PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 18 |
Tytuł artykułu

Ocena organizacji gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka w aspekcie dostosowania do zasad dobrej praktyki rolniczej

Warianty tytułu
EN
Assessment of organization of dairy farms compliancewith good farming practice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W opracowaniu przedstawiono ocenę gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka pod względem dostosowania do wymogów dobrej praktyki rolniczej. Badania koncentrowały się na terenie województwa lubelskiego i podlaskiego w gospodarstwach prowadzących działalność w pobliżu zakładów mleczarskich, co stwarza gwarancję zbytu surowca i wpływa na doskonalenie produkcji. Z kompleksowej oceny gospodarstw, uwzględniającej analityczne ilościowe i jakościowe wskaźniki, wynika, że gospodarstwa w obu porównywanych rejonach cechowały się średnią zgodnością praktyk rolniczych z zasadami gospodarowania zrównoważonego. Większość gospodarstw wykazywała dodatnie salda bilansu azotu, przekraczające dopuszczalną ilość 30 kg N/ha użytków rolnych. Korzystniejszy bilans składników nawozowych oraz indeks pokrycia gleby przez rośliny osiągały gospodarstwa na glebach słabszych. Bilans glebowej substancji organicznej kształtował się na ogół korzystnie. Lepszym wskaźnikiem wykazały się gospodarstwa prowadzące działalność na lepszych glebach (rejon I).
EN
The paper present estimation of dairy farms for conformance with good farming practice. Research was concentrated in the area of lubelskie and podlaskie provinces, on farms near dairy companies, which guarantees market for milk and promotes perfecting of production. Comprehensive evaluation of farms, taking into account both quantitative and qualitative analytical indexes showed that farms of both regions were characterized by average compliance of agricultural practices with the principles of sustainable management. Most of the dairy farms showed a positive nitrogen balance in excess of the allowable amount of 30 kg N per ha of agricultural land. Favorable balance of nutrients and an index of soil cover by plants was reached by farms with poorer soils. The soil organic matter balance was generally acceptable. On the farms under scrutiny, manure was stored under environment-considerate conditions.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Numer
18
Opis fizyczny
s.7-17,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, ul.Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
autor
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, ul.Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
autor
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, ul.Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
Bibliografia
 • Barszczewski J., 2008. Kształtowanie się obiegu składników nawozowych w produkcyjnym gospodarstwie mlecznym w warunkach dochodzenia do zrównoważonego systemu gospodarowania. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie. Rozprawy i Monografie. IMUZ Falenty, 23, ss. 123.
 • Duer I., Fotyma M., Madej A. (red.)., 2002. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. MRiRW, MŚ, FAPA Warszawa.
 • Faber A., 2001. Wskaźniki proponowane do badań równowagi rozwoju rolnictwa. Fragm. Agron., Puławy, 1(69): 31-44.
 • Fotyma M., Jadczyszyn T., Pietruch C., 2001. System wspierania decyzji w zakresie zrównoważonej gospodarki składnikami mineralnymi – MACROBIL. Pam. Puł., 124: 81-89.
 • Fotyma M., Kuś J., 2000. Zrównoważony rozwój gospodarstwa rolnego. Pam. Puł., 120/I: 101-116.
 • Harasim A., 2004. Wskaźniki glebochronnego działania roślin. Post. Nauk Rol., 4: 33-43.
 • Harasim A., 2011. Gospodarowanie słomą. IUNG-PIB Puławy.
 • Harasim A., Madej A., 2008. Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju gospodarstw bydlęcych o różnym udziale trwałych użytków zielonych. Rocz. Nauk Rol., ser. G, t. 95, z. 2: 28-38.
 • Harasim A., Włodarczyk B., 2008. Możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarstw o różnych kierunkach produkcji na glebach lekkich. Rocz. Nauk. SERiA, 9(1): 167-171.
 • Jankowiak J., Bieńkowski J., Holka M.Ł., 2010. Wpływ intensywności produkcji rolnej na emisję azotu do środowiska. Rocz. Nauk. SERiA, 12(1): 65-69.
 • Krasowicz S., 2005. Ocena możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarstw o różnych kierunkach produkcji. Rocz. Nauk. SERiA, 7(1): 144-149.
 • Kuś J., 2006. Możliwości zrównoważonego rozwoju specjalistycznych gospodarstw rolnych. Probl. Inż. Rol., 2: 5-14.
 • Kuś J., 2010. Produkcyjne i siedliskowe konsekwencje zmian w produkcji rolniczej w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB, 22: 65-86.
 • Kuś J., Krasowicz S., 2001. Przyrodniczo-organizacyjne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych. Pam. Puł., 124: 273-288.
 • Majewski E., 2002. Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju Systemu Integrowanej Produkcji Rolniczej (SIPR) w Polsce. Rozprawy Naukowe i Monografie, SGGW Warszawa.
 • Pietrzak S., 2005. Wykorzystanie azotu i fosforu w gospodarstwach ukierunkowanych na produkcję mleka. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 507: 425-431.
 • Siebeneicher G.E., 1997. Podręcznik rolnictwa ekologicznego. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Wrzaszcz W., 2010. Bilans glebowej substancji organicznej w gospodarstwach indywidualnych objętych rachunkowością rolną FADN. Studia i Raporty IUNG-PIB, 19: 69-89.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-43a0a927-751d-479f-a47c-7e930c49ad68
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.