PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 2/II |
Tytuł artykułu

Możliwości zagospodarowania gruntów marginalnych i nieużytków gruntowych w scalaniu gruntów

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Possibilities of developing degraded and unculitivated lands in land consolidaton
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie terminologii oraz definicji gruntów marginalnych i nieużytków gruntowych, jak również wskazanie możliwości ich alternatywnego zagospodarowania. Należy podkreślić, że sugerowane zmiany sposobu użytkowania powinny wynikać z predestynacji danego obszaru do pełnienia określonych funkcji oraz być zgodne z zasadami zawartymi w przepisach prawa. W części badawczej na przykładzie dwóch obiektów scaleniowych zidentyfikowano analizowane obszary i sprawdzono jak założenia do projektu scalenia odnoszą się do wyselekcjonowanych terenów w aspekcie proponowanych zmian ich dotychczasowego sposobu użytkowania.
EN
The purpose of the paper is to present terminology and definitions of degraded and uncultivated lands as well as pointing of the possibilities of their alternative development. It’s worth stressing that the suggested land development changes should result from the predestination of a given area to fulfill certain goals as well as be in accordance with rules of law. In the research part of the paper on the basis of two consolidated objects the analyzed areas have been identified and it has been determined how the assumptions about the project refer to the selected areas in the light of the proposed changes of their former use.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.155-166,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Politechnika Warszawska, Pl.Politechniki 1, 00-661 Warszawa
autor
 • Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Politechnika Warszawska, Pl.Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Bibliografia
 • Józefaciuk, Cz., Józefaciuk, A. (1996a) Analiza dotychczasowych wyników badań z zakresu uwarunkowań powstawania gruntów marginalnych oraz uzasadnienie potrzeb i celowości wydzielania gleb marginalnych i opracowanie ich definicji. IUNG, Puławy.
 • Józefaciuk, Cz., Józefaciuk, A., Kern, H., Szczepań, L., Strzelec, J. (1996b) Racjonalizacja wykorzystanie gleb marginalnych. IUNG, Puławy.
 • Kabała, C., Karczewska, A., Kozak, M. (2010) Przydatność roślin energetycznych do rekultywacji i zagospodarowania gleb zdegradowanych. Zesz. Nauk. Uniwersytet Przyrodniczy weWrocławiu, Rolnictwo XCVI, Nr 576, Wrocław.
 • Koreleski, K. (2005) Zasady tworzenia i zarządzania użytkami ekologicznymi w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN, Kraków.
 • Kotańska, K. Gleby marginalne w Polsce i ich wykorzystanie. AR w Poznaniu, Poznań 1999.
 • Ostrowski, J., Podlacha K. (2000) Mapy tematyczne generowane z bazy danych o glebach marginalnych.IGIK, Warszawa.
 • Płotkowski, L. (2008) Zalesianie gruntów rolnych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. SGGW, Warszawa.
 • Płotkowski, L. (2005) Leśnictwo polskie w rok po akcesji do Unii Europejskiej. Problemy rolnictwa światowego tom XIII.
 • Sobolewska-Mikulska, K. (2009) Metodyka rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem wybranych procedur geodezyjnych w aspekcie integracji z Unią Europejską (rozprawa habilitacyjna).Oficyna Wyd. PW, Warszawa.
 • Kapuściński, R. (2011) Użytki Ekologiczne. http://www.ekoportal.gov.pl/opencms/export/sites/default/ ekoportal/warto_wiedziec_i_odwiedzic/artykuly/tekstyartykulow/Przyroda_Polska_6_2011_Formy_ochrony_przyrody_-_od_kuchni_Ochrona_przyrody.pdf [dostęp:25.02.2013].
 • Ustawa z dnia 29 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435).
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 1995r., nr 16, poz.78).
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. 2007r., nr 75, poz. 493).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).
 • Instrukcja Nr 1 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o scalaniu gruntów z dnia 29 marca 1983r.
 • http://www.stat.gov.pl/gus [dostęp: 25.02.2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4b87967b-5da0-4f21-8448-15e82d8db2e0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.