PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | 63 | 1 |
Tytuł artykułu

Przywiązanie i zaangażowanie mieszkańców jako czynniki wpływające na poziom satysfakcji klientów z usług jednostek samorządu terytorialnego

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Dwellers' attachment and commitment as the factors affecting the level of customer satisfaction with services provided by local self-government units
RU
Priverzhennost' i vovlechenie zhitelejj kak faktory, vlijajushchie na uroven' udovletvorenija klientov ot uslug edinic mestnogo samoupravlenija
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań pierwotnych i wtórnych pozwalających na weryfikację zależności dotyczącej wpływu zaangażowania społecznego i przywiązania do miejsca zamieszkania na poziom satysfakcji klientów z usług samorządu lokalnego. Podstawę weryfikacji stanowiły wyniki przeprowadzonych badań ankietowych, które w postępowaniu badawczym uzupełniono studiami literaturowymi. Rezultatem analiz jest identyfikacja modelu potwierdzającego przyjęte założenie.
EN
An aim of the article is to present findings of primary and secondary research along verification of the dependence related to the impact of social commitment and attachment to the residence on the level of customer satisfaction with services provided by the local self-government. The grounds for verification were results of the carried out surveys supplemented in the course of research with literature studies. An outcome of analyses is identification of the model confirming the adopted premise.
RU
Цель статьи – представить результаты первичных и вторичных исследований, позволяющих провести верификацию зависимости, касающейся влияния социального вовлечения и приверженности к месту жительства на уровень удовлетворения клиентов от услуг местного самоуправления. Основу для верификации представляли результаты проведенных опросов, которые по ходу изучения дополнили изучением литературы. Результат анализов – выявление модели, подтверждающей принятое предположение.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
63
Numer
1
Opis fizyczny
s.5-15,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Zarządzania i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, ul.Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
Bibliografia
 • Andrzejewska M., Baranowska M., Fiedziukiewicz K., Kowalska A., Matuszkiewicz J.M., Rusztecka M., Roo-Zielińska E., Solon J. (2007), O partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Zastosowanie geowizualizacji w celu wzmocnienia udziału społecznego w planowaniu przestrzennym, PSPE i in., Warszawa.
 • Cwalina W. (2000), Zastosowanie modelowania równań strukturalnych w naukach społecznych, Stat- Soft, Kraków.
 • Długosz D., Wygnański J.J. (2005), Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Obywatelskich, Warszawa.
 • Fornell C., Johnson M.D., Anderson E.W., Cha J., Bryant B.E. (1996), The American Customer Satisfaction Index: Nature, Purpose, and Findings, “Journal of Marketing”, Vol. 60.
 • Gajda J.B. (2009), Modele strukturalne w ekonomii i zarządzaniu, „Problemy Zarządzania”, Vol. 7, nr 4(26).
 • Hennig-Thurau T., Gwinner K.P., Gremler D.D. (2002), Understanding relationship marketing outcomes an integration of relational benefits and relationship quality, “Journal of Service Research”, No. 4(3).
 • Kalisiak-Mędelska M. (2015), Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym jako wymiar decentralizacji administracji publicznej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kasarda J.D., Janowitz M. (1974), Community Attachment in Mass Society, “American Sociological Review”, Vol. 39.
 • Kristensen K., Martensen A., Grønholdt L. (2002), Measuring the mpact of buying behaviour on customer satisfaction, “Total Quality Management Excellence”, No. 10(4-5).
 • Malikowski M. (1984), Więź mieszkańców z miastem. Studium socjologiczne na przykładzie społeczeństwa miasta Rzeszowa, Towarzystwo Naukowe, Rzeszów.
 • Rószkiewicz M., Węziak-Białowolska D. (2016), Założenia i procedura estymacji modelu kapitału intelektualnego dla wybranych krajów europejskich w ujęciu grup pokoleniowych, http://pliki.innowacyjnosc.gpw.pl/Nota-metodologiczna_nt_modelu_kapitalu_intelektualnego_Polski.pdf [dostęp: 30.09.2016].
 • Scott D., Vitartas P. (2008), The role of involvement and attachmentbin satisfaction with local government services, “International Journal of Public Service Management”, Vol. 21, No. 1.
 • Sroka W. (2009), Wykorzystanie modelu równań strukturalnych do oceny wpływu kapitału ludzkiego na sukces ekonomiczny przodujących gospodarstw karpackich, „Roczniki Nauk Rolniczych”, Seria G, t. 96, z. 4.
 • Szymczak W. (2013), Partycypacja osób zaangażowanych społecznie, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Wojciechowski E. (2004), Mechanizmy rynkowe w sektorze publicznym, Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1023.
 • Woodruff R.B., Gardial S.F. (1996), Know your customer. New approaches to understanding customer value and satisfaction, Blackwell Publisher Inc., Cambridge 1996
 • World Values Survey (WVS), http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp [dostęp: 30.09.2016].
 • Znaniecki F., Ziółkowski J. (1984), Czym jest dla ciebie miasto Poznań?, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-44c9955a-3368-4f46-8c90-d06e72e72900
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.