PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 55[1] |
Tytuł artykułu

Control of the lesser mealworm Alphitobius diaperinus using entomopathogenic nematodes (EPNs) combined with nanoparticles

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Ograniczanie liczebności pleśniakowca lśniącego Alphitobius diaperinus nanocząstkami i nicieniami entomopatogenicznymi
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
We examined the efficacy of entomopathogenic nematodes (EPNs), which were in contact with nanoparticles, in the control of A. diaperinus. Treatments were performed in laboratory conditions and consisted of one of the four species and strains of EPNs Steinernema feltiae and Heterorhabditis bacteriophora, which earlier were exposed to Ag, Au or Cu nanoparticles. All three development stages of the beetle were exposed to different EPNs. The mortality, the extensity, the intensity of infection of beetles were studied for 7 days. Most of nematodes, that survived contact with nanoparticles, developed in A. diaperinus larvae, pupae and adults. Significant differences were found in the sensitivity and susceptibility to penetration by parasites to various growth stages of the host. The most studied nematodes and nanoparticles caused a high mortality and the extensity of infection in host larvae, from 12 to 100% and from 8 to 83% respectively. A negative effect of gold nanoparticles on the mortality was observed in adult insects infected by S. feltiae (Owinema). Despite this, in many cases, the addition of nanoparticles may increase efficiency of EPNs, used in the integrated pest control.
PL
Nanocząstki i nicienie entomopatogeniczne w ograniczaniu liczebności pleśniakowca lśniącego – Alphitobius diaperinus (Panzer, 1797). Trzy stadia rozwojoweAlphitobius diaperinus (Panzer, 1797) (Coleoptera: Tenebrionidae) zostały zarażone czterema gatunkami i szczepami nicieni entomopatogenicznych Steinernema feltiae i Heterorhabditis bacteriophora, które wcześniej miały kontakt z nanocząstkami srebra, złota i miedzi. Przez 7 dni badano śmiertelność, ekstensywność i intensywność zarażenia chrząszczy. Większość badanych EPNs i nanocząstek powodowała wysoką śmiertelność i ekstensywność zarażenia larw gospodarza, odpowiednio od 12 do 100% oraz od 8 do 83%. Zaobserwowano również negatywny wpływ nicieni S. feltiae (Owinema) i nanocząstek złota na śmiertelność dorosłych owadów. Mimo to, w wielu przypadkach dodatek nanocząstek może zwiększać skuteczność działania biopreparatów na bazie EPNs. Nanocząstki mogę być również stosowane w integrowanym zwalczaniu szkodników.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
Opis fizyczny
p.57-67,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Zoology, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Ciszewskiego 8, 02-787 Warsaw, Poland
autor
 • Bee Division, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland
autor
 • Department of Zoology, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Ciszewskiego 8, 02-787 Warsaw, Poland
 • Department of Zoology, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Ciszewskiego 8, 02-787 Warsaw, Poland
 • Department of Zoology, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Ciszewskiego 8, 02-787 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Zoology, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Ciszewskiego 8, 02-787 Warsaw, Poland
Bibliografia
 • CHERNAKI-LEFFER A.M., KUTTEL J., MAR­TINS L. M, PEDROSO A.C., ASTOLFI- FERREIRA C.S, FERREIRA F., FERREIRA A.J., 2010: Vectorial competence of larvae and adults of Alphitobius diaperinus in
 • the transmission of Salmonella enteritidis in chickens. Vector Borne Zoonot 10. 481-487.
 • De La CASAS E., HAREIN P. K., DESHMUKH D.R., POMEROY B.S., 1976: Relationship between the lesser mealworm, fowl pox, and Newcastle disease virus in poultry. J. Econ. Entomol. 69: 775-779.
 • GEDEN C.J., ARENDS J.J., AX TELL R.C., 1987: Field trials of Steinernema feltiae (Nematoda: Steinernematidae) for control of Alphitobius diaperinus (Coleoptera: Tene- brionidae) in commercial broiler and turkey houses. J. Econ. Entomol. 80: 136-141.
 • GEDEN C.J., AXTELL R.C., BROOKS W.M., 1985: Susceptibility of the lesser mealworm, Alphitobius diaperinus (Coleoptera: Tene- brionidae) to the entomogenous nematodes Steinernema feltiae, S. glaseri (Steinernema­tidae) and Heterorhabditis heliothidis (Heter- orhabditidae). J. Entomol. Sci. 20: 331-339.
 • GINDIN G., GLAZER I., MISHOUTCHENKO A., SAMISH M., 2009: Entomopathogenic fungi as a potential control agent against the lesser mealworm, Alphitobius diaperinus in broilerhouses. BioControl 54: 549-558.
 • KAKOULI-DUARTE T., LABUSCHAGNE L., HAGUE N.G.M., 1997: Biological control of the black vine weevil, Otiorhynchus sulcatus (Coleoptera: Curculionidae) with entomo- pathogenic nematodes (Nematoda: Rhabdi- tida). Ann. Appl. Biol. 131: 11-27.
 • KARIMI N., MINAEI S., SHAHVERDI A.R., ALMASSI M., 2010: Effect of silver nanopar­ticles on seed protection in different soils. In: Proceedings of XVII World Congress of the International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR), Quebec City, Canada.
 • KIM S.W., JUNG H.J., LAMSAL K., KIM Y.S., MIN J.S., LEE Y.U., 2012: Antifungal Effects of Silver Nanoparticles (AgNPs) against Var­ious Plant Pathogenic Fungi. Mycobiology 40: 53-58.
 • KOPPENHOFER A.M., BROWN I. M., GAU- GLER R., GREWAL P.S., KAYA H.K., KLEIN M.G., 2000: Synergism of entomopathogenic nematodes and imidacloprid against whitegrubs: greenhouse and field evaluation. Biol. Contr. 19: 245-251.
 • KUCHARSKA K., PEZOWICZ E., TUMIALIS D., BARKOWSKA M., 2011: Effect of silver nanoparticles on the mortality and pathoge­nicity of entomopathogenic nematodes. Ecol. Chem. Eng. A 18 (8): 1065-1070.
 • KUŹNIAR T., 2009: Wpływ nanocząsteczkowej miedzi i srebra na żywotność i patogeniczność owadobójczych nicieni. In: B. Wiśniow- ska-Kielan (Ed.) Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków 347-354.
 • KUŹNIAR T., ROPEK D., LEMEK T., 2011: Impact of multi-walled carbon nanotubes on viability and pathogenicity of entomopathogenic nematodes. Ecol. Chem. Eng. A 18: 757-762.
 • LAMBKIN T.A., RICE S.J., 2006: Baseline re­sponses of Alphitobius diaperinus (Coleop­tera: Tenebrionidae) to cyfluthrin and detec­tion of strong resistance in field populations in eastern Australia. J. Econ. Entomol. 99: 908-913.
 • LAZNIK Z., TÓTH T., LAKATOS T, VIDRIH M., TRDAN S., 2010: The activity of three new strains of Steinernema feltiae against adults of Sitophilus oryzae under laboratory conditions. J. Food. Agric. Environ. 8: 150-154.
 • LAZNIK Z., TRDAN S., 2013: An investigation on the chemotactic responses of different entomopathogenic nematode strains to me­chanically damaged maize root volatile compounds. Exp. Parasitol. 134: 349-355.
 • LAZNIK Z., TRDAN S., 2015: Failure of entomopathogens to control white grubs (Coleoptera: Scarabaeidae). Acta Agric. Scand. Sect. B Soil Plant Sci. 65: 95-108.
 • LEWIS L.C., RAUN E.S., 1978: Laboratory and field evaluation of the DD-136 strain of Neoaplectana carpocapsae for control of the European corn borer, Ostrinia nubilalis. Iowa State J. Res. 52: 391-396.
 • MATUSKA J., KAMIONEK M., 2011: Invasiveness of the entomopathogenic nematodes Steinernema feltiae (Filipjev 1934) isolated from various habitats in Poland. Ecol. Chem. Eng. A 18: 1101-1104.
 • MYCZKO A., 2006: Zastosowanie nanotechnologii w praktyce rolniczej. Inż. Rol. 2: 45-49.
 • PEZOWICZ E., 2005: Nicienie owadobójcze jako czynnik zmniejszający liczebność populacji pleśniakowca lśniącego (Alphitobius diaperi­nus Panzer) w brojlemiach. Rozprawy Naukowe i Monografie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • PEZOWICZ E., KAMIONEK M., JARMUŁ J., 2008: Pathogenicity of entomopathogenic nematodes from forested areas of different industrial pollution level towards host insects. Ecol. Chem. Eng. 15: 389-392.
 • RAMOS-RODRIGUEZ O., CAMPBELL J.F., RAMASWAMY S.B., 2006: Pathogenicity of three species of entomopathogenic nematodes to some major stored - product insect pests. J. Stored. Prod. Res. 42: 241-252.
 • RUMBOS C.I., ATHANASSIOU C.G., 2012: Insecticidal effect of six entomopathogenic nematode strains against Lasioderma serricorne (F.) (Coleoptera: Anobiidae) and Tri- bolium confusum Jacquelin du Val (Coleoptera: Tenebrionidae). J. Stored Prod. Res. 50: 21-26.
 • SHAPIRO-ILAN D., STUART R., McCOY C.W., 2003: Comparison of beneficial traits among strains of the entomopathogenic nem­atode, Steinernema carpocapsae, for control of Curculio caryae (Coleoptera: Curculionidae). Biol. Contr. 28: 129-136.
 • SZALANSKI A. L., PALMER T. W., McKAY T., STEELMAN C.D., 2004: Infectivity of Stein­ernema spp. (Nematoda: Steinernemtidae) to adult litter beetles, Alphitobius diaperinus (Coleoptera: Tenebrionidae) in the labortory. Biocontrol. Sci. Tech. 14: 81-85.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4acfd747-49ba-4472-9828-3866df50bee3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.