PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 3 |
Tytuł artykułu

Ocena procesów reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FAD N)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Evaluation of the reproduction processes of the fixed assets of farms engaged in agricultural accountancy (FADN )
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The main aim of this paper is to identify the processes of reproduction of fixed assets of farms in Poland leading agricultural accountancy of the FADN system. The time range of the analysis refers to the period 2004-2011 and is based on a sample of farms engaged in agricultural accounting of the FADN system. In the analyzed period (2004-2011) narrow reproduction processes were dominant in the analyzed group of farms. In the period of economic recovery in agriculture studied farms actively reproducing the productive assets, then the greater their share reached extended reproduction. There are significant differences in the process of reproduction due to the production profile, and above all the economic size of surveyed farms. One has noticed that the farms specialized in milk production modernization processes ensure almost the whole examined period extended reproduction, there has been an increase in investment. On the other hand, in non-specialist units we had to deal with a clear decapitalization of assets. Tested farms of economic size of 50-500 thousand euro values of standard production usually recorded the extended reproduction, while those below 25 thousand narrow one.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
3
Opis fizyczny
s.45-64,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
Bibliografia
 • 1. Augustyńska-Grzymek I., Skarżyńska A.: Stan i szanse rozwoju gospodarstw towarowych uznanych za słabe ekonomicznie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, 2011.
 • 2. Baryschrikov N., Samygin D., Cherdantseva E.: Influence of the state support on conducting reproduction process in the agricultural organizations. Finance and Credit, 35(467), September 2011.
 • 3. Bezat-Jarzębowska A., Rembisz W., Sielska A.: Substytucyjność źródeł dochodu producenta rolnego. Wieś i Rolnictwo, nr 3, 2013.
 • 4. Czekaj T.: Zachowania inwestycyjne polskich gospodarstw rolnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4, 2011.
 • 5. Czyżewski A.: Dochody rolnicze a procesy reprodukcji w gospodarce chłopskiej w okresie Polski Ludowej. Ekonomista, nr 4-5, 1986.
 • 6. Czyżewski A.: Makroekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w agrobiznesie [w:] Rozwój rolnictwa i agrobiznesu w skali lokalnej (red. A. Czyżewski). Wydawnictwo ODR w Sielinku, Poznań 1995.
 • 7. Czyżewski A., Matuszczak A.: Krajowe i unijne finansowanie wydatków budżetowych w sektorze rolno-żywnościowym w latach 1996-2012. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2, 2012.
 • 8. Czyżewski A., Matuszczak A.: Wydatki w krajowym budżecie rolnym Polski na rzecz rozwoju lokalnego przed i po integracji z Unią Europejską (1997-2011). Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 1, 2011.
 • 9. Czyżewski B.: Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce. PWE, Warszawa 2012.
 • 10. Górski J., Nasiłowski M., Sadowski Z., Sierpiński W.: Ekonomia polityczna. Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1970.
 • 11. Grabowski S.: Procesy reprodukcji w gospodarstwach indywidualnych. PWRiL, Warszawa 1991.
 • 12. Guzewicz W., Osuch D., Zdzieborska M.: Wyniki produkcyjno-ekonomiczne wielkoobszarowych gospodarstwa powstałych z majątku byłych pgr (lata 2000-2003 i zamierzenia na rok 2004). IERiGŻ, Warszawa 2004.
 • 13. Iwin J., Niedzielski Z.: Rzeczowy majątek trwały, amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finansach przedsiębiorstw. PWN, Warszawa 2002.
 • 14. Józwiak W., Ziętara W.: Kierunki i zakres wsparcia inwestycji w polskich gospodarstwach rolnych w latach 2014-2020. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, 2013.
 • 15. Kagan A.: Efektywność produkcyjno-ekonomiczna przedsiębiorstw rolnych na tle procesów restrukturyzacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem spółek, w których prawa z udziałów wykonuje Agencja. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
 • 16. Kusz D., Gędek S., Ruda M.: Endogeniczne uwarunkowania działalności inwestycyjnej gospodarstw rolniczych w Unii Europejskiej. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 100, z.1, 2013.
 • 17. Leopold A.: Polityka w stosunku do wsi i rolnictwa w okresie transformacji systemowej [w:] Wieś i rolnictwo w okresie transformacji systemowej (red. L. Klank). IRWiR, Warszawa 1995.
 • 18. Marks K., Engels F.: Dzieła wybrane. Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1981.
 • 19. Marks K.: Kapitał. T. II. Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1955.
 • 20. Nowak P.: Reprodukcja majątku trwałego zasobu własności rolnej skarbu państwa (na przykładzie oddziału terenowego AWRSP w Poznaniu w latach 1995-2008). Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2, 2008.
 • 21. Piotrowicz A.: Czynniki określające strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, nr 3, 2002.
 • 22. Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (materiały informacyjne), Warszawa 2013.
 • 23. Poczta W., Czubak W.: Bariery pozyskiwania środków UE na cele inwestycyjne przez gospodarstwa rolne [w:] Identyfikacja i ocena barier administracyjnych realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich (red. M. Wigier). Seria Raporty Programu Wieloletniego 2005-2009, nr 66. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2007.
 • 24. Rynek mleka. Stan i perspektywy (red. J. Seremak-Bulge). IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.
 • 25. Seremak-Bulge J.: Koniunktura w rolnictwie. Rynek Rolny, lata 2004-2011. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • 26. Sobczyński T.: Ocena możliwości rozwojowych gospodarstw rolniczych Unii Europejskiej na podstawie inwestycji netto w latach 1998-2008. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, 291 (65), 2011.
 • 27. Sytuacja ekonomiczna, efektywność funkcjonowania i konkurencyjność polskich gospodarstwa rolnych osób fizycznych (red. W. Józwiak). Seria Raporty Programu Wieloletniego 2005-2009, nr 132. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
 • 28. Wasilewska A.: Wyposażenie i efektywność środków trwałych w gospodarstwach indywidualnych o różnych typach produkcyjnych. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 78, 2009.
 • 29. Wojewodzic T.: Dywestycje w gospodarstwach rolnych – istota, definicja, podział. Wieś i Rolnictwo, nr 2, 2010.
 • 30. Woś A.: Inwestycje i akumulacja w rolnictwie chłopskim w latach 1988-1998. IERiGŻ, Warszawa 2000.
 • 31. Wyniki standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim FADN. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.
 • 32. Zwolak J.: Rola środków trwałych w rolnictwie polskim w latach 1990-2004. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-431626ca-0fe2-40d2-bc1b-819fb6378e92
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.