PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 55 |
Tytuł artykułu

The hygroscopicity and absorptiveness of blue - stained Scotch pine wood

Autorzy
Warianty tytułu
PL
Higroskopijność i nasiąkliwość zasinionego drewna sosny zwyczajnej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The blue-stain fungi in course of their development in wood may have an effect on wood structures and change of wood properties influenced on its use value. Investigation have been undertaken to clear the influence of blue-stain fungi on wood hygroscopicity and absorptiveness as indicators for the wood ability to impregnation with water diluted wood preservatives. The wet sapwood samples of fresh cut Scots pine (Pinus sylvestris L.) were infested with pure cultures of fungi: Ceratocystis penicillata (Grosm.)C.Moreau, Cladosporium herbarum Pers. ex Fries, Discula pinicola (Naum.) Petr. or their mixture and left exposed into their action through 1, 3 and 12 month period. The physical properties: hygroscopicity and absorptiveness of blue stained wood samples and their twin control samples were determinated and compared after each incubation period. The hygroscopicity of blue- stained wood amounted only to 1-2% more than this of control wood, but there was still such a tendency in different investigated periods of wood incubation with blue-stain fungi. The absorptiveness of the stained wood increased greatly particularly after 3 and 12 month of being infected by fungus or fungi. The mean increase of infected wood absorptiveness was great reaching several dozen percent more than control wood. Such differences showed on grater ability of blue-stained wood to impregnation with water diluted wood preservatives than control wood not infested by the blue-stained fungi.
PL
Grzyby powodujące siniznę podczas swego rozwoju w drewnie mogą wpływać na jego budowę i zmieniać właściwości drewna wpływając na jego wartość użytkową. Przeprowadzono badania dla wyjaśnienia wpływu grzybów sinizny na higroskopijność i nasiąkliwość drewna jako wskaźników podatności drewna na impregnację wodorozcieńczalnymi środkami ochrony drewna. Próbki świeżo przetartego drewna bielu sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) poddano działaniu czystych kultur grzybów Ceratocystis penicillata (Grosm.)C.Moreau, Cladosporium herbarum Pers. ex Fries, Discula pinicola (Naum.) Petr,) lub ich mieszaniny przez 1, 3 i 12 miesięcy. Właściwości fizyczne: higroskopijność i nasiąkliwość drewna zasinionych próbek oznaczano i porównywano z właściwościami bliźniaczych próbek kontrolnych po każdym okresie inkubacji. Higroskopijność zasinionego drewna była tylko o 1-2% większa niż drewna kontrolnego, ale była to stała tendencja w różnych okresach inkubacji drewna z grzybami sinizny. Nasiąkliwość drewna zasinionego wzrastała w większym stopniu zwłaszcza po 3. i 12. miesiącach działania grzyba lub grzybów. Średni wzrost nasiąkliwości zasinionego drewna był duży osiągając kilkadziesiąt procent więcej niż drewna kontrolnego. Te różnice wskazują na większą podatność drewna zasinionego na impregnację wodorozcieńczalnymi środkami ochrony drewna niż drewno kontrolne nie poddane działaniu grzybów powodujących siniznę drewna.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
55
Opis fizyczny
p.216-221,fig.,ref.
Twórcy
 • Wood Technology Institute, Winiarska 1 str., 60-654 Poznan, Poland
Bibliografia
 • 1. BRISSON A., S. GHARIBIAN, R. EAGEN, D.F. LECLERC, and C. BREUIL., 1996; Localization and characterization of the melanin granules produced by the sap-staining fungus Ophiostoma piceae, Mat. und Org. 30; 23-32
 • 2. BREUIL С., 1998; Wood as a nutritional resource for staining fungi. In: Biology and Prevention of Sapstain. Ed. Forest Products Society, Madison; 1-5
 • 3. CARTWRIGHT K.S.G. and W.P.K. FINDLAY, 1951; Rozkład i Konserwacja Drewna. PWRiL, Warszawa
 • 4. FOJUTOWSKI A., 2000; Wpływ grzybów powodujących siniznę pierwotną na wybrane właściwości drewna sosny. W: Ochrona Drewna - XX Sympozjum. Wydaw. SGGW, Warszawa; 163-170.
 • 5. FOJUTOWSKI A., 2002; The influence of causing primary blue-stain fungus Ceratocystis imperfecta on selected properties of Scots pine wood. IRG/WP 02-10425
 • 6. FOJUTOWSKI A., 2003; The selected properties of Scots pine wood blue-stained by fungus Cladosporium herbarum. IRG/WP 03-10484.
 • 7. FOJUTOWSKI A. and J WAŻNY, 1998; Wpływ sinizny na właściwości techniczne drewna sosny w świetle literatury. W: Ochrona Drewna - XIX Sympozjum. Wydaw. SGGW, Warszawa; 135-140.
 • 8. GRZYWACZ A., 1997; Gatunkowa różnorodność biologiczna grzybów rozkładających drewno. W: Ochrona obiektów budowlanych przed korozją biologiczną i ogniem. IVSympozjum. Wydaw. : PSMB, Wroclaw; 69-77.
 • 9. KÄÄRIK A., 1980; Fungi causing sap stain in wood. Swed. Univ. Agric. Sci. Dept. For. Prod., Rap. Nr R 114; 112 s.
 • 10. Krzysik F. Nauka o drewnie . PWN Warszawa 1974.
 • 11. LIESE W., 1966; Mikromorphologische Veränderungen beim Holzabbau durch Pilze, Material u. Organismen, Beihefte, Heft 1: Holz u. Organismen, nr 1; 14 - 26.
 • 12. KOLLMANN F., 1951; Technologie des Holzes und der Holzwerkstoffe. Band 1,2. Aufl. - Springer, Berlin.
 • 13. NWPC - STANDARD 1.4.1.3./79 Mycological testing of anti-stain preservatives for freshly sawn timber, The mini-board method.
 • 14. PN-59/D-04119 Fizyczne i mechaniczne własnoœci drewna - Oznaczanie nasiąkliwoœci.
 • 15. PN-60/D-04120 Fizyczne i mechaniczne własności drewna - Oznaczanie higroskopijności.
 • 16. RITSCHKOFF A.-Ch. and F. THOMASSIN, 1997; Effect of carbon source and nitrogen on the production of pigments and fungal mycelial mass of bluestain fungus Aureobasidium pullulans, IRG/WP 97 - 60077.
 • 17. RÖSCH R. and W. LIESE, 1971; Untersuchungen über die Enzyme von Bläuepilzen. II. Phenoloxidasen - Aktivität. Arch. Mikrobiol. (76); 212 - 218.
 • 18. SCHEFFER T.C., 1973, Microbiological degradation. In: Wood Deterioration and its Prevention by Preservative Treatments, vol 1; 31-106.
 • 19. TAROCIŃSKI E., 1970; Zagadnienia ochrony sosnowego drewna tartacznego i tarcicy przed sinizną, Pr. Instyt. Technol. Drew. R. 17 z.2 (54)
 • 20. WAŻNY J.,1993;The present classification of wood degradation factors, Fol. Forest. Polon., seria B,24; 13-22.
 • 21. ZINK P. and D. FENGEL, 1990; Studies of the colouring matter of blue-stain fungi. Part 3. Spectroscopic studies on fungal and synthetic melanins, Holzforschung 44; 163-168.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-487d47d5-9b9b-4658-83db-313148bcc5b5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.