study field boundary biodiversity in an agrarian landscape context. Agric. Ecosyst. Environ. 89: 23-40.
 • Ł om n i c k i A. , 2003. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: 261. (in Polish).
 • Ma r s h a l l E . J . P. , 1989. Distribution patterns of plants associated with arable field edges. J. Appl. Ecol. 26: 247-257.
 • Ma r s h a l l E . J . P. , 2002. Introducing field margin ecology in Europe. Agric. Ecosyst. Environ. 89: 1-4.
 • P u l l i am H. R . , 1988. Sources, sinks and population regulations. Am. Nat. 31: 145-172.
 • Rew L. J., Fr o u d -Wil l i ams R. J., Bo a tma n N.D. , 1996. Dispersal of Bromus sterilis and Anthriscus silvestris seed within arable fields margins. Agric. Ecosyt. Environ. 59: 107-114.
 • S z a f e r W. , Z a r z y c k i K. , (red.). 1972. Szata roślinna Polski. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa (in Polish).
 • Ta n g h e M. , Go d e f r o i d S . , 2000. Road verge grasslands in southern Belgium and their conservation value. Fragm. Flor. Geobot. 45: 147-163.
 • Te r Br a a k C. J . F. , Šm i l a u e r P. , 2002. CANOCO Reference manual and CanoDraw for Windows User’s guide: Software for Canonical Community Ordination (version 4.5) Microcomputer Power, Ithaca, NY, USA: 500.
 • Uema t su Y. , Kog a T., M i t su h a s i H . , Ush ima r u A. , 2010. Abandonment and intensified use of agricultural land decrease habitats of rare herbs in semi-natural grasslands. Agric. Ecosyst. Environ. 135: 304-309.
 • Ve r k a a r H. J., Schen keve ld A. J., van de r K l a s h o r s t M. P. , 1983. The ecology of short lived forbs in chalk grasslands: dispersal of seeds. New. Phytol. 95: 335-344.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4b91576c-f1c8-430f-aa13-108e946843e0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.