PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 3 |
Tytuł artykułu

Ocena kosztów i opłacalności produkcji maliny pod osłonami w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej na przykładzie wybranego gospodarstwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Assess the cost and profitability of raspberry production under cover in the context of building competitive advantage on example of selected farm
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono porównanie kosztów i opłacalności produkcji malin deserowych uprawianych w tunelu foliowym w wybranym gospodarstwie sadowniczym w latach 2015-2016. Uprawę malin pod osłonami cechowały bardzo wysokie nakłady inwestycyjne – koszty zakupu konstrukcji tunelu z wyposażeniem oraz założenia plantacji wyniosły średnio 337,6 tys. zł/ha. Całkowite koszty bezpośrednie produkcji maliny (łącznie z amortyzacją tunelu i plantacji) wyniosły średnio 142,0 tys. zł/ha. Najbardziej dochodowa była uprawa malin odmiany Sokolica na macie polipropylenowej, wartość nadwyżki bezpośredniej wyniosła 200,4 tys. zł, najmniej zaś odmiany Laszka, bez ściółki – 8,1 tys. zł/ha. Przeprowadzone badania wykazały, że uprawa malin pod osłonami w warunkach Polski może być opłacalna.
EN
The purpose of the study was the comparison of productioncosts and profitability of dessert raspberry under cover in Poland in the years 2015-2016. Investment expenditures for the establishment of raspberry plantations under cover were wery high, an average of 337.6 thousand PLN/ha. Total direct costs of raspberry production (including tunnel and plantation depreciation) amounted to an average of 142.00 thousand PLN/ha. The most profitable was the cultivation of raspberry Sokolica on polyethylene mulches (the gross margin amounted to 200.4 thousand.PLN/ha), the least varieties of Laszka, without mulches – only 8.1 thousand. PLN/ha. The research found that the production of raspberries under cover can be profitable.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
3
Opis fizyczny
s.218-223,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • Augustyńska-Grzymek Irena, Marcin Cholewa, Mariusz Dziwulski, Arkadiusz Orłowski, Aldona Skarżyńska, Izabela Ziętek, Krzysztof Zmarzłowski. 2009: Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2018 roku. Raport PW 140 (Production, costs and direct surplus of selected agricultural products in 2018. Multiannual Plan Report 140). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Baranowska, Alicja, Krystyna Zarzecka. 2012. Opłacalność uprawy malin (Profitability of raspberries cultivation. Roczniki Naukowe SERIA XIV (1): 26-28.
 • Baranowska Alicja, Krystyna Zarzecka. 2014: Koszty uprawy malin odmiany Polesie (Cultivation costs of raspberries variety polesie). Roczniki Naukowe SERiA XVI (6): 15-19.
 • Ciebień Marcin, Leszek Rachoń, Paweł Krawiec. 2012. Pozycja Polski w światowej produkcji malin w latach 2003-2012 (Position of Poland in the world production of raspberries in the years 2003-2012). Roczniki Naukowe SERiA XVII (2): 16-19.
 • Grzebyk Mariola, Zdzisław Kryński. 2011: Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne (Competition and enterprise competitiveness. Theoretical aspects). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 20: 107-118.
 • Kowalczyk Zbigniew. 2006: Poziom i struktura nakładów pracy w wybranych gospodarstwach sadowniczych (Wear degree and structure for technical fixed assets in different types of farms). Inżynieria Rolnicza 11: 209-214.
 • Kraciński Paweł. 2014. Zbiory i rozdysponowanie produkcji truskawek, malin i porzeczek w Polsce w latach 2001-2012 (Harvesting and disposal of the production of strawberries, raspberries and currants in Poland). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101 (2):132-140.
 • Maksimovic Goran, Ljubisa Milacic. 2013. Cost effectiveness of raspberries growing in rural areas of North Kosovo. [In] Book of Proceedings. Fourth International Scientific Symposium “Agrosym 2013”, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 3-6 October, 2013. Sarajevo: University of East Sarajevo Faculty of Agriculture.
 • Nosecka Bożena (red.). 2012. Czynniki konkurencyjności sektora rolno-spożywczego we współczesnym świecie. Program Wieloletni 2011-2014. Raport nr 54 (Factors of competitiveness of the agri-food sector in the modern world. Multiannual Program 2011-2014. Report No. 54). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Nosecka Bożena, Pawlak Karolina, Walenty Poczta. 2011. Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa. Program Wieloletni 2011-2014. Raport nr 7 (Selected aspects of the competitiveness of agriculture. Multiannual Program 2011-2014. Report No. 7). Warszawa: IERIGŻ-PIB.
 • Paszko Dariusz. 2006. Wybrane problemy rachunku ekonomicznego na przykładzie specjalistycznych gospodarstw sadowniczych województwa lubelskiego (Selected aspects of economic accounting for specialist fruit farms in the Lublin province). Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa 14: 96-106.
 • Paszko Dariusz, Joanna Pawlak, Wioletta Wróblewska. 2016. Wahania koniunktury w produkcji owoców jagodowych w Polsce i na świecie (Seasonal fluctuations in berries production in Poland and in the world). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego XVI (31) 3: 301-312.
 • Stankiewicz Marek J. 2002. Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwaw warunkach globalizacji (The competitiveness of the company. Building company’s competitiveness in the conditions of globalization). Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
 • Woś Augustyn. 2001. Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa (Internal competitiveness of agriculture). Warszawa: IERiGŻ.
 • Zaremba Łukasz. 2014: Polski i światowy rynek malin i ich przetworów (Polish and global market of raspberries and their preserves). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego XIV (1): 148-156.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-44fd7b73-8193-4ed2-9e49-4819cfd9f171
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.