PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 2 |
Tytuł artykułu

The elemental composition of ash from straw and hay in the context of their agricultural utilization

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Skład elementarny popiołu ze słomy i siana w aspekcie jego rolniczego wykorzystania
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper presents the results of the elemental composition of the ash produced during combustion of straw and hay. Test samples of ash were characterized by alkaline pH (pH 10.2) and a substantial overall potassium content (155,7 g∙kg-1 K), calcium (124,0 g∙kg-1 Ca), phosphorus (15,1 g∙kg-1 P) and magnesium (7,3 g∙kg-1 Mg). In addition, presence of essential micronutrients for plants was found in them (Fe > Mn > Zn > Cu). A small natural content of heavy metals (Cr > Pb > Ni > Cd > Hg) in the ash is not a contraindication for the agricultural use of ash from the plant biomass.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań składu elementarnego popiołu ze spalania słomy pszenicy, jęczmienia, rzepaku i siana traw nasiennych. Badane próbki popiołu miały odczyn alkaliczny (średnio pH 10,2) oraz znaczną ogólną zawartość potasu (155,7 g∙kg-1 K), wapnia (124,0 g∙kg-1 Ca), fosforu (15,1 g∙kg-1 P) i magnezu (7,3 g∙kg-1 Mg). Stwierdzono w nich ponadto obecność niezbędnych dla roślin mikroelementów (Fe > Mn > Zn > Cu). Niewielka naturalna zawartość metali ciężkich (Cr > Pb > Ni > Cd > Hg) w popiele z badanej słomy i siana traw nasiennych nie stanowi przeciwwskazań do jego rolniczego wykorzystania.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Numer
2
Opis fizyczny
p.97-104,ref.
Twórcy
 • Department of Plant Production and Experimenting, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Ks.A.Kordeckiego 20C, 85-225 Bydgoszcz, Poland
autor
 • University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Bydgoszcz, Poland
autor
 • University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Bydgoszcz, Poland
Bibliografia
 • Antonkiewicz J., 2005. Wpływ osadów ściekowych i popiołów paleniskowych oraz ich mieszanin na plonowanie i zawartość azotu w mieszance traw roślin motylkowych [Effect of sludge andhearth ashes as well as their mixtures on yield and nitrogen content in legume-grass mixture].Fragm. Agron. 1(85), 336-345.
 • Antonkiewicz J., 2007. Wpływ mieszanin popiołowo-osadowych i popiołowo-torfowych na plon mieszanki traw z komonicą zwyczajną i zawartość wybranych pierwiastków w mieszance [Effect of ash-and-sludge and ash-and-peat blends on yield of grass-birdsfoot trefoil mixture andlevels of selected elements in mixture]. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 6(3), 61-72.
 • Antonkiewicz J., Radkowski A., 2006. Przydatność wybranych gatunków traw i roślin motylkowatych do biologicznej rekultywacji składowisk popiołów paleniskowych [Usefulnessof chosen grass species and legumes for biological remediation of hearth ash landfills]. Ann.Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sect. E, Agricultura 61, 413-421.
 • Bakisgan C., Dumanli A. G., Yürüm Y., 2009. Trace elements in Turkish biomass fuels: Ashes of wheat straw, olive bagasse and hazelnut shell. Fuel 88, 1842-1851.
 • Białowiec A., Janczukowicz W., 2009. Możliwości zagospodarowania popiołów po termicznym unieszkodliwianiu osadów ściekowych w aspekcie regulacji prawnych [Possibilities of ashmanagement after thermal treatment of sludge in the context of legal regulations]. Środkowo--Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska 11, 959-971.
 • Blander M., Pelton A. D., 1997. The inorganic chemistry of the combustion of wheat straw. Biomass and Bioenergy 12(4), 295-298.
 • Budzyński W., Bielski S., 2004. Surowce energetyczne pochodzenia rolniczego. Cz. II Biomasa jako paliwo stałe (artykuł przeglądowy) [Energy resources of agricultural origin. Part II.Biomass as a solid fuel (review)]. Acta Sci. Pol., Agricultura 3(2), 15-26].
 • Denisiuk W., 2009. Słoma jako paliwo [Straw as a fuel]. Inż. Rol. 1(110), 83-89.
 • Gibczyńska M., Meller E., Hury G., 2007. Oddziaływanie popiołu z węgla brunatnego na wybrane właściwości fizykochemiczne gleby lekkiej [Influence of ash from brown coal onchosen physical-chemical properties of light soil]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 518, 53-61.
 • Greinert H., Greinert A., 1999. Biologiczna rekultywacja odpadów paleniskowych [Biological remediation of hearth wastes]. [In:] Ochrona i rekultywacja środowiska glebowego [Protectionand remediation of soil environment]. Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej, 234-237.
 • Harasimowicz-Hermann G., Hermann J., 2007. Agrotechniczne bariery spalania słomy [Agricultural engineering barriers to straw combustion]. [In:] Uprawa wierzby krzewistej na cele energetyczne alternatywą dla spalania słomy i zachowania żyzności gleby [The Common Osier cultivation for fuel purposes as an alternative to straw combustion and soil fertilityconservation]. Wyd. Uczeln. UTP w Bydgoszczy, 53-60.
 • Hołubowicz-Kliza G., 2007. Wykorzystanie słomy [Straw utilization]. Wyd. IUNG-PIB Puławy, Instrukcja upowszechnieniowa 134.
 • Kalembasa D., 2006. Ilość i skład chemiczny popiołu z biomasy roślin energetycznych [Amount and chemical composition of ash from the biomass of fuel plants]. Acta Agrophys. 7(4),909-914.
 • Kalembasa S., Godlewska A., Wysokiński A., 2008. Skład chemiczny popiołów z węgla brunatnego i kamiennego w aspekcie ich rolniczego zagospodarowania [Chemical compositionof ashes from brown coal and hard coal in the context of their agricultural management].Rocz. Glebozn. 59(2), 93-97.
 • Kowalczyk-Juśko A., 2009. Popiół z różnych roślin energetycznych [Ash from different fuel plants]. Proceedings of ECOpole 3(1), 159-164.
 • Maciak F., 1999. Charakterystyka fizykochemiczna odpadów paleniskowych [Physical-chemical characteristics of hearth waste materials. [In:] Ochrona i rekultywacja środowiska [Protectionand environment remediation]. Wyd. SGGW Warszawa, 272-276.
 • Olanders B., Steenari B.M., 1995. Characterization of ashes from wood and straw. Biomass and Bioenergy 8(2), 105-115.
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu, 2008. Dz. U. Nr 119, poz. 76 [Regulation of the Ministry ofAgriculture and Rural Development of 18 June 2008 on execution of some regulations of theact on fertilizers and fertilization].
 • Rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów, 2003. [Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 relating to fertilizers]
 • Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, 2007. Dz. U. Nr 147 poz. 1033 [Act of 10 July 2007 on fertilizers and fertilization].
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 2001. Dz. U. Nr 185 poz. 1243 [Act of 27 April 2001 on waste materials].
 • Właśniewski S., 2009. Wpływ nawożenia popiołem lotnym z węgla kamiennego na wybrane właściwości gleby piaszczystej i plonowanie owsa [Effect of fertilization with fly ash fromhard coal on chosen properties of sandy soil and on the oat yield]. Ochrona Środowiskai Zasobów Naturalnych 41, 479-488.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-45485391-73bd-4ff2-bef4-c5c6d307e0c3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.