PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 22 | 3 |
Tytuł artykułu

Ocena wskaźników jakościowych ziarna pszenicy populacyjnej i mieszańcowej w zależności od technologii produkcji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Assessment of qualitative parameters of population and hybrid wheat grain depending on the production technology
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Doświadczenie przeprowadzono w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu (50o11’ N, 21o29’ E) koło Mielca. Badano wpływ technologii produkcji na wybrane wskaźniki jakościowe i skład frakcyjny białka w ziarnie odmian pszenicy populacyjnej i mieszań-cowej. Technologie produkcji modelowano, różnicując intensywność nawożenia NPK i ochrony chemicznej roślin. Wzrost intensywność produkcji powodował poprawę cech jakościowych a także nagromadzenie w ziarnie bardziej wartościowej frakcji białek zapasowych glutenin, zaś w mniejszej ilości gliadyn oraz albumin i globulin. Ziarno odmiany populacyjnej Bogatka wyróżniało się lepszą jakością, zwłaszcza wyższą zawartością glutenu mokrego oraz cechowało się dobrą gęstością i celnością ziarna a także wyższą masą tysiąca ziaren. Spośród odmian, mieszańcowa odmiana Hymack wykazywała istotnie mniejsze wartości badanych parametrów, a różnica w ilości frakcji białka gliadyn i glutenin w odniesieniu do odmiany Bogatka wynosiła 12,0 i 17,7%. Stwierdzony ilościowy stosunek frakcji gliadyn do glutenin w ziarnie odmian pszenicy może sugerować pewne obniżenie jakości wypiekowej białek glutenowych.
EN
The experiment was carried out at the Experimental Station of Cultivar Assessment in Przecław near Mielec. The effect of intensity of production technology on some qualitative indi-ces and protein fractional composition in the grain of population and hybrid wheat cultivars were examined. An increase in production technology intensity resulted in growing values of qualitative traits, as well as in accumulation of glutenins in grain, that is the more valuable fraction of storage proteins, and a smaller amount of gliadins, as well as albumins and globulins. Grain of the popula-tion cultivar Bogatka stood out with a better quality, particularly a higher content of wet gluten, and was characterised by good test weight and grain uniformity, as well as a higher thousand grain weight. The hybrid cultivar Hymack showed significantly lower values of the studied parameters,and the differences in the amounts of protein fractions of gliadins and glutenins in relation to the cultivar Bogatka were 12.0 and 17.7%. The observed quantitative ratio of gliadin to glutenin frac-tions in grain of wheat cultivars may suggest a certain decrease in the qualitative value of protein.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
22
Numer
3
Opis fizyczny
s.247-259,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Produkcji Roślinnej, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów
 • Katedra Produkcji Roślinnej, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów
Bibliografia
 • Budzyński W., Bielski S., Borysewicz J., 2008. Wpływ nawożenia azotem na jakość technologiczną ziarna pszenicy ozimej. Fragm. Agron., 25(1), 39-49.
 • Cacak-Pietrzak G., Gondek E., 2010. Właściwości przemiałowe ziarna orkiszu i pszenicy zwyczajnej. Acta Agrophysica, 16 (2), 263-273.
 • Daniel C., Triboi E., 2000. Effects of temperature and nitrogen nutrition on the grain composition of winter wheat: Effects on gliadin content and composition. J. Cereal Sci., 32, 45-56.
 • Domska D., Wojtkowiak K., Warechowska M., Raczkowski M., 2003. Wpływ nawożenia organiczno-mineralnego na plonowanie jęczmienia jarego i jakość ziarna. Część II. Skład białka i zawartość aminokwasów. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 494, 99-104.
 • Dubis B., Borysewicz J. 2008. Wpływ nawożenia azotem na plon i technologiczną jakość wybranych odmian pszenicy ozimej. Fragm. Agron., 25(1), 110-120.
 • Ducsay L., Ložek O. 2004. Effect of topdressing with nitrogen on the yield and quality of winter wheat grain. Plant Soil Environ., 50, 309-314.
 • Kasprzak M., Wirkijowska A., 2013. Charakterystyka wybranych wskaźników technologicznych ziarna pszenicy zwyczajnej. Acta Agrophysica, 20(1), 77-89.
 • Kindred D.R., Verhoevena T.M.O., Weightmana R.M., Swanstonb J.S., Aguc R.C., Brosnanc J.M., Sylvester-Bradley R., 2008. Effects of variety and fertiliser nitrogen on alcohol yield, grain yield, starch and protein content, and protein composition of winter wheat. J. Cereal Sci., 48, 46-57.
 • Knapowski T., Ralcewicz M., 2004. Ocena wskaźników jakościowych ziarna i mąki pszenicy ozimej w zależności od zróżnicowanego nawożenia azotem. Ann. UMCS Sec. E, 59(2), 959-968.
 • Konopka I., Fornal Ł., Dziuba M., Czaplicki S., Nałęcz D., 2007a. Composition of proteins in wheat grain obtained by sieve classification. J. Sci. Food Agric., 87(12), 2198-2206.
 • Konopka I., Tańska M., Pszczółkowska A., Fordoński G., Kozirok W., Olszewski J., 2007b. The effect of water stress on wheat kernel size, color and protein composition. Pol. J. Nat. Sci., 2, 157-171.
 • Kwiatkowski C., Wesołowski M., Harasim E., Kubecki J., 2006. Plon i jakość ziarna odmian pszenicy ozimej w zależności od poziomu agrotechniki. Pam. Puł., 142, 277-286.
 • Longin C.F.H., Mühleisen J., Maurer H.P., Zhang H., Gowda M., Reif J.C., 2012. Hybrid breeding in autogamous cereals. Theor. Appl. Genet., 125, 1087-1096.
 • Mikhaylenko G.G., Czuchajowska Z., Baik B.K., Kidwell K.K., 2000. Environmental influences on flour composition, dough rheology and baking quality of spring wheat. Cereal Chem., 77, 507-511.
 • Miś A., 2005. Wpływ wybranych czynników na wodochłonność i właściwości reologiczne glutenu psze-nicy zwyczajnej (Tricitum aestivum L). Acta Agrophysica, 128, Rozprawy i monografie, 8.
 • Pietryga J., Drzewiecki S., 2007. Redukcja dawek herbicydów w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotowego a wysokość i jakość plonowania pszenicy jarej. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 47(3), 234-237.Podolska G., 2008. Wpływ dawki i sposobu nawożenia azotem na plon i wartość technologiczną ziarna odmian pszenicy ozimej. Acta Sci. Pol., Agricultura, 7(1), 57-65.
 • Podolska G., Cacak-Pietrzak G., Ceglińska A., Mikos M., Chrzanowski J., 2010. Wpływ sposobu aplika-cji azotu na wartość technologiczną odmian pszenicy ozimej. Pam. Puł., 152, 215-226.
 • Rharrabti Y., Royo C., Villegas D., Aparicio N., Gracia del Maoral L. F. 2003. Durum wheat quality in Mediterranean environments I. Quality expression under different zones, latitudes and water regime acsross Spain. Field Crops Res., 80, 123-131.
 • Różyło R., Laskowski J., 2007. Analiza zależności pomiędzy fizycznymi i technologicznymi właściwo-ściami ziarna pszenicy jarej. Acta Agrophysica, 9 (2), 459-470.
 • Shewry P.R., 2007. Improving the protein content and composition of cereal grain. J. Cereal Sci., 46, 239-250.
 • Stępień A., Wojtkowiak K., 2013. Composition of gluten proteins in spring and winter wheat grain culti-vated under conditions of varied fertilization. Acta Agr. Scand., B-S P. 63(7), 588-594.
 • Stępień A., Wojtkowiak K., Orzech K., 2014. Wpływ sposobu nawożenia azotem na jakość ziarna pszen-żyta jarego odmiany Milewo. Część I – zawartość i skład frakcyjny białka. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 576, 141-150.
 • Warechowska M., 2004. Ocena jakościowa ziarna pszenżyta jarego nawożonego zróżnicowanymi daw-kami azotu i cynku. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 502, 395-402.
 • Whitford R., Fleury D., Reif J.C., Garcia M., Okada T., Korzun V., Langridge P., 2013. Hybrid breeding in wheat: technologies to improve hybrid wheat seed production. J. Exp. Bot., 64, 5411-5428.
 • Wieser H., Antes S., Seilmeier W., 1998. Quantitative determination of gluten protein types in wheat flour by reversed-phase high-performance liquid chromatography. Cereal Chem., 75(5), 544-650.
 • Wojtkowiak K., Stępień A., Tańska M., Konopka I., Konopka S., 2013. Impact of nitrogen fertiliza-tion on the yield and content of protein fractions in spring triticale grain. Afr. J. Agric. Res., 8(28), 3778-3783.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4b6a327a-9ba5-4f15-a832-cc6f3269f5b0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.