PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1988 | 366 |
Tytuł artykułu

Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na zmiany morfologiczne i anatomiczne kilku gatunków traw użytkowanych pastwiskowo

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
RU
Vlijanie differencirovannogo udo­brenija azotom na morfologicheskie i anatomicheskie izmenenija neskol'kikh vidov pastbishhnykh zlakovykh trav
EN
Effect of differentiated nitrogen fertilization on morphologic and anatomic changes of several grass species on pastures
Języki publikacji
PL
Abstrakty
RU
В 1971-1974 гг. проводились опыты с дифференцированным азотным удобрением (120-480 кг N/ra) пастбищного травостоя. В опыте исследовали влияние азотного удобрения на морфологичес-кие и анатомические признаки шести видов злаков: Dactylis glomerata L., Festuca pratensis Huds., Alopecurus pratensis L., Agrostis alba L., Lolium perenne L. и Poa pratensis L. Азотное удобрение приводило у всех видов к повышению высоты побегов и площади листьевых пластинок. Не установлено влияния удобрения на общее число проводящих пучков. С другой стороны уменьшилось число проводящих пучков приходящееся на единицу площади листьевых пластинок, что с точки зрения кормовой ценности злаков является очень благоприятным признаком.
EN
Experiments on differentiated nitrogen fertilization (120-480 kg N/ha) of the pasture sward were carried out in 1971-1974. The effect of nitrogen fertilization on morphologic and anatomic traits of six grass species: Dactylis glomerata L., Festuca pratensis Huds., Alopecurus pratensis L., Agrostis alba L., Lolium perenne L. and Poa pratensis L., was investigated. The nitrogen fertilization led to an increase of shoot height and leaf blade area in all the grass species under study. No effect of fertilization on the total number of conducting bundles has been found. On the other hand, decreased the number of conducting bundles per the leaf blade area unit, what should be regarded as a very favourable trait as far as the nutritive value of grasses was concerned.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
366
Opis fizyczny
s.69-78,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław
 • Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław
Bibliografia
 • 1. Baluk A.: Wpływ azotu na wysokość i jakość plonu różnych gatunków traw łąkowych. Pr. Komis. Nauk Rol. i Leś.,TPN 24, 4-10, 1968.
 • 2. Bartholomew P. W., Chesnutt D. M. В.: The efflet of nitrogen and length of primary growth period on yield of perennial ryegrass. J. Brit. Grassld. Soc., 33, 235-238, 1978.
 • 3. Bartmański A.: Wpływ zmiennego użytkowania i zróżnicowanego nawożenia azotowego na plonowanie łąki grądowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 380 (w druku).
 • 4. Doboszyński L., Ziemlewska M.: Perz właściwy na pastwiskach intensywnie nawożonych. Wiad. IMUZ, X, 4, 67-76, 1972.
 • 5. Doboszyński L., Ziemlewska M., Kalińska D.: Zależność między plonem pastwiska a niektórymi cechami morfologicznymi wiechliny łąkowej (Poa pratensia L.) i perzu właściwego (Agropyron repens Р. В.). Wiad. IMUZ, XIII, 3, 7-16, 1978.
 • 6. Gej В., Baranowski H., Mazurowa J., Rogozińska E.: Wpływ nawożenia azotowego na niektóre właściwości fizjologiczne i morfologiczno-anatomiczne Lolium multiflorum L. Acta Agrobot., XXVIII, 95-119, 1978.
 • 7. Kemp С. D.: Methods of estimating the leaf area of grasses from linear meassurements. Ann. Bot., 24, 491-499.
 • 8. Martyniak J.: Zmiany niektórych elementów struktury plonu u odmian wybranych gatunków traw pod wpływem nawożenia azotem. Biul. Oc. Odm., 13-14, 89-99, 1981.
 • 9. Mikołajczak Z.: Wpływ nawożenia i stopnia uwilgotnienia gleby na plon oraz proces drewnienia Dactylis glomerata L. i Alopecururs pratensis L. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 140, 493-507, 1973.
 • 10. Mikołajczak Z.: Zmiany anatomiczne i morfologiczne wybranych gatunków traw pod wpływem różnych czynników środowiska. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 181, 361-378, 1976.
 • 11. Mikołajczak Z.: Wpływ fazy rozwojowej i poziomów nawożenia na zawartość włókna surowego i tkanek niestrawnych w trawach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., .241, 81-96, 1981.
 • 12. Mikołajczak Z., Mikołajczak Z., Gawęcki J.: Plonowanie i zmiany w składzie gatunkowym prostych mieszanek pastwiskowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 293, 235-244, 1985.
 • 13. Mikołajczak Z., Mikołajczak Z.: Wpływ zróżnicowanego nawożenia na plonowanie łąki grądowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 380 (w druku).
 • 14. Regal V.: Prospevek k picninarskomu hodnoceni 54 druhu lucnich trav. Sbornik. Ceskoslov. Akad. Zemed. Ved. Rostlinna Vyroba XXXI 8, 909-920, 1958.
 • 15. Regal V.: Bewertung der Futterqualität nach mokroskopischen Merkmalen. Tagungsberichte nr 16 Probleme des Grünlandes Berlin, 209-219, 1959.
 • 16. Ryle G. J. H.: A Comparision of leaf and tiller growth in seven perennial grasses as influenced by nitrogen and temperature. J. Brit. Soc., 19, 281-290, 1964.
 • 17. Rutkowska В.: Krzewienie się Dactylis glomerata L. i Lolium perenne L. w warunkach intensywnego nawożenia i użytkowania. Rocz. Nauk. Rol., 79, Ser. F, 23-41, 1976.
 • 18. Stańko-Bródkowa В.: Zależność między budową anatomiczną wybranych gatunków traw i turzyc a ich wartością paszową. Rocz. Nauk Rol., 77, Ser. F, 7-31, 1968.
 • 19. Stańko-Bródkowa В.: Próba oceny tzw. metody mikroskopowej oraz możliwości jej zastosowania w badaniach strawności traw i turzyc. Rocz. Nauk Rol., 77, Ser, F., 33-47, 1968.
 • 20. Szymborska H., Puchalska В.: Wpływ częstotliwości koszenia na plon i skład gatunkowy runi przy różnych poziomach nawożenia. Wiad. IMUZ, X, 3, 143-166, 1972.
 • 21. Wilman D.: Some effects of nitrogen supply on grass growth. 13th Intern. Grassld. Congr. Leipzig, 1-2, 87-91, 1977.
 • 22. Wilson., Dooper J. P.: Assimilation of Lolium in relation to leaf mesophyll. Nature, 214, 989-992, 1967.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4868d976-dba5-4d33-83f1-58586e8e3751
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.