PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 21 | 4 |
Tytuł artykułu

Regional diversity of housing conditions of the population living in rural areas in Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Regionalne zróżnicowanie warunków mieszkaniowych ludności zamieszkującej obszary wiejskie w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the study is to assess the regional differentiation of housing conditions of the population living in rural areas and their changes in Poland between 2004 and 2016. Research was conducted on the basis of secondary data from the Local Data Bank of the CSO. Due to the complex nature of the studied phenomenon, the Ward method was used to identify typological classes of the housing condition level of the population in rural areas in a system of voivodships. A total of two typological classifications of voivodships were performed – the first in view of the level of housing conditions of the population living in rural areas in 2016, and the second in view of the level of changes in the housing conditions of the surveyed population that occurred in 2016, in relation to 2004. As a result of the research, it was found that in 2016, rural areas in the Dolnośląskie, Śląskie, Opolskie and Zachodniopomorskie voivodships were characterized by the highest level of housing conditions of the population. The lowest level of housing conditions of the population living in rural areas was observed in the Podlaskie voivodship. Dynamic, favourable changes were observed in the housing conditions of the population living in rural areas in the conditions of European integration, both in terms of accessibility and quality of housing resources. The highest increase in the percentage of dwellings equipped with central heating and network gas was observed in rural areas in the following voivodships: Dolnośląskie, Pomorskie, Wielkopolskie and Zachodniopomorskie. On the other hand, the largest increase in the percentage of dwellings equipped with a toilet and network water supply occurred in rural areas in the Lubelskie, Łódzkie, Mazowieckie, Podlaskie and Świętokrzyskie voivodships.
PL
Celem artykułu jest ocena regionalnego zróżnicowania warunków mieszkaniowych ludności zamieszkującej obszary wiejskie i ich zmian w Polsce w warunkach integracji europejskiej. Badania empiryczne przeprowadzono na podstawie danych wtórnych pochodzących z Banku Danych Lokalnych GUS, obejmujących lata 2004 i 2016. Ze względu na złożony charakter badanego zjawiska, wykorzystano metodę Warda w celu identyfikacji klas typologicznych poziomu warunków mieszkaniowych ludności na obszarach wiejskich w układzie województw. Przeprowadzono łącznie dwie klasyfikacje typologiczne województw – pierwszą ze względu na poziom warunków mieszkaniowych ludności zamieszkującej obszary wiejskie w 2016 roku, natomiast drugą ze względu na poziom zmian warunków mieszkaniowych badanej populacji, które zaszły w 2016 roku w relacji do 2004 roku. W wyniku przeprowadzonych badań empirycznych stwierdzono, że w 2016 roku najwyższym poziomem warunków mieszkaniowych ludności odznaczały się obszary wiejskie w województwach dolnośląskim, śląskim, opolskim i zachodniopomorskim. Najniższy poziom warunków mieszkaniowych ludności zamieszkującej obszary wiejskie wystąpił w województwie podlaskim. Zaobserwowano dynamiczne, korzystne zmiany w zakresie warunków mieszkaniowych ludności zamieszkującej na obszarach wiejskich w warunkach integracji europejskiej, zarówno w zakresie dostępności, jak i jakości zasobu mieszkaniowego. Największy poziom wzrostu w zakresie odsetka mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie i w gaz z sieci zaobserwowano na obszarach wiejskich w województwach dolnośląskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Największy wzrost odsetka mieszkań wyposażonych w ustęp i wodociągi wystąpił na obszarach wiejskich w województwach lubelskim, łódzkim, mazowieckim, podlaskim oraz świętokrzyskim.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
21
Numer
4
Opis fizyczny
p.233-243,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Finance and Accounting, Poznan University of Life Sciences, 28 Wojska Polskiego St. 60-637 Poznan, Poland
 • Department of Finance and Accounting, Poznan University of Life Sciences, 28 Wojska Polskiego St. 60-637 Poznan, Poland
Bibliografia
 • BDL (Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Local Data Bank, Central Statistical Office), www.stat.gov.pl/bdl, access: 01.10.2018.
 • Bański Jerzy. 2014. Perspektywy rozwoju polskiej wsi – wybrane zagadnienia (Development prospects for the Polish rural areas– selected issues). Wieś i Rolnictwo 4 (165): 13-25.
 • EFRWP (Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, European Fund for the Development of Polish Villages). 2016. Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III. Synteza (Monitoring of rural development. Stage III Synthesis),www.efrwp.pl, access: 10.01.2019.
 • Głowicka-Wołoszyn Romana, Agnieszka Kozera, Stanisławska Joanna, Andrzej Wołoszyn, Anna Rosa. 2018. Evaluation of changes in housing conditions throughout the polish rural areas using methods of relative taxonomy. [In] Economic Science for Rural Development 49, ed. J. Gołębiewski, 232-240. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. DOI: 10.22616/ESRD.2018.140.
 • Głowicka-Wołoszyn Romana, Stanisławska Joanna, Wołoszyn Andrzej. 2019. Multi-dimensional assessment of housing conditions of the population in rural and urban areas of the wielkopolskie voivodeship. Annals PAAAE XXI (2): 79-87, DOI: 10.5604/01.3001.0013.2229.
 • GUS (Central Statistical Office – CSO). 2016. Obszary wiejskie w Polsce w 2014 roku (Rural areas in Poland in 2014). Warszawa, Olsztyn: GUS.
 • Hadyński Jakub. 2015. Regionalna konkurencyjność obszarów wiejskich (Regional competitiveness of rural areas). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 • Kalinowski Sławomir. 2015. Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach (Standar of living of the rural population with uncertain income). Warszawa PWN.
 • Kozera Agnieszka, Romana Głowicka-Wołoszyn. 2018. Identification of functional types of rural communes in Poland. [In] Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, ed. J. Gołębiewski, 109-115. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. DOI: 10.22630/ESARE.2018.1.15.
 • Kozera Agnieszka, Cezary Kozera. 2014. Warunki mieszkaniowe ludności w krajach Unii Europejskiej (Housing conditions of the population in the European Union). Handel Wewnętrzny 1 (348): 60-69.
 • Murawska Anna 2012. Zmiany w poziomie i jakości życia ludności na obszarach wiejskich (Changes in the level and quality of life of population in rural areas). Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(25): 169-180.
 • Oleńczuk-Paszel Anna, Sompolska-Rzechuła Agnieszka. 2017.Zmiany warunków mieszkaniowych na obszarach wiejskich w Polsce w latach 2002-2014 (Changes in living conditions in rural areas in Poland in the years 2002-2014). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 104 (3): 64-75.
 • Stanisławska Joanna, Romana Głowicka-Wołoszyn. 2017. Przemiany demograficzne na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego w latach 2005-2015 (Demographic changes in the rural areas of the wielkopolskie province in the years 2005-2015). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu XIX (1): 170-175, DOI: 10.5604/01.3001.0009.8794.
 • Wysocki Feliks. 2010. Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich (Taxonomic methods in recognizing economic types of agriculture and rural areas). Poznań: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4b512b44-2c13-4834-b998-80ee4bd56901
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.