PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 08 |
Tytuł artykułu

Określenie ilości biogazu z różnych odpadów organicznych pochodzenia komunalnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Determining the amount of biogas derived from various municipal organic wastes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Biogaz „gaz wysypiskowy” – powstaje w wyniku fermentacji beztlenowej związków pochodzenia organicznego. Zawiera od 30 do 70% metanu, od 30 do 60 % CO2 oraz niewielką ilość innych składników takich jak azot, wodór, para wodna. Jego wartość opałowa waha się w granicach 17–27 MJ/m3. Biogaz ma szerokie zastosowanie: wykorzystuje się go głównie jako paliwo dla generatorów prądu elektrycznego, jako źródło energii do ogrzewania wody, a po oczyszczeniu i sprężeniu jako paliwo do napędu silników spalinowych. W Polsce wytwarzany jest głównie w niewielkich biogazowniach rolniczych. Pozyskuje się go również poprzez odgazowywanie obiektów poskładowiskowych. Przeprowadzone przez autorów badania mają na celu określenie ilości biogazu możliwych do uzyskania z typowych frakcji, jakie występują w odpadach komunalnych tj.: obierki z ziemniaków, liście kapusty, obierki warzyw, skórki z owoców cytrusowych i bananów oraz odpady pochodzenia zwierzęcego. Do badań przyjęto sześć rodzajów bioodpadów pochodzenia roślinnego oraz jedną próbę kontrolną zmieszaną losowo ze wszystkich pięciu rodzajów odpadów. Frakcje te zostały rozdrobnione i uwodnione do zawartości suchej masy ok. 10%. Biogaz pozyskiwano w procesie fermentacji beztlenowej w regulowanym środowisku temperaturowym. W tym celu wykorzystano komorę z regulowaną temperaturą (utrzymując w niej ok. 330 C – optymalna dla bakterii metanowych mezofilnych), w której umieszczono hermetyczne pojemniki z próbkami. Pomiar ilościowy wyprodukowanego biogazu i mieszanie próbek następowało dwukrotnie w ciągu doby.
EN
Biogas, landfill gas originates from fermentation of organic compounds. The fuel contains between 30 and 70% of methane, between 30 and 60% CO2 and small amounts of other components, such as nitrogen, hydrogen or water vapour. Its fuel value oscillates around 17-27 MJ/m3. Biogas is widely used, mainly as a fuel for electricity generators, the source of energy for water heating and after cleaning and compressing also as a fuel for engines. It is manufactures mainly in small agricultural biogas plants. It is obtained by means of degassing post-landfill objects. The investigates conducted by the Authors aimed at determining the amount of biogas possible to obtain from typical fractions which occur in municipal wastes, i.e. potato peelings, cabbage leaves, vegetable peelings, citrus fruit and banana skins and animal wastes. The research considered six kinds of biowastes of plant origin and one control sample randomly mixed of all five kinds of wastes. The fractions were broken and liquefied to dry matter content of about 10%. Biogas was obtained through anaerobic fermentation process in a regulated temperature environment. A chamber with fixed temperature was used for this purpose (the temperature was set at c.a. 33oC – optimal for mesophilic methane bacteria) in which tightly sealed containers with samples were placed. The quantitative measurement of generated biogas in the sample mixture was conducted twice a day.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
08
Opis fizyczny
s.169-178,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Technicznej Infrastruktury Wsi, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul.Balicka 116B, 30-149 Kraków
autor
autor
autor
Bibliografia
  • Buraczewski G., Bartoszek B. Biogaz: wytwarzanie i wykorzystanie. PWN, Warszawa 1999.
  • Gajda A., Barc W., Jaworski W. Energetyka polska na tle energetyki europejskiej. dokonania w ochronie powietrza. Biuletyn Miesięczny PSE SA Nr 12 (138), 2002, s. 2–9.
  • Grzybek A., Gradziuk P., Kowalczyk K. Biogaz. Warszawa 2003.
  • Kurek S., Małucha K., Toch R., Zemanek J. Wyznaczanie procentowego składu frakcji w odpadach komunalnych w zależności o systemu zbiórki Materiały konferencyjne: IV Ogólnopolska Młodzieżowa Konferencja Naukowa nt.: „Nowe tendencje rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich”, 2008, s. 100–103.
  • Lewandowski Witold M. 2007, Proekologiczne odnawialne źródła energii, WNT, Warszawa.
  • http://www.biogaz.com.pl/ – 10.01.2007
  • http://biogazownie.pl/ – 10.01.2007
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-445a2073-1039-4502-acef-5d1a97016914
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.