PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 467 | 2 |
Tytuł artykułu

Znaczenie upraw mieszanych w ochronie biologicznego środowiska glebowego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W badaniach porównano zdrowotność oraz występowanie szkodliwej i pożytecznej fauny na pszenicy uprawianej w siewie czystym i współrzędnie z bobikiem. Zaobserwowano, że w okresie wegetacji silniej przez choroby: liści Puccinia recondita Rob. ex Desm f. sp. tritici (Eriks.) Johnson, kłosów Stagonospora nodorum (Berk.) były opanowane rośliny w siewie czystym. Ponadto z tych obiektów w analizie mikologicznej pozyskano więcej koloni grzybów chorobotwórczych, zarówno z materiału roślinnego, jak i z ziarniaków. Na pszenicy uprawianej w siewie czystym oraz w mieszance z bobikiem obserwowano duże nasilenie chrząszczy skrzypionek: zbożowej i błękitek. Na wszystkich obiektach odnotowano wysoki procent uszkodzonych roślin i stopień zżerowania liści flago1wych przez larwy tych owadów. Sposób uprawy miał wpływ na liczebność gatunków pożytecznych. Drapieżne pluskwiaki różnoskrzydłe występowały liczniej na pszenicy w siewie czystym, natomiast drapieżne chrząszcze w uprawie współrzędnej z bobikiem.
EN
The study compared the healthiness and occurrence of harmful and useful fauna in wheat cultivated in pure sowing and in wheat mixed with faba beans. It was observed that the plants cultivated in pure sowing were more severely attacked by leaf disease, Puccinia recondita Rob. ex Desm. f. sp. tritici (Eriks.) Johnson, and ear disease, Stagonospora nodorum (Berk.). Moreover, in mycological analysis these objects exhibited more colonies of pathogenic fungi in both, plant material and kernels. High intensities of coleopterans (Oulema melanopus L. and O. gallaeciana Heyden) were observed on either the wheat cultivated in pure sowing and in that mixed with faba beans. High percentage of damaged plants and flag leaves being devoured by larvae of those insects were recorded on all studied objects. The cultivation method affected the number of useful species. Wheat in pure sowing was settled by higher numbers of predatory heteroptcrans, while the wheat mixed with faba beans by more predatory coleopterans.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
467
Numer
2
Opis fizyczny
s.587-594,rys.,tab.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
 • Bojarski S. T., Wachowiak M. 1988. Rola techniki ochrony roślin w bezpiecznym dla środowiska stosowaniu pestycydów. Mat. Sesji Nauk IOR, Poznań 28(1): 127 - 133.
 • Dąbrowski J. 1986. Obraz skażeń pozostałościami pestycydów upraw rolnych w Polsce w latach 1981 - 1985. Mat. Sesji Nauk IOR, Poznań 26(1): 313 - 336.
 • Dąbrowski J., Gąsior J., Janda T., Krause A., Mokrzycka B., Murawska M., Sadło St., Barylska E., Gierschendorf Z., Giza I., Langowska B., Martinek B., Michel M., Rupar J. 1996. Obraz skażeń pozostałościami pestycydów upraw rolnych i gleb w Polsce w latach 1991 - 1995. Progress in Plant Protection, Poznań 36(1): 57 - 76.
 • Gacek E., Góral T. 1993. Wyko/zystanie biologicznych mechanizmów służących do zapobiegania zakaźnym chorobom zbóż mieszanych w zasiewach. Mat. Symp. Nauk. „Biotyczne środowisko uprawne a zagrożenie chorobowe roślin”. PTFiT Olsztyn, 7-9.IX.1993: 59 - 67.
 • Gilman J. C. 1962. A manual of soil fungi. Ames, Iowa. USA: 450 ss.
 • Horber F. 1988. Zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego przez doskonalenie metod stosowania pestycydów aparaturą naziemną jak i lotniczą. Mat. Sesji Nauk. IOR, Poznań 28(1): 111 - 125.
 • Jaczewska-Kalicka A. 1996. Straty plonu powodowane przez kompleks chorób pszenicy ozimej. Progress in Plant Protection, Poznań 36(2): 182 - 185.
 • Kaniuczak Z. 1994a. Szkodliwość skrzypionek w pszenicy ozimej. Ochr. Rośl. 7: 3 - 4.
 • Kaniuczak Z. 1994b. Występowanie i efekty zwalczania skrzypionek w uprawie pszenicy jarej. Mat. Sesji Nauk. IOR, Poznań 34(1): 208 - 213.
 • Kaniuczak Z., Lisowicz E, Śnieżek G. 1992. Metody sygnalizacji terminów zwalczania i progi zagrożenia najważniejszych chorób i szkodników pszenicy w warunkach Polski południowo-wschodniej. Mat. Sesji Nauk. IOR, Poznań 32(2): 21 - 27.
 • Kwaśna H., Chełkowski J., Zajkowski P. 1991. Grzyby (Mycota). t. XXII Fusarium. PAN Warszawa-Kraków: 136 ss.
 • Loc N. B. 1995a. Badania nad wpływem wielkości dawki i różnych okresów działania kwasu 2,4,5-trójchlorofenoksyoctowego na liczebność wybranych grup fizjologicznych bakterii glebowych pod uprawą ryżu. Cz. I. Wpływ kwasu 2,4,5-trojchlorofenoksyoctowego na bakterie amonifikacyjne, nitryfikacyjne i denitryfikacyjne. Zesz. Nauk. AR Szczecin, Rol. 60: 3 - 10.
 • Loc N. B. 1995b. Badania nad wpływem wielkości dawki i różnych okresów działania kwasu 2,4,5-trójchlorofenoksyoctowego na liczebność wybranych grup fizjologicznych bakterii glebowych pod uprawą ryżu. Cz. II. Wpływ kwasu 2,4,5-trójchlorofenoksyoctowego na bakterie fosforowe. Zesz. Nauk. AR Szczecin, Rol. 60: 11 - 14.
 • Michalski T., Weber Z., Gołębniak B., Bieliński S. 1996. Uprawa mieszanek jako agrotechniczna metoda ochrony zbóż przed chorobami. Progress in Plant Protection, Poznań 36(1): 229 - 236.
 • Niewiadomski W. 1979. Ekologiczne skutki intensyfikacji rolnictwa. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 228: 9 - 28.
 • Nowak A. 1982. Wpływ intensywnego systemu zabiegów chemicznych stosowanych w uprawie pszenicy ozimej na niektóre właściwości biochemiczne gleby. Rozp. Nauk. AR Szczecin 86: 1 - 95.
 • Nowak J. 1995. Dynamika biologicznego i abiotycznego rozkładu niektórych pestycydów w glebie oraz ich wpływ na ilość biomasy żywych mikroogranizmów. Rozp. Nauk. AR Szczecin 169: 102 ss.
 • Nowak J. 1996. Interakcje między biodegradacją tetrachlorwinfosu i chlorfenwinfosu a ilością biomasy żywych mikroorganizmów w różnych warunkach temperatury i wilgotności gleby. Zesz. Nauk. AR Szczecin, Rol. 63: 191 - 199.
 • Ostrowski J., Piasecki J. 1989. Pestycydy a środowisko naturalne. Wybrane zgadnienia związane z chemicznymi zanieczyszczeniem gleb. Ossolineum: 101 - 121.
 • Piasecki J. 1996. Czynniki wpływające na potrzebę stosowania pestycydów i wynikające stąd zagrożenia. Zesz. Nauk. AR Szczecin, Rolnictwo 63: 145 - 157.
 • Piotrowski W., Ślizak W. 1993. Oddziaływanie antybiotyków i fungicydów na stosunki biotyczne i aktywność enzymatyczną mikroorganizmów na tle zróżnicowanego nawożenia gleby. Mat. Sesji Nauk. IOR, Poznań 33(1): 187 - 194.
 • Pisarek M. 1998. Owady drapieżne występujące na owsie uprawianym w siewie czystym oraz współrzędnie z roślinami strączkowymi. Zesz. Nauk. AR Kraków, nr 330, Sesja Nauk. z. 54(2): 543 - 546.
 • Ralski E., Muszyńska K. 1970. Skala bonitacyjna porażenia roślin zbożowych przez choroby grzybowe. Biul. IHiAR 3 - 4: 163 - 165.
 • Rogalski L. 1997. Wybrane aspekty zagrożenia środowiska powodowane ochroną roślin. Progress in Plant Protection, Poznań 37(1): 238 - 242.
 • Różalski K., Pudełko J., Pełczyński W. 1997. Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na występowanie chorób w pszenicy ozimej. Progress in Plant Protection, Poznań 32(2): 203 - 205.
 • Rudnicki F., Dębowski G., Wasilewski P. 1994. Podatność zbóż jarych i ich mieszanek na żerowanie skrzypionek (Lema spp.). Mat. Konf. Nauk. „Stan i perspektywy uprawy mieszanek zbożowych . AR Poznań, 2.XII.1994: 52 - 58.
 • Siuta A., Dworakowski T., Kuźnicki J. 1998. Plony ziarna i wartość przedplonowa mieszanek zbożowo-strączkowych dla zbóż w warunkach gospodarstw ekologicznych. Fragm. Agronom. 2(58): 53 - 62.
 • Węgorek W. 1979. Kierunki rozwoju ochrony roślin w nowoczesnym rolnictwie. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 228: 119 - 127.
 • Węgorek W. 1992. Perspektywa badań naukowych w ochronie roślin. Mat. Sesji Nauk. IOR, Poznań 32(1): 28 - 32.
 • Zalecenia Ochrony Roślin na lata 1998/99. 1998. Cz. II. Poznań. 254 ss.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4975ab9e-171f-41e3-975b-ff2748c9bc24
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.