PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 19 | 1 |
Tytuł artykułu

Efficiency of fruitlet thinning in apple ‘Gala Must’ by use of metamitron and artificial shading

Autorzy
Warianty tytułu
PL
Skutecznosc metamitronu i zacieniania w przerzedzaniu zawiazkow owocowych jabloni ‘Gala Must’
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The use of the photosynthesis inhibitor metamitron, and the use of temporary arti­ficial shading as two methods of fruitlet thinning, were evaluated in 2006 and 2008 in apple trees 'Gala Must'. The use of these 2 methods used separately, were expected to induce a temporary decrease in photosynthetic intensity which would strengthen the competition between the fruitlets. This process would then lead to the abscission of the weaker ones. For this purpose, metamitron (preparation Goltix 700SC) was used. A dose of 350 mg/l was sprayed on the trees either one time (when fruitlets were 6­8 mm in diameter), or twice (the second spraying was repeated 6 days later on fruitlets 10-14 mm in diameter). Another group of trees was covered for 5 to 14 days with polipropylene material causing about a 70% reduction of light. In 2006, only the double metamitron treatment caused significant reduction of fruit set (comparable to hand thinning). This resulted in an increase in the fruit size and yield of marketable (> 70 mm) apples without negative effect on the total yield, 'internal quality' and red colour of the apples. In 2008, the good effect of thinning was noticed after one spray with metamitron, while a double treatment caused over-thinning. The single treatment with metamitron positively influenced fruit size, the distribution of apples in size classes, and yield of apples with diameters of > 70 mm. Comparable thinning was recorded in trees artificially shaded for 10 days; fruitlets were 6 to 14 mm in diameter. The uniform distribution of fruits, which were homogenous in size in the canopy of the trees, proved that both methods of thinning have high selectivity.
PL
W latach 2006 i 2008 oceniono dwie metody przerzedzania zawiązków z zasto­sowaniem inhibitora fotosyntezy - metamitronu oraz czasowego zacieniania jabłoni odmiany 'Gala Must'. Oczekiwano, że zastosowanie tych metod spowoduje czasowe ograniczenie intensywności fotosyntezy, co powinno nasilić współzawodnictwo po­między zawiązkami i doprowadzić do opadnięcia słabszych z nich. W tym celu wyko­rzystano metamitron (preparat Goltix 700 SC) w stężeniu 350 mg/l, opryskując drze­wa jednokrotnie (na zawiązki o średnicy 6-8 mm), lub dwukrotnie (drugi oprysk 6 dni później, na zawiązki o średnicy 10-14 mm). Inną grupę drzew przykryto na 5 do 14 dni polipropylenową tkaniną, powodując ograniczenie ilości światła docierającego do drzew o około 70%. W 2006 roku tylko podwójny oprysk metamitronem spowodował istotną redukcję zawiązania owoców w porównaniu z ręcznym przerzedzaniem. Kon- sekwencj ątego zabiegu był wzrost wielkości owoców oraz plonu handlowego jabłek (o średnicy > 70 mm) bez negatywnego wpływu na plon całkowity, jakość we­wnętrzną owoców i ich wybarwienie. W innych doświadczeniach (w roku 2008) do­bry efekt przerzedzaj ący obserwowano po jednokrotnym oprysku metamitronem, oprysk dwukrotny spowodował nadmierne przerzedzenie. Jednokrotne zastosowanie metamitronu wpfynęło korzystnie na wielkość owoców, dystrybucję jabłek w klasach wielkości oraz plon handlowy (średnica owoców > 70 mm). Porównywalną skutecz­ność odnotowano na drzewach cieniowanych przez 10 dni, kiedy zawiązki miały 6­14 mm średnicy. Jednakowe rozmieszczenie owoców, równomiernie w całej koronie drzew, dowodzi, że obydwie metody przerzedzania charakteryzują się wysoką selek­tywnością.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
1
Opis fizyczny
p.51-62,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Research Institute of Horticulture, Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice, Poland
Bibliografia
 • Bertschinger L. 1997. Junifrucht­fallförderung durch Beschattung: in­teressante Versuchsresultate 1997. SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR OBST - UND WEINBAU 23: 590-591.
 • Byers R.E., Lyons C.G., Yoder K.S. Jr., Barden J.A., Young R.W. 1985. Peach and apple thinning by shading and photosynthetic inhibition. J. HORT. SC. 60(4): 465-472.
 • Byers R.E., Barden J.A., Polomski R.F., Young R.W., Carabaugh D.H. 1990. Apple thinning by photosynthetic inhibition. J. AMER. SOC. HORT. SCI. 115(1): 14-19.
 • Byers R.E., CarabaughD.H., Presley C.N., Wolf T.K. 1991. The influence of low light on apple fruit abscission. J. HORT. SC. 66(1): 7-17.
 • Clever M. 2007. A comparison of different thinning products applied to the apple variety 'Elstar Elshof in the Lower Elbe region. ERWERBS-OBSTBAU. 49:107-109 DOI 10.1007/s10341-007- 0041-0.
 • Corelli Grapadelli L., Lakso A.N., Flore J.A. 1994. Early season patterns of car­bohydrate partitioning in exposed and shaded apple branches. J. AMER. SOC. HORT. SCI. 119: 596-603.
 • Dorrigoni A., Lezzer P. 2007. Chemical thinning of apple with new compounds. ERWERBS-OBSTABAU 49:93-96. DOI 10.1007/s10341-007-0038-8.
 • Giford R.M., Evans L.T. 1981. Photho- synthesis, carbon partitioning, and yield. Annual Review of Plant Physi­ology, 32: 485-509.
 • Kelderer M., Lardschneider E., Casera C. 2008.Tree shading: an efficient method to control alternative bearing? http://orgprints.org/13737/i, pp:310-313.
 • Kockerols K., Widmer A., Gölles M. 2008. Impact of apple crop thinning by tree shading - 5.2.2. 4th ISAFRUIT General Assembly - Angers, France. Abstract (www.ISAFRUIT.EU).
 • Köpcke D., 2005. Praktische, physiolo­gische und betriebswirt-schaftliche Aspekte zur Fruchtausdunnung mit Metamitron bei Apfelbaumen, Mit­teilungen des Obstbauver suchsringes des Alten Landes. Beiheft 9.
 • Lafer G. 2007. Alternative Methode zur Ertragsregulierung: Ausdunnung durch Beschattung Besseres Obst. 5:13-14.
 • McArtney, White M., Latter I., Cambell J. 2004. Individual and combined ef­fects of shading and thinning chemicals on abscission and dry - matter accumulation of 'Royal Gala' apple fruit. J. HORT. SCI. BIOTECH. 79 (3):441-448.
 • Prantl M., Kelderer M., Corelli L., Lard- schneider E. 2004. Reduction of net photosynthesis after blossom: a possibility to control alternate bearing in organic orchards? In: Proceedings of the 11th Int. Conf. Cultivation Technique and Phytopathological Prob­lems in Organic Fruit-Growing. Weinsberg, FÖKO, pp. 217-220.
 • Widmer A. 2007. Thinning through shading of apple trees - an organic approach for high quality fruit production. (http://www.isafruit.org/- Portal/newsdetails.php?id= 180).
 • Widmer A., Kockerols K., Schwan S., Stadler W., Bertshinger L. 2008. To­wards Grower-friendly Apple Crop Thinning by Tree Shading. http://orgprints.org/13738/, pp.314-317.
 • Zibordi M., Morandi B., Corelli- Grapadelli L. 2008. Variations in fruit growth rate, tree photosynthesis, enzyme activity in shaded-for- thinning apples.
 • Zibordi M., Domingos S., Corelli Grap- padelli L. 2009. Thinning apples via shading: an appraisal under field conditions, pp. 138-144.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-49a43bce-37cd-4d9e-be0a-6ba3730be0cf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.