PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 564 |
Tytuł artykułu

Występowanie przymrozków przygruntowych w okolicach Olsztyna w latach 1956-2005

Autorzy
Warianty tytułu
EN
The occurrence of ground frosts near Olsztyn in 1956-2005
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy wykorzystano materiał obserwacyjny dotyczący liczby dni, w których występowały wiosenne i jesienne przymrozki, pochodzący ze stacji me­teorologicznej w Pozortach (53°42'N, 20°26'E) z lat 1956-1990 oraz ze stacji me­teorologicznej w Tomaszkowie (53°41'N, 20°24'E) z lat 1991-2005, które należą do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Liczba dni, w których wystąpiły przymrozki wiosenne i jesienne o intensyw­ności 0 do -2,0°C, -2,1 do -4,0°C, and > -4,0°C została ustalona dla okresów we­getacji określonych dla poszczególnych lat badań z wartością progową 5,0°C. Liczba dni z przygruntowymi przymrozkami badanymi na poziomie 5 cm n.p.g. została wyznaczona dla całego, analizowanego 50 letniego okresu. W badanych dekadach 1956-1965, 1966-1975, 1976-1985, 1986-1995 i 1996-2005 wielolecia okresy wegetacji liczyły średnio 215, 213, 213, 207, 209, 211 dni. Liczba dni, w których notowano przymrozki wiosenne (marzec, kwiecień, maj, czerwiec) stanowiła 66%, z których większość przypadała na kwiecień (37%), a liczba dni z przymrozkami jesiennymi (wrzesień, październik, listopad) stanowiła 34%, z czego większość występowała w październiku (20%). W analizowanym okresie przymrozki przygruntowe wystąpiły średnio 29 razy.
EN
The study uses observation material concerning the number of days with spring and autumn frosts recorded in meteorological stations at Pozorty (53°42'N, 20°26'E) in the period of 1956-1990, and Tomaszkowo in 1991-2005 (53°41'N, 20°24'E), belonging to the Department of Meteorology and Climatol­ogy of UWM in Olsztyn. The number of days with spring and autumn frosts with the intensity of 0 to -2. 0°C, -2.1 to -4.0°C, and > -4.0°C was established in vegetation periods determined for individual years of research, assuming the threshold value of 5.0°C. The number of days with ground frost (5cm above the ground level) was established for the 50 year period under analysis. In the examined decades of 1956-1965, 1966-1975, 1976-1985, 1986-1995, and 1996-2005 of the 50 year period, the vegetation period consisted of, respec­tively: 215, 213, 213, 207, 209 days - 211 days, on average. The number of days with spring frosts (March, April, May, June) accounted for 66%, and most of them occurred in April (37%) and the number of days with autumn frosts (September, October, November) was 34%, with most of them occuring in October (20%). During the examined research period, ground frosts occurred, on average, on 29 days a year. The highest number of days was recorded with frosts of low intensity (0 to -2.0°C), lesser with the intensity between -2.1 and -4.0°C, and the least with frosts below -4.0°C. Additionally, a decrease in the number of days with frosts from the begin­ning (1956) of the examined period to its end was observed, but the decreasing trends were not statistically significant.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
564
Opis fizyczny
s.83-91,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Meteorologii i Klimatologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Bibliografia
 • Atlas klimatycznego ryzyka uprawy roślin w Polsce 2001. Opracowanie naukowe pod redakcją Koźmińskiego Cz., Michalskiej B. Akademia Rolnicza w Szczecinie.
 • Atlas klimatyczny elementów i zjawisk szkodliwych dla rolnictwa w Polsce 1987. Pod redakcją Koźmińskiego Cz., Michalskiej В., Górskiego T. Akademia Rolnicza w Szczecinie, IUNG Puławy (Część tabelaryczna).
 • Dragańska E., Rynkiewicz I., Panfil M. 2004. Częstotliwość i intensywność występo­wania przymrozków w Polsce północno-wschodniej w latach 1971-2000. Acta Agro- physica 104: 35-41.
 • Grabowski J. 1988. Wpływ przymrozków na powstawanie zawiązków owoców jabłoni i śliw w zróżnicowanych warunkach glebowo-klimatycznych województwa olsztyńskie­go. Acta Academiae Agriculturae Ac Technice Olstenensis, Agricultura 46: 176-183.
 • Grabowski J. 1995. Charakterystyka stosunków termicznych występujących w rolni­czym zakładzie doświadczalnym w Bałcynach w latach 1972-1990. Acta Academiae Agriculturae Ac Technice Olstenensis 60: 3-13.
 • Grabowski J. 2010. The occurrence of ground frost in the Mazurskie Lakeland be­tween the years 1966 and 2005. Acta Agrophysica 185(6): 99-110.
 • Grabowski J., Zielenkiewicz J. 1999. Wpływ przymrozków na powstawanie zawią­zków owoców oraz plonowanie jabłoni w okolicy Olsztyna. Fol. Univ. Agricult. Stein. Agricult. 79(202): 89-90.
 • Hutorowicz M., Nowicka A., Grabowska K., Grabowski J. 1990. Charakteiystyka wa­runków klimatycznych północno-wschodnich terenów Polski z uwzględnieniem po­tach rolnictwa. Zesz. Naukowe AR im. H. Kołłątaja w Krakowie 246: 23-37.
 • Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz M. 2000. Meteo­rologia i Klimatologia. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Łódź: 221-228.
 • Madany R. 1983. Prognoza występowania i intensywności wiosennych przymrozków lokcdnych w Polsce nizinnej. Wyd. SGGW, Warszawa: 51-53.
 • Przedpełska c. 1983. Osłona meteorologiczna rolnictwa prowadzona przez IMGW. Materiały XIX Ogólnopolskiej Konferencji Agrometeorologicznej Wydziału AR w Szczecinie: 218-232.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-49e75756-cc7f-4ef6-a9b8-1336859b2c75
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.