PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 3 |
Tytuł artykułu

Genetic and production trends in New Hampshire laying hens over 8 generations

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Trendy cech produkcyjnych i genetycznych w rodzie kur nieśnych New Hampshire w ciągu 8 pokoleń
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the study was to determine trends for genetic and production parameters in a population of New Hampshire N-11 laying hens over 8 generations. Individual performance testing included body weight at 33 weeks of age (g), egg weight at 30 weeks of age (g), age at puberty expressed as days of age at first egg (days), and number of eggs laid to 39 weeks of age. As a result of implementing the genetic improvement programme based on NOVASEL electronic data processing system, egg production was increased, age at first egg was advanced and body weight of the chickens decreased in the N-11 line. The analysis of estimates of effective population size (Ne) and coefficients of inbreeding (Fx) shows that the cockerel and hen mating system used for reproduction effectively protects the population from an increase in inbreeding.
PL
Celem badań było określenie kształtowania się parametrów genetycznych i produkcyjnych kur nieśnych New Hampshire ród N-11 w ciągu 8 pokoleń. Indywidualną kontrolą użytkowości objęto: masę ciała w 33. tyg. życia kur (g), masę jaja w 30. tyg. życia kur (g), wiek osiągnięcia dojrzałości płciowej wyrażoną liczbą dni życia w momencie zniesienia pierwszego jaja (dni), liczbę jaj zniesionych do 39. tyg. życia kur (osób.). W wyniku realizacji programu genetycznego doskonalenia w oparciu na systemie elektronicznego przetwarzania danych NOVASEL w rodzie N-11 zwiększono nieśność i przyspieszono wiek zniesienia pierwszego jaja, przy obniżeniu masy ciała kury. Analiza oszacowanych wartości efektywnej wielkości populacji (Ne) i współczynnika inbredu (Fx) wskazuje, że zastosowany w reprodukcji stad system kojarzeń kogutów i kur skutecznie chroni populację przed wzrostem zinbredowania.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Numer
3
Opis fizyczny
p.21-29,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Animal Genetic Resources Conservation, National Research Institute of Animal Production, Krakowska 1, 32-083 Balice near Krakow, Poland
Bibliografia
 • Albers G.A.A., Van Sambeek F.M.J.P., 2002. Breeding strategies for layers in view of new technologies. Arch. Geflugelk.D 1 (5), 1–31.
 • Anang A., Mielenz N., Schüler L., 2000. Genetic and phenotypic parameters for monthly egg production inWL hens. J. Anim. Breed. Genet. 117, 407– 415.
 • Bednarczyk M., Lisowski M., Piperborn P., 1995. Improvement of selection methods and performance recording of laying hens. Mat. IX Młodz. Symp. Drob. Siedlce, 8–10.04.1995, 55.
 • Bednarczyk M., Kiełczewski K., Szwaczkowski T., 2000. Genetic parameters of the traditional selection traits and some clutch traits in commercial line of laying hens.Arch. Geflügelk. 34, 129–133.
 • Besbes B., Ducrocq V., 2003. Use of mixed model methodology in breeding strategies for layers [in: Poultry Genetics, Breeding and Biotechnology] Eds W.M. Muir, S.E. Aggrey. CAB Int. 11,127–146.
 • Calik J., 2002. Kształtowanie się zależności między masą ciała kury a masą jaja [Relationships between hen’s body weight and egg weight]. Rocz. Nauk Zootech. 16 (Supl.), 95–102 [in Polish].
 • Calik J., 2009. Kształtowanie się parametrów produkcyjnych i genetycznych w trzech rodach kur nieśnych w ciągu 8 pokoleń [Trends for productive and genetic parameters in three lines of layinghens over eight generations]. Rocz. Nauk. Zootech. 36, 1, 31–43 [in Polish].
 • Damme K., 2000. Produktionstechnische Kenndaten und Verhaltensparameter verschiedener Herkünfte von Legehennen in einem alternativen Haltungssystem. Mater. Konf., Balice 3–4lipca 2000, 43–56.
 • Fairfull R.W. Millan L, Muir W.M., 1998. Poultry breeding. Progress and prospects for genetic improvement of egg and meat production. Proc. 6thWorld Congress. Armidale 24, 271–278.
 • Flock D.K., 2002. Poultry breeders challenged by a changing market. Poult. Int. 41 (2), 45–49.
 • Hartmann C., Johansson K., Standberg E., Rydhmer L., 2003. Genetics correlations between the maternal genetics effects on chick weight and the direct genetics effects on egg compositiontraits in a White Leghorn line. Poult. Sci. 82, 1–8.
 • Hazary R.C., Kataria M.C., Nath M., 2000. Response to selection for egg mass in a Rhode Island Red flock. 13thWorld’s Poultry Congress, Montreal 20–24.08.2000., 22–25.
 • Horn P., Süto Z., Ujvarl Z., 1997. The effect of different housing systems on production and egg quality traits of Brown and Leghorn type layers.World Poultry 13 (8), 29–35.
 • Krawczyk J., 2006. Zależność między masą ciała kury a masą jaja w kontekście opłacalności produkcji jaj [Determination of egg production profitability based on the relationship betweenchicken’s body weight and egg weight]. Rocz. Nauk. Zootech. 33 (2), 255–262 [in Polish].
 • Kuhn M.T.,Arthur J.A., 1999. Selection for egg quality traits in layers. Proc. of XIV Europ. Symp., Bologna. 19–23.09.1999, 25–29.
 • Leeson S., Caston L. Summers J.D., 1997. Layer performance of four strains of Leghorn pullets in terms of subsequent reproductive characteristics age. Proc. of XIV Europ. Symp. on the Qualityof Poultry Meat, 11–17.
 • Masso R.J., DottavioA.M., Canet Z.E., Font M.T., 1998. Body weight and egg weight dynamics in layers. Poult. Sci. 77, 791–796.
 • McMillan., Fairfull R.W. Gavora J.S. Gowe R.S., 1986. Prediction of annual production from part record egg production in chickens by three mathematical models. Poult. Sci. 65, 817–822.
 • Nordskog A.W., Hou Y.H., Singh H., Chang S., 1991. Selecting for efficiency of egg production using food-consumption records in layer-type chickens. Brit. Poult. Sci. 32 (1), 87–101.
 • Poggenpoel D.G., Duckitt T., 1988. Genetic basis of the increase in egg weight with pullet age in aWhite Leghorn flock. Brit. Poult. Sci. 34, 863–867.
 • Settar P., Turkmunt L., 1998. Method comparison for estimation of breeding values in layers. 10 th Europ. Poultry Conf., Israel, 21–26.06.1998, 250–253.
 • Sewalem A., Lillpers K., Johansson K.,Wilhelmson M., 1998. Genetic trends of production and reproduction traits in White Leghorn lines selected for production traits. Proc. 6th World Congress,Armidale, 11–16.1998, 24, 286–289.
 • Shalev B.A., Pasternak H., 1993. Increment of egg weight with hen age in various commercial avian species. Brit. Poult. Sci. 34, 915–924.
 • Sharma D., Johari D.C., Kataria M.C., Hazary R.C., Choudhari D., Mohapatra S.C., 1998. Factors affecting direct and correlated responses in aWhite Leghorn population under long term selectionfor egg number. Brit. Poult. Sci. 39, 31–38.
 • Siegel P.B., 1988. Future breeding programs in poultry. Proceedings of 6-thWorld Symposium Genetic, Wageningen 11–14.09.1988, 107–115.
 • Singh B., Singh H., Singh C.V., 2000. Genetic parameters of growth, egg production and egg quality traits inWhite Leghorn. J. Poult. Sci. 35, 13–16.
 • Świerczewska E., Sienicka A., Michalczuk M., 2002. Zmiany cech użytkowych i anatomo-fizjologicznych u drobiu pod wpływem prowadzonej selekcji [Changes in productive and anatomophysiologicaltraits of poultry subjected to selection]. Zesz. Nauk. PTZ 66, 63–72 in Polish].
 • Szwaczkowski T., 1995. Analiza genetycznego uwarunkowania wybranych cech użytkowych kur nieśnych [An analysis of the genetic determination of the performance traits in laying hens].Rozpr. Nauk. 260. AR Pozn. [in Polish].
 • Szwaczkowski T.,Wężyk S., Piotrowski P., Cywa-Benko K., 2000. Direct and maternal genetic and environmental effects of fertility and hatchability in laying hens.Archiv. Geflügelk. 34, 115–120.
 • Wencek E., 2007. Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu w 2006 r. [Results of performance recording of poultry in 2006].Warszawa, 67–88 [in Polish].
 • Wężyk S., Cywa-Benko K., 2001. Nauki drobiarskie na początku XXI wieku: bilans zamknięcia i otwarcia [Poultry sciences in the early 21st century: the opening and closing balance]. Post.Nauk. Rol. 6, 3–28 [in Polish].
 • Wężyk S., Jankowski J., 2003. Application of mixed model methodology in breeding strategies for meat-type birds [in: Poultry Genetics, Breeding and Biotechnology] Eds W.M. Muir, S.E. Aggrey.CAB International 11, 147–164.
 • Wright S., 1931. Evolution in Mendelian populations. Genetics 16, 97–159.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4b56a90f-b347-407e-ba7a-2731af4d33d7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.