PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 10 | 4 |
Tytuł artykułu

Economic thought of the Pribuzhie region: Belarus and Poland

Warianty tytułu
PL
Ekonomiczna myśl regionu Pribuzhie: Białoruś i Polska
Języki publikacji
EN PL
Abstrakty
EN
Subject and purpose of work: The article describes a new subject of research into the history of economic thought, the international Pribuzhie region. The article discusses the history of the rise and development of economic science in the Pribuzhie region from the 8th to the 21st century, which is the subject of research. The aim of the article is to present a new perspective on the subject of research as well as the characteristics of the process of economic science in the Pribuzhie region. Materials and methods: The article uses a conventional method, which is a collection of historical, hilosophical and economic methods of cognition, on the basis of which, in the context of a scientific program, the past of economic thought and relevant doctrines are examined, and their content is described. Results: The various historical stages in the development of the economic thought of the Pribuzhie region are described, as well as new, unpublished facts relating to individual economic doctrines. Conclusions: Political activity and public administration activities should involve economic education, which defines the essence of economic policy, its objectives and ways of realization in the practical sphere.
PL
Przedmiot i cel pracy: Artykuł opisuje nowy przedmiot badań historii myśli ekonomicznej, jakim jest międzypaństwowy region Pribuzhie. W artykule omówiona została historia powstania i rozwoju nauki ekonomicznej w regionie Pribuzhie od VIII do XXI wieku, co jest przedmiotem prowadzonych badań. Celem artykułu jest przedstawienie nowego spojrzenia na przedmiot badań, jak również charakterystyka procesu powstawania nauki ekonomicznej w regionie Pribuzhie. Materiały i metody: W artykule została użyta metoda konwencjonalna, która jest zbiorem historycznych, filozoficznych i ekonomicznych metod poznania, na podstawie których w ramach programu naukowego badana jest przeszłość myśli ekonomicznej oraz właściwe doktryny, jak również opisane ich treści. Wyniki: Opisane zostały poszczególne etapy historyczne w rozwoju myśli ekonomicznej regionu Pribuzhie oraz ukazane nowe, niepublikowane fakty odnoszące się do poszczególnych doktryn ekonomicznych. Wnioski: Działalność polityczna i działania administracji publicznej powinny angażować naukę ekonomiczną, która określa istotę polityki gospodarczej, jej cele i sposoby realizacji w sferę praktyczną.
Słowa kluczowe
EN
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Numer
4
Opis fizyczny
p.7-15,ref.
Twórcy
 • Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biala Podlaska, Poland
autor
 • Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biala Podlaska, Poland
 • Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland
Bibliografia
 • 1. Алексеев Л.В. (2006), Западные земли домонгольской Руси: очерки истории, археологии,культуры: в 2 кн. /Л.В. Алексеев; Инcтuтyт-т археологии Рoccuйckoй Акадeмии Наук - Мoсквa.: Наука, p. 304.
 • 2. Афанасьев К. (1926), К реформе обложения сельского хозяйства /Полесский коммунар, no. 4, p. 8-31.
 • 3. Бусько В.Н. (2004), Экономическая мысль Западной Беларуси в 1921-1939 гг. – Минск. Право и экономика, p. 158.
 • 4. Бусько В.Н. (2005), Экономическая мысль Беларуси в XXв. – Минск. Право и экономика, p. 298.
 • 5. Бусько В.Н. (1990), Экономическая мысль Белоруссии середины XIX – начала ХХ, в.: Очерки / Под ред. М.В. Научителя. Минск.: Наука и техника, p. 144.
 • 6. Бонч-Осмоловский А. (1922), Хутор, поселок или землеусроительная деревня /Народное хозяйство Беларуси, no. 7-8, p. 57-70.
 • 7. Всемирная история экономической мысли. Учебник в 6 т. (1990, 1994, 1997) В. Н. Черковец – М.: Мысль, Т. 4-6.
 • 8. Гатовский Л.М. (1946), Переходный период от капитализма к социализму. Мoсквa.: Наука.
 • 9. Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. Мoсквa: Л., (1950).
 • 10. Записки отделения русской и славянской археологии Русского Археологического общества. Сборник. Санкт Петербург.
 • 11. Лаврухина И.А. (2002), Экономические исследования на кафедре политэкономии БГУ/ Вклад ученых БГУ в развитие экономического образования и экономической мысли Беларуси. Минск, БГУ, p. 110-135.
 • 12. Лемещенко П.С., Лаврухина И.А. (2013), Экономическая наука Беларуси: путь к самоидентификации /Вестник Иванoвcкoвo унuвeрcuтeта, сер. Экономика, no. 1, p. 31-40 (0.8 п.л.).
 • 13. Черновалов А.В. (2016), История экономических учений: учебное пособие. – Мuнck.: Изд-во БГУ, p. 342.
 • 14. Шпилевский П.М. (1855), Путешествие по Полесью и Белорусскому краю /Современник. Санкт Петербург. Т. 52, no. 7.
 • 15. Штыхов Г.В. (1978), Города Полоцкой земли ІХ-ХІІІ вв. Минск.
 • 16. Щеглова В.В. (1969), К вопросу о животноводстве и охоте в Белоруссии в средние века /Древности Белоруссии. Минск.
 • 17. Эвальд Э. (1854), Полоцкая старина /Санкт-Петербургские ведомости. no. 229.
 • 18. Янченко С. Е. (1995), Ступени развития рынка: генетический код капитализма. Минск.: Мет.
 • 19. Fanfani F., (1919), Historia doktryn ekonomicznych. Od czasów starożytnych do XIX wieku, Gebethner i Wolf, Warszawa.
 • 20. Musianowicz K. (1969), Drohiczyn we średniowieczu /Materiały wczesnośredniowieczne. Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • 21. Stankiewicz W. (1998), Historia myśli ekonomicznej. Warszawa.
 • 22. http://dic.academic.ru
 • 23. https://slovoed.online.ua
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4a1cd395-248c-4662-9dd1-ed510b2a725c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.