PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 18 | 2 |
Tytuł artykułu

Meadow communities with Cirsium canum (L.) All. in the Wielopolka River valley in the Strzyzow Foothills (Western Carpathians)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The research was conducted in meadow communities with Cirsium canum in the Wielopolka River valley in the Strzyżów Foothills in 2012–2013. The common phytosociological Braun-Blanquet method was applied and 20 phytosociological relevés were taken in each of the managed and abandoned patches. The aim of the study was to investigate the distribution of the species and identify the floristic composition and habitat conditions in the phytocoenoses, as well as to compare mown and unmown patches in which the species occurs. It was observed that the management factor exerted a significant effect on the floristic composition of the communities with Cirsium canum. The managed patches exhibited a large proportion of species from fresh and wet meadows (Molinio-Arrhenatheretea class), whereas the abandoned patches were clearly dominated by species from wet meadows from the Calthion alliance and Molinietalia order.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
18
Numer
2
Opis fizyczny
p.37-47,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Plant Ecology, Jagiellonian University, Lubicz 46, 31-512 Krakow, Poland
autor
 • Department of Environmental Biology, University of Rzeszow, Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszow, Poland
Bibliografia
 • Barabasz-Krasny B. (2002): Sukcesja roślinności na łąkach, pastwiskach i nieużytkach porolnych Pogórza Przemyskiego. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, Supplementum 4: 1–81.
 • Barabasz-Krasny B. (2011): Zróżnicowanie roślinności i sukcesja wtórna na odłogach wielkopowierzchniowych Pogórza Przemyskiego. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Ellenberg H., Weber H.E., Düll R., Writh V., Werner W., Paulissen D. (1992): Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Scripta Geobotanica 18: 1–258.
 • Fijałkowski D., Chojnacka-Fijałkowska E. (1990): Zbiorowiska z klas Phragmitetea, Molinio-Arrhenatheretea i Scheuchzerio-Caricetea fuscae w makroregionie lubelskim. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria D, z. 217.
 • Komp ała-Bąba A., Bąba W. (2007): Przemiany składu florystycznego zbiorowisk łąkowych Kotliny Dąbrowskiej (Wyżyna Śląska) jako wynik zaprzestania tradycyjnych form użytkowania i degradacji środowiska. Acta Botanica Warmiae et Masuriae 4: 173-186.
 • Kondracki J. (2011): Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Kotańska M., Towpasz K. (2007): Zbiorowiska łąkowe z Cirsium canum (L.) All. na Płaskowyżu Proszowickim (Wyżyna Małopolska). In: E. Kępczyńska, J. Kępczyński (eds). Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia referatów i posterów. 54. Zjazd PTB, Szczecin: 91. Wyd. Oficyna In Plus.
 • Krebs J.Ch. (2011): Ekologia. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Kryszak A., Kryszak J., Grynia M. (2007): Zmiany degradacyjne na łąkach i pastwiskach wyłączonych z użytkowania. Acta Botanica Warmiae et Masuriae 4: 205–214.
 • Matuszkiewicz W. (2005): Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Meusel H., Jäger E.J. (1992): Vergleichende Chorologie der Zentraleuropäichen Flora. 3. Fischer, Jena–Stuttgart–New York.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. (2002): Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Vol. 1. Biodiversity of Poland. – Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. T. 1. Różnorodność biologiczna Polski. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Pawłowski B. (1977 a): Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania. In: W. Szafer, K. Zarzycki (eds). Szata roślinna Polski. Vol. 1. PWN, Warszawa: 237–269.
 • Pawłowski B. (1977 b): Szata roślinna gór polskich. In: W. Szafer, K. Zarzycki (eds). Szata roślinna Polski. Vol. 2. PWN, Warszawa: 189–252.
 • Rutkowski L. (2004): Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Towpasz K. (1987): Rośliny naczyniowe Pogórza Strzyżowskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne 16.
 • Towpasz K. (1990): Charakterystyka geobotaniczna Pogórza Strzyżowskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rozprawy habilitacyjne 178. Meadow communities with Cirsium canum (L.) All. in the Wielopolka River valley... 47
 • Vicherek J. (1962): Typy fytocenóz aluviální nivy dolního Podyjí se zvláštním zaměřením na společenstva luční. Folia Přírodovědecké fakulty UJEP v Brně, Biologia, sv. 3, spis 5: 1–113.
 • Zając A., Zając M., eds (2001): Distribution atlas of vascular plants in Poland. Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Kraków.
 • Zając M., Zając A. (2009): The geographical element of native flora of Poland. Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Kraków.
 • Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. (2002): Ecological indicator values of vascular plants of Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4874f3c1-5a95-4d4c-b6c2-193042783981
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.