PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 535 |
Tytuł artykułu

Kształtowanie się zawartości związków fenolowych w glebie bielicowej pod uprawą wierzby wiciowej (Salix viminalis L.) na przestrzeni kilku lat od wprowadzenia do niej osadu ściekowego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Content of phenolics in a podzolic soil under willow (Salix viminalis L.) culture over a period of several years following the application of sewage sludge
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania przeprowadzono na modelu doświadczenia polowego, w którym do poziomu akumulacyjnego gleby bielicowej wytworzonej z piasku słabogliniastego wprowadzono następujące dawki osadu ścieków komunalno-przemysłowych: 30, 75, 150, 300 i 600 Mg∙ha-1. Po upływie 4 tygodni glebę obsadzono wierzbą wiciową Salix viminalis L. Materiał do badań pobierano z głębokości 0-20 cm (poziom Ap) oraz 20-40 cm w 2., 3., 4., 5. i 9. roku prowadzenia plantacji. W materiale glebowym dwukrotnie każdego roku (czerwiec i październik) analizowano obecność związków fenolowych. Stwierdzono, że w poziomie Ap wystąpiły pod wpływem osadu istotne zmiany w zawartości analizowanych związków, słabnące w miarę upływu czasu, ale utrzymujące się w ciągu całego okresu badawczego. W większości obiektów w 2., 3. i 4. roku trwania doświadczenia odnotowano narastające na ogół wraz z dawką osadu podwyższone stężenie badanych związków. W 5. roku wzrost fenoli wykazano już tylko pod wpływem najwyższej dawki osadu, który w 9. roku badań przeszedł w inhibicję. Zastosowany osad ściekowy wywołał również zmiany w głębszej warstwie gleby. Jednak były one zdecydowanie słabsze i mniej ukierunkowane niż w poziomie Ap. Wzrost koncentracji połączeń fenolowych odnotowano w większości obiektów jedynie w 3. i 5. roku prowadzenia plantacji. Natomiast w 2. roku w obiektach z wyższą zawartością osadu i w roku ostatnim pod wpływem 150 Mg osadu na hektar wystąpił istotny spadek poziomu fenoli.
EN
The studies were conducted on a model of field experiment where municipal-industrial sewage sludge was applied into accumulation horizon of podzolic soil, developed from weakly loamy sand, at the following rates - 30, 75, 150, 300 and 600 Mg∙ha-1. After 4 weeks from the sludge application, the soil was planted with basket willow (Salix viminalis L.). Material for analyses was taken from the layer of 0-20 cm (Ap horizon) and from the layer of 20-40 cm, in the 2nd, 3rd, 4th, 5th and 9th year of maintaining the plantation. In each year of studies the content of phenolic compounds in soil material was determined twice (in June and October). It was found that in the Ap horizon, under the influence of sludge, significant changes occurred in the content of the compounds under analysis; the changes weakened with the passage of time but maintained throughout the period of study. In most treatments, in the 2nd, 3rd and 4th years of experiment an elevated level of the compounds under study was observed, usually increasing with increasing dose of the sludge. In the 5th year, stimulation of the parameter in question was demonstrated only under the effect of highest sludge dose, that turned into inhibition in the 9th year of experiment. The sewage sludge applied caused also certain changes in the deeper soil horizon. Those, however, were notably weaker and less oriented in comparison to the changes in Ap horizon. In most of treatments, increase in the content of compounds under study was observed only in the 3rd and 5th years of plantation. Whereas, in the second year, in treatments with higher sludge doses, and in the final year of experiment in the treatment with 150 Mg sludge per hectare, a significant decrease in concentration of phenolic compounds took place.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
535
Opis fizyczny
s.163-172,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
 • Ayuso M., Pascual J.A., Garcia C., Hernandez T. 1996. Evaluation of urban wastes for agricultural use. Soil Sci. Plant Nutr. 42: 105-111.
 • Baran S., Bielińska E.J., Wójcikowska-Kapusta A. 2000. Wpływ uprawy wikliny na kształtowanie się aktywności dehydrogenaz i fosfataz oraz zawartości ołowiu w glebie bielicowej użyźnionej osadem ściekowym. Folia Univer. Agric. Stetin. 211, Agric. 84: 19-24.
 • Baran S., Wójcikowska-Kapusta A., Milczarek T. 2003. Sanitation of cadium contaminated soil with use of willow. Chem. Agricult. 4: 461-468.
 • Debosz K., Petersen S.O., Kure L.K., Ambus P. 2002. Evaluating effects of sewage sludge and household compost on soil physical, chemical and microbiological properties. App. Soil Ecol. 19: 237-248.
 • Dechnik I., Chmielewska B. 1989. Wpływ nawożenia obornikiem i odpadami organicznymi stosowanymi w monokulturze żyta na zawartość związków fenolowych w glebie. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 370: 49-55.
 • Furczak J., Deryło S., Szymankiewicz K. 2001. Aktywność mikrobiologiczna i zawartość związków fenolowych w glebie bielicowej pod żytem ozimym uprawianym w różnych systemach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 478: 135-144.
 • Furczak J., Joniec J. 2007a. Changes in biochemical activity of podzolic soil under willow culture in the second year of treatment with municipal-industrial sewage sludge. Int. Agrophysics 21: 145-152.
 • Furczak J., Joniec J. 2007b. Numbers of microorganisms and activity of biochemical processes related with carbon transformation in podzolic soil under willow culture, in fourth year of the soil treatment with sewage sludge. Pol. J. Environ. Stud. 16: 587-592.
 • Furczak J., Joniec J. 2009. Microbial populations and activity of biochemical processes related with carbon and nitrogen transformations in podzolic soil under willow culture, in fifth year from treatment with sewage sludge. Pol. J. Environ. Stud. 18: 801-810.
 • Hattori H., Mukai S. 1986. Decomposition of sewage sludge in soil as affected by their organic matter composition. Soil Sci. Plant Nutr. 32: 421-432.
 • Hruszka M. 1982. Studia nad toksycznością związków fenolowych w uprawach monokulturowych. Acta Univ. Agricult. Brno 3: 79-85.
 • Hruszka M. 1987. Związki fenolowe jako jeden z czynników zmęczenia gleby. Zesz. Nauk. ART w Olsztynie, Agricult. 44: 257-267.
 • Jaworska B. 2002. Remediacja właściwości gleb odłogowanych przy wykorzystaniu osadu ściekowego i wikliny (Salix viminalis). Praca doktorska, Inst. Glebozn. i Kształt. Srodow. Przyrod., AR w Lublinie.
 • Joniec J., Furczak J. 2007a. Biochemical characterization of podzolic soil under willow culture after three years from its amendment with sewage sludge. Pol. J. Soil Sci. 40: 207-215.
 • Joniec J., Furczak J. 2007b. Liczebność wybranych grup drobnoustrojów w glebie bielicowej pod uprawą wierzby (Salix viminalis L.) użyźnionej osadem ściekowym, w drugim roku jego działania. Ann. UMCS, sec. E 62: 93-104.
 • Joniec J., Furczak J. 2007c. Liczebność wybranych grup drobnoustrojów w glebie bielicowej pod uprawą wikliny użyźnionej osadem ściekowym, w trzecim roku jego działania. Ann. UMCS, sec. E 62: 105-116.
 • Joniec J., Furczak J. 2009. Wieloletnie badania nad fitotoksycznością gleby bielicowej nawiezionej osadem ścieków komunalno-przemysłowych z wykorzystaniem biowskaźnika Lepidium sativum. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 535: 173-184.
 • Khan Z., Anjaneyulu Y. 2005. Analysis of the distribution coefficients and mobility characteristics of phenols in different soil types. Environ. Geol. 48: 1-5.
 • Korenman Y.I., Gruzdev I.V., Kondratenok B.M. 2001. Extraction and gas-chromatographic determination of phenol and cresols in soil. J. Anal. Chem. 56: 166-169.
 • Kosinkiewicz B. 1985. Wytwarzanie związków fenolowych przez mikroorganizmy i ich rola w biocenozie gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 306: 47-53.
 • Oleszczuk P. 2007. Zanieczyszczenia organiczne w glebach użyźnianych osadami ściekowymi. Część II. Losy zanieczyszczeń w glebie. Ecol. Chem. Engin. 14, S2: 185-198.
 • Oleszczuk P., Baran S. 2004. Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w roślinach uprawianych na glebach użyźnianych zróżnicowanymi dawkami osadów ściekowych. Archiwum Ochrony Środowiska 30: 35-50.
 • Polymenakou P.N., Stephanou E.G. 2005. Effect of temperature and additional carbon source on phenol degradation by an indigenous soil Pseudomonad. Biodegradation 16: 403-413.
 • Shibata A., Inoue Y., Katayama A. 2006. Aerobic and anaerobic biodegradation of phenol derivatives in various paddy soils. Sci. Total Environ. 367: 979-987.
 • Swain T., Hillis W.E. 1959. The phenolic constituents of prunus domestica. I. J. Sci. Food Agric. 10: 63-68.
 • Whitley A.S., Bailey M.J. 2000. Bacterial community structure and physiological state within an industrial phenol bioremediation system. Appl. Environ. Microbiol. 66: 2400-2407.
 • Wiater J., Skowrońska M. 2003. Wpływ nawożenia różnymi odpadami na zawartość związków fenolowych w glebie lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 493: 853-860.
 • Wójcikowska-Kapusta A., Baran S., Jaworska B., Kwiecień J. 2000. Zmiany wybranych właściwości gleb lekkich nawożonych osadami ściekowymi. Folia Univ. Agric. Stetin. 211 Agric. 84: 533-538.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-46e6bf3d-19f0-4167-b3c1-d1bc15b06fba
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.