PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 18 | 2 |
Tytuł artykułu

Alluvial meadows of Cnidion dubii Bal.-Tul. 1966 in the middle Oder River valley (Natura 2000 site “Legi Odrzanskie”, SW Poland)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper contains a phytosociological description and evaluation of alluvial meadows of Cnidion dubii Bal.-Tul. 1966 at the Natura 2000 site “Łęgi Odrzańskie”, the middle Oder river valley, presented in relation to local water conditions and grassland management. Phytosociological data of the C. dubii alliance from Poland and the Czech Republic have also been presented.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
18
Numer
2
Opis fizyczny
p.49-55,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Nature and Rural Landscape Protection, Institute of Technology and Life Sciences, Falenty, al.Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Poland
Bibliografia
 • Barabasz-Krasny B. (2002): Sukcesja roślinności na łąkach, pastwiskach i nieużytkach porolnych Pogórza Przemyskiego. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, Supplementum 4: 1–81.
 • Barabasz-Krasny B. (2011): Zróżnicowanie roślinności i sukcesja wtórna na odłogach wielkopowierzchniowych Pogórza Przemyskiego. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Ellenberg H., Weber H.E., Düll R., Writh V., Werner W., Paulissen D. (1992): Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Scripta Geobotanica 18: 1–258.
 • Fijałkowski D., Chojnacka-Fijałkowska E. (1990): Zbiorowiska z klas Phragmitetea, Molinio-Arrhenatheretea i Scheuchzerio-Caricetea fuscae w makroregionie lubelskim. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria D, z. 217.
 • Kompała-Bąba A., Bąba W. (2007): Przemiany składu florystycznego zbiorowisk łąkowych Kotliny Dąbrowskiej (Wyżyna Śląska) jako wynik zaprzestania tradycyjnych form użytkowania i degradacji środowiska. Acta Botanica Warmiae et Masuriae 4: 173-186.
 • Kondracki J. (2011): Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Kotańska M., Towpasz K. (2007): Zbiorowiska łąkowe z Cirsium canum (L.) All. na Płaskowyżu Proszowickim (Wyżyna Małopolska). In: E. Kępczyńska, J. Kępczyński (eds). Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia referatów i posterów. 54. Zjazd PTB, Szczecin: 91. Wyd. Oficyna In Plus.
 • Krebs J.Ch. (2011): Ekologia. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Kryszak A., Kryszak J., Grynia M. (2007): Zmiany degradacyjne na łąkach i pastwiskach wyłączonych z użytkowania. Acta Botanica Warmiae et Masuriae 4: 205–214.
 • Matuszkiewicz W. (2005): Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Meusel H., Jäger E.J. (1992): Vergleichende Chorologie der Zentraleuropäichen Flora. 3. Fischer, Jena–Stuttgart–New York.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. (2002): Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Vol. 1. Biodiversity of Poland. – Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. T. 1. Różnorodność biologiczna Polski. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Pawłowski B. (1977 a): Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania. In: W. Szafer, K. Zarzycki (eds). Szata roślinna Polski. Vol. 1. PWN, Warszawa: 237–269.
 • Pawłowski B. (1977 b): Szata roślinna gór polskich. In: W. Szafer, K. Zarzycki (eds). Szata roślinna Polski. Vol. 2. PWN, Warszawa: 189–252.
 • Rutkowski L. (2004): Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Towpasz K. (1987): Rośliny naczyniowe Pogórza Strzyżowskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne 16.
 • Towpasz K. (1990): Charakterystyka geobotaniczna Pogórza Strzyżowskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rozprawy habilitacyjne 178.
 • Meadow communities with Cirsium canum (L.) All. in the Wielopolka River valley... 47
 • Vicherek J. (1962): Typy fytocenóz aluviální nivy dolního Podyjí se zvláštním zaměřením na společenstva luční. Folia Přírodovědecké fakulty UJEP v Brně, Biologia, sv. 3, spis 5: 1–113.
 • Zając A., Zając M., eds (2001): Distribution atlas of vascular plants in Poland. Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Kraków.
 • Zając M., Zając A. (2009): The geographical element of native flora of Poland. Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Kraków.
 • Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. (2002): Ecological indicator values of vascular plants of Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences,
 • Balátová-Tuláčková E. (1965): Cnidion venosi, ein neuer Molinietalia verband (vorläufige Mitteilung). Biológia 20(4): 294–296.
 • Dubicki A., Radczuk L., Adynkiewicz-Piragas M., Tokarczyk T., Mordalska H., Maciejowska B., Lisowski J., Bogusz A., Krzyścin K. (2005): Wody powierzchniowe. Rozdział 6. In: Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa dolnośląskiego. Adres URL: http://eko.wbu.wroc.pl/eko/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=2&id=10&Itemid=8.
 • Jarzombkowski F., Goldstein K., Gutowska E., Kazuń A., Kotowska D., Kotowska K., Kowalska M., Krajewski Ł., Piórkowski H., Szczepaniuk A., Żmihorski M. (2013): Monitoring siedlisk pakietów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego 2012–2015. Sprawozdanie końcowe z roku 2012. Typescript. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach.
 • Jermaczek-Sitak M. (2008): Cenne elementy kompleksu łąk zmiennowilgotnych w dolinie Odry pod Nową Solą. Przegląd Przyrodniczy 19, 3–4: 77–85.
 • Jermaczek-Sitak M. (2011): Charakter i stan zachowania łąk selernicowych Cnidion w zachodniej Polsce a warunki wodne. Przegląd Przyrodniczy 22, 3: 83–90.
 • Kącki Z., Dajd ok Z., Szczęśniak E. (2003): Czerwona lista roślin naczyniowych Dolnego Śląska. In: Z. Kącki (ed.). Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, Wrocław.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. (2002): Flowering plants and pteridophytes of Poland – a checklist. Vol. 1. Biodiversity of Poland – Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. T. 1. Różnorodność biologiczna Polski. Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Šumberová K. (2007 a): TDE03 Lathyro palustris-Gratioletum officinalis Balátová-Tuláčková 1966. In: M. Chytrý (ed.). Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha: 229–232.
 • Šumberová K. (2007 b): TDE04 Cnidio dubii-Deschampsietum cespitosae Passarge 1960. In: M. Chytrý (ed.). Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková
 • Alluvial meadows of Cnidion dubii Bal.-Tul. 1966 in the middle Oder river valley... 55
 • vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha: 233–236.
 • Walczak W. (1970): Obszar przedsudecki. PWN, Warszawa.
 • Wysocki W. (1981): Mapy i plany zarządu regulacji rzeki Odry (XVIII–XIX w.). Archeion 71: 109–122.
 • Załuski T. (1995): Łąki selernicowe (związek Cnidion dubii Bal.-Tul. 1966) w Polsce. Monographiae Botanicae 77.
 • Załuski T. (1999): Specyfika florystyczna łąk selernicowych w Polsce. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis 197, Agricultura 75: 363–366.
 • Załuski T. (2010): 6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii). In: G. Cierlik, M. Makomaska-Juchiewicz, W. Mróz, J. Perzanowska, W. Król, P. Baran, A. Zięcik (eds). Sprawozdanie z prac monitoringowych w roku 2010. T. 1. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 182–200.
 • Załuski T. (2012): 6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii). In: W. Mróz (ed.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Cz. 3. GIOŚ, Warszawa: 64–78.
 • Załuski T., Kącki Z. (2004): Łąki selernicowe (Cnidion dubii). In: J. Herbich (ed.). Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 3. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 185–191.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-46d6b4f3-0c13-4edd-a591-54d91456248a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.