PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 64 | 1 |

Tytuł artykułu

How nutritional status, diet and dietary supplements can affect autism. A review

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Autism is a neurodevelopmental disorder with symptoms arising that are apparent throughout the patient’s lifespan. Autism Spectrum Disorders (ASD) are characterised by impaired social and communication interactions as well as restricted, repetitive interests and behaviour. Currently in Poland, about 50 000 people suffer from autism, of which 1/5 are children. Epidemiological studies show that the incidence of autism is increasing, which may be due to the diagnostic category of ASD having been developed. Of vital importance in the treatment of autism, is early diagnosis which is conducive to more rapidly improving the quality of patients’ health. It is believed that both genetic and environmental factors may affect the development of the disease. Moreover, expert opinion emphasises the importance of making an adequate diagnosis when the first symptoms of autism start appearing which can be both psychological, gastro-intestinal and metabolic ones. Conventional treatment is based on the combination of behavioural and dietary therapy together with pharmacotherapy. For example, adapting an appropriate diet could help alleviate the disease severity, as well as the psychological and gastrointestinal symptoms. Much scientific research has indicated that pathogenesis of autism may have a beginning already in foetal life. During pregnancy, specialists should take special heed of metabolic disorders, which can increase the risk of ASD in children. One of the dietician’s tasks are to properly assess the nutritional status of mothers before and during pregnancy, thereby allowing changes in nutrition to be made wherever necessary in order that metabolic indicators be improved. Thus an important part of autism therapy is the improving patient’s nutritional status to prevent the onset of gastrointestinal symptoms. Adopting diets and tailored to individual disease symptoms, is linked to the nutritional requirements and food preferences of the patient. Specialists also emphasise that continual monitoring of the diet and nutritional status of children with ASD is required. It is also essential to start adequate dietary management in autistic patients with overweight, obesity or wasting, caused by improper nutrition. Frequently only a dietary therapy is insufficient to effectively treat autism. Many studies demonstrate the need to supplement the nutritional deficiencies of autistic patients with fatty acids omega-3, probiotics, vitamins and minerals in combination with medical and psychological interventions. A properly designed elimination diet adapted to the patient’s individual may also lead to relief of the autism symptoms and the occurrence of gastrointestinal disorders. Parents and caregivers should therefore be aware of the benefits of nutritional therapy and need for proper monitoring the treatment of patients with ASD. A review of nutritional factors, dietary treatments and diet supplementation in patients with ASD is presented.
PL
Autyzm to zaburzenia o podłożu neurorozwojowym, trwające przez całe życie pacjenta. Charakterystycznymi objawami są nieprawidłowości w zachowaniu, obejmujące zaburzenia w strefach rozumowania, kontaktów socjalnych i porozumiewania się. Obecnie w Polsce żyje około 50 tysięcy osób dotkniętych autyzmem, w tym 1/5 stanowią dzieci. Wyniki badań epidemiologicznych dowodzą, iż częstość występowania autyzmu stale wzrasta, co może być spowodowane poszerzeniem diagnostyki ASD (ang. Autism Spectrum Disorders). Podstawowe znaczenie w terapii autyzmu ma wczesne rozpoznanie choroby, sprzyjające szybszej poprawie stanu zdrowia pacjentów. Na rozwój autyzmu mają wpływ zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Specjaliści podkreślają znaczenie odpowiedniej diagnostyki pierwszych objawów autyzmu, zarówno psychicznych jak i trawienno-metabolicznych. W leczeniu autyzmu wykorzystywane są różne kierunki terapii: leczenie farmakologiczne, behawioralne lub dietetyczne. Odpowiednie dostosowanie diety do stanu zaawansowania choroby może mieć pozytywne skutki w wyciszaniu i łagodzeniu objawów psychicznych i gastroenterologicznych autyzmu. Autorzy licznych doniesień naukowych wskazują, iż patogeneza autyzmu może mieć początek już w życiu płodowym dziecka. Należy zwrócić uwagę na występowanie zaburzeń metabolicznych u kobiet w czasie ciąży, które mogą zwiększać ryzyko występowania zaburzeń autystycznych u dziecka. Zadaniem dietetyka jest odpowiednia ocena stanu odżywienia matki przed i w czasie ciąży, pozwalająca na wprowadzenie zmian w żywieniu, prowadzących do poprawy wskaźników metabolicznych. Poprawa stanu odżywienia pacjenta przy jednoczesnym niedopuszczeniu do pojawienia się objawów ze strony układu pokarmowego jest istotnym elementem terapii autyzmu. Odpowiednie dostosowanie diety do indywidualnych objawów choroby wiąże się z uwzględnieniem potrzeb i preferencji żywieniowych pacjenta. Autorzy wielu prac wskazują na potrzebę dokładniejszego monitorowania sposobu żywienia i stanu odżywienia dzieci z ASD. Istotne jest podjęcie odpowiedniego leczenia dietetycznego u pacjentów z nadwagą, otyłością lub wyniszczeniem, spowodowane nieprawidłowym żywieniem. Dietoterapia nie jest wystarczająca przy wspomaganiu leczenia autyzmu. Lekarze i dietetycy w celu uzupełnienia niedoborów pokarmowych pacjentów decydują się na połączenie leczenia farmakologicznego, psychologicznego i dietetycznego z terapią suplementami kwasów tłuszczowych, probiotyków, witamin i składników mineralnych. Właściwie skomponowana dieta eliminacyjna uwzględniająca indywidualne potrzeby pacjenta może prowadzić do złagodzenia objawów autyzmu oraz występowania zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Rodzice i opiekunowie powinni mieć świadomość korzyści wynikających z dietoterapii i potrzeby monitorowania jej w leczeniu pacjentów z ASD. W artykule przedstawiono przegląd wybranych, udokumentowanych badań i doniesień naukowych dotyczących leczenia dietetycznego objawów zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

64

Numer

1

Opis fizyczny

p.1-12,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Dietetics, Wroclaw Medical University, Parkowa 34, 51-616 Wroclaw, Poland
 • Department of Dietetics, Wroclaw Medical University, Parkowa 34, 51-616 Wroclaw, Poland

Bibliografia

 • 1. Adams B.J., George F., Audhya T.: Abnormally high plasma levels of vitamin B6 in children with Autism not taking supplements compared to controls not taking supplements. J. Altern. Complement. Med. 2006, 12, 59-63.
 • 2. Adams J.B., Holloway Ch.: Pilot study of a moderate dose multivitamin/mineral supplement for children with Autistic Spectrum Disorder. J. Altern. Complement. Med. 2004, 10, 1033-1039.
 • 3. Afazal N., Murch S., Thirrupathy K. et al..: Constipation with acquired megarectum in children with autism. Pediatrics 2003, 112, 939-942.
 • 4. Amminger P.G., Berger G.E., Schafer M.R. et al.: Omega-3 fatty acids supplementation in children with Autism: A double-blind randomized, placebo-controlled pilot study. Biol. Psychiatry 2007, 61, 551-553.
 • 5. Autism Society of America: Zaburzenia przewodu pokarmowego u pacjentów ze stwierdzonym spectrum autyzmu (ASD). Podsumowanie Raportu Konsensusu 2009.
 • 6. Baron-Cohen S., Bolton. P.: Autyzm. Fakty. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie, Kraków 1999.
 • 7. Bates C.J.: Bioavalilability of vitamin C. Eur. J. Clin. Nutr. 1997, 51, 28-33.
 • 8. Black C., Kaye J. A., Jick H.: Relation of childhood gastrointestinal disorders to autism: nested case-control study using data from the UK General Practice Research Database. BMJ 2002, 325, 419-421.
 • 9. Blaylock R.L., Strunecka A.: Immune-Glutamatergic Dysfunction as a Central Mechanism of the Autism Spectrum Disorders. Curr. Med. Chem. 2009, 16, 157-170.
 • 10. Bolte E.R.: Autism and Clostridium tetani. Med. Hypotheses 1998, 51, 133-144
 • 11. Bryson S.E.: Brief report: epidemiology of autism. J. Autism Dev. Disord. 1996, 26, 165-167.
 • 12. Canitano R., Luchetti A., Zappella M.: Epilepsy, electroencephalographic abnormalities, and regression in children with autism. J. Child. Neurol. 2005, 1, 27-31.
 • 13. Cass H., Pringras P., March J. et al.: Absence of urinary opioid peptides in children with autism. Arch. Dis. Child 2008, 93, 745-750.
 • 14. Cornish E.: Gluten and Casein free diets in autism: a study of the effects on food choice and nutrition. J. Hum. Nutr. Dietet. 2002, 15, 261–269.
 • 15. Critchfield W.J., Hemert S., Ash M. et al.: The potential role of probiotics in the management of childhood Autism Spectrum Disorders. Gastroenterol. Res. Pract. 2011, 1-8.
 • 16. Croen L.A., Grether J.K., Selvin S.: Descriptive epidemiology of autism in a California population: Who is at risk? J. Autism Dev. Disord. 2002, 32, 217-224.
 • 17. Crowley D.M.: Autism Spectrum Disorders (ASD) diagnosis, therapies and their perceived effectiveness-extract from a report of a parent survey. ACNEM Journal 2009, 28, 11-16.
 • 18. Curtin C., Anderson S.E., Must A., Bandini L.: The prevalence of obesity in children with autism: a secondary data analysis using nationally representative data from the National Survey of Children’s Health. BMC Pediatrics 2010, 10, 1-5.
 • 19. Dionne G., Boivin M., Seguin J.R. et al.: Gestational diabetes hinders language development in offspring. Pediatrics 2008, 122, 1073-1079.
 • 20. Dodds L., Fell D.B., Shea S. et al.: The role of prenatal, obsteric and neonatal factors in the development of autism. J. Autism Dev. Disord. 2011, 41, 891-902.
 • 21. Dolske M.C., Spollen J., McKay S. et al.: A preliminary trial of ascorbic acid as supplemental therapy for autism. Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psych. 1993, 17, 765-774.
 • 22. Dosman C.F., Brian J.A., Drmic I.E. et al.: Children with Autism: effect of iron supplementation on sleep and ferritin. Dev. Med. Child Neurol. 2006, 48, 1006-1011
 • 23. Dover C.J., Le Couteur A.: How to diagnose Autism. Arch. Dis. Child. 2007, 92, 540-545
 • 24. Elder J.H., Shankar M., Shuster J.: The gluten-free, casein-free diet in autism results of a preliminary double blind clinical trial. J. Autism Dev. Disord. 2006, 36, 413- 420.
 • 25. Erickson C.A., Stigler K.A., Corkins M.R. et al.: Gastrointestinal factors in autistic disorder: a critical review. J. Autism Dev. Disord. 2005, 35, 713-727.
 • 26. Evangeliou A., Vlachonikolis I., Mihailidou H. et al.: Application of a ketogenic diet in children with autistic behaviour: pilot study. J. Child. Neurol. 2003, 18, 113- 118
 • 27. Eyles D.W., Cui X., Kesby J.P. et al.: Developmental vitamin D deficiency causes abnormal brain development. J. Psyneuen. 2009, 345, 247-257.
 • 28. Faber S., Zinn G.M., Kern J.C., Kingston H.M.S.: The plasma zinc/serum cooper ratio as a biomarker in children with Autism Spectrum Disorders. Informa. HealthCare 2009, 14, 171-180.
 • 29. Feingold B.F.: Why is your child hyperactive? Random House, New York 1975
 • 30. Finegold M.S., Molitoris D., Song Y. et al.: Gastrointestinal microflora studies in late-onset autism. CID 2002, 35, 6-16.
 • 31. Gardener H., Spiegelman D., Buka S.L.: Prenatal risk factors for autism: comprehensive meta-analysis. BJ Psych. 2009, 195, 7-14.
 • 32. Gibiński M., Sikora M.: Spożywcze i niespożywcze zastosowanie ß-glukanów. Wydawnictwo Uniwerystetu Rolniczego w Krakowie, Kraków 2009
 • 33. Gottschall E.: Digestion-gut-autism connection: the specific carbohydrate diet. Med. Veritas 2004, 1, 261-271.
 • 34. Grant W.B., Soles C.M.: Epidemiologic evidence supporting the role of maternal vitamin D deficiency as a risk factor for the development of infantile autism. Derm. Endocrinol. 2009, 1, 4, 223-228.
 • 35. Herdon A., DiGuiseppo C., Johnson S.L. et al.: Does nutritional intake differ between children with Autism Spectrum Disorders and children with typical development? J. Autism Dev. Disord. 2009, 39, 212-222.
 • 36. Hertz-Piciotto I.: Environmental factors in autism. Epidemiology 2004, 15, 92.
 • 37. Hjiej H., Doyen C., Couprie C. et al.: Substitutive and dietetic approaches in childhood autistic disorder: interests and limits. Encephale 2008, 34, 496-503.
 • 38. Ho H. H., Eaves L. C.: Nutrient intake and obesity in children with autism. Focus Autism Dev. Disabil. 1997, 12, 187–193.
 • 39. Horvath K., Papadimitriou J.C., Rabsztyn A. et al.: Gastrointestinal abnormalities in children with autistic disorder. J. Ped. 1999, 135, 559-563.
 • 40. Horvath K., Perman J.A.: Autism and gastrointestinal symptoms. Curr. Gastroenterol. Rep. 2002, 4, 251-258
 • 41. Hultman Ch.M., Sparen P., Cnattingius S.: Perinatal risk factors for infantile autism. Epidemiol. 2002, 13, 417-423
 • 42. Ibrahim S.H., Voight R., Katustic S.K. et al.: Incidence of gastrointestinal symptoms in children with Autism: A population-based study. Pediatrics 2009, 124, 680-686
 • 43. Isaacson H.R., Moran M.M., Hall A.: Autism: a retrospective outcome study of nutrient therapy. J. Appl. Nutr. 1996, 48, 110.
 • 44. Johnson C.R., Handen B.L., Mayer-Costa M., Sacco K.: Eating habits and dietary status in young children with autism. J. Dev. Phys. Disabil. 2008, 20, 437-448.
 • 45. Johnson S.M., Hollander E.: Evidence that eicosapentaenoic acid is affective in treating Autism. J. Clin. Psychiatry 2003, 64, 848-849.
 • 46. Kalueff A.V., Minasyan A., Keisala T. et al.: The vitamin D neuroendocrine system as a target for novel neurotropic drugs. CNS Neurol. Disord. Drug Targets 2006, 5, 363- 371
 • 47. Kalueff A.V., Tuahimaa P.: Neurosteroid hormone vitamin D and its utility in clinical nutrition. Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care 2007, 10, 12-19
 • 48. Kazek B., Jamroz E., Grzybowska-Chlebowczyk U. et al.: Gastrointestinal disturbances in patients with autistic spectrum disorders. Neurol. Dziec. 2010, 19, 27-31.
 • 49. Knivsberg A.M., Reichelt K.L., Nodland M.: A randomized, controlles study of dietary intervention in autistic syndromes. Nutr. Neurosci. 2002, 5, 251-261.
 • 50. Konstantynowicz J., Porowski T., Zoch-Zwierz W. et al.: A potential pathogenic role of oxalate in autism. Eur. J. Ped. Neurol. 2011, 30, 1-7.
 • 51. Krakowiak P., Walker Ch.K., Bremer A.A. et al.: Maternal metabolic conditions and risk for autism and other neurodevelopmental disorders. Pediatrics 2012, 129, 1-8.
 • 52. Kuhlthau K., Orlich F. Hall T.A. et al.: Health-related quality of life in children with Autism Spectrum Disorders: results from the Autism Treatment Network. J. Autism Dev. Disord. 2010, 40, 721-729.
 • 53. Kushak R., Buie T.: Intestinal dissacharidase deficiency in children with autism spectrum disorders. J. Pediatr. Gastroent. 2002, 35, 436.
 • 54. Latif A., Heinz P., Cook R.: Iron deficiency in Autism ans Asperger Syndrome. Autism 2002, 6, 103-114.
 • 55. Leonard H., Klerk N., Bourke J. et al.: Maternal health in pregnancy and intellectual disability in the offspring: A population-based study. Ann. Epidemiol. 2006, 16, 448-454.
 • 56. Levy S., Souders M.C., Ittenbach R.F. et al.: Relationship of dietary intake to gastrointestinal symptoms in children with autistic spectrum disorders. Biol. Psych. 2007, 61, 492-497.
 • 57. Lightdale J.R., Siegel B., Heyman M.B.: Gastrointestinal symptoms in autistic children. Clin. Perspect. Gastroenterol. 2001, 1, 56-58.
 • 58. Marcason W.: Where Can I Find Information the Oxalate Content of Foods? J. Am. Diet. Assos. 2006, 106, 627- 628.
 • 59. Martineau J., Barthelemy C., Gerreau B., Lelord G.: Vitamin B6, magnesium, and combined B6-Mg: therapeutic effects in childhood autism. Biol. Psych. 1985, 20, 467-478
 • 60. McCann D.: Food additives and hyperactive behavior in 3-year-old and 8/9-year-old children in the community: a randomized, double-blinded, placebo- controlled trial. Lancet 2007, 370, 1560-1567.
 • 61. McGinnis W.R.: Oxidative stress in Autism. CME 2004, 10, 22-36
 • 62. Megson, M.N.: Is Autism a G-alpha Protein Defect Reversible with Natural Vitamin A? Med. Hypotheses 2000, 54, 979-983.
 • 63. Neal E.G., Chaffe H., Schwartz R.H. et al.: The ketogenic diet for the treatment of childhood epilepsy: a randomised controlled trial. Lancet Neurol. 2008, 7, 500-506.
 • 64. Pauling L.: Orthomolecular psychiatry. Science 1968, 160, 265-271.
 • 65. Pineles S.L., Avery R., Liu G.T.: Vitamin B12 optic neuropathy in Autism. Pediatrics 2010, 126, 967-970.
 • 66. Plogsted S.: The Ketogenic diet. ICAN 2012, 2, 370-376.
 • 67. Politi P., Cena H., Comelli M. et al.: Behavioral effects of omega-3 fatty acid supplementation in young adults with severe Autism: An open label study. Arch. Med. Res. 2008, 39, 682-685.
 • 68. Ramaekers V.T., Blau N., Sequeira J.M. et al.: Folate receptor autoimmunity and cerebral folate deficiency in low-functioning Autism with neurological deficits. Neuropediatrics 2007, 38, 276-281.
 • 69. Ramaekers V.T., Rothenberg S.P., Sequeira J.M. et al.: Autoantibodies to folate receptors in the cerebral folate deficiency syndrome. N. Engl. J. Med. 2005, 352, 1985- 1991.
 • 70. Rapin I.: Autism in search of a home in the brain. Neurology 1999, 52, 902-904.
 • 71. Rimland B., Callaway E., Dreyfus P.: The effects of high doses of vitamin B6 on autistic children. Am. J. Psychiatry 1978, 135, 427-475.
 • 72. Robertson W.G.: Role of dietary intake and intestinal absorption of oxalate in calcium stone formation. Nephron. Physiol. 2004, 98, 64-71.
 • 73. Rodier P.M., Hyman S.L.: Early environmental factors in autism. MRDD 1998, 4, 121-128.
 • 74. Sadowska J., Cierebiej M.: Evaluation of the nutrition manner and nutritional status of children with autism. Preliminary investigations. Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka 2011,13, 155-160.
 • 75. Saemundsen E., Juliusson H., Hjaltested S. et al.: Prevalence of autism in an urban population of adults with severe intellectual disabilities- a preliminary study. JIDR 2010, 54, 727-735.
 • 76. Sankar D.: Plasma Levels of Folates, Riboflavin, Vitamin B6, and Ascorbate in Severely Disturbed Children. Journal of Autism and Developmental Disorders 1979, 9, 73-82.
 • 77. Schreck K.A., Williams K., Smith A.F.: A comparison of eating behaviors between children with and without autism. J. Autism Dev. Disord. 2004, 34, 433-438.
 • 78. Seung H., Rogalski Y., Shankar M., Elder J.: The gluten- and casein-free diet and autism: communication outcomes from a preliminary double-blind clinical trial. J. Med. Speech-Language Pathol. 2007, 15, 337-345.
 • 79. Trajkovski V., Petlichkovski A., Efinska-Mladenovska O.: Higher plasma concentration of food-specific antibodies in persons with autistic disorder in comparison to their siblings. Focus Autism Dev. Disabl. 2008, 23, 176-185.
 • 80. Tsalamanio E.: Omega-3 Fatty Acids: Role in the Prevention and Treatment of Psychiatric Disorders. Curr. Psychiatr Rev. 2006, 2, 215-234.
 • 81. Uyanik O.: Food Faddism Causing Vision Loss in an Autistic Child. Child Care Health Dev. 2006, 32, 601-602.
 • 82. Walsh W.J., Usman A., Tarpey J.: Disordered metal metabolism in a large Autism population. Proceedings of the Amer. Psych. Assn. New Research, New Orleans, May, 2001 (Abstr.).
 • 83. Walsh W.J., Usman A.: Nutrient supplements and methods for treating Autism and for preventing the onset of Autism. U.S. Palent. Application 2001, 09/998.342. 84. Walsh W.J.: Metallothionein deficiency in Autism Spectrum Disorder. National Conference of the Autism Society of America. Seattle. Washington 2004, 7-10,342-349.
 • 85. Weichselbaum E.: Potential benefits of probiotics – main findings of an in-depth review. Brit. J. Communit. Nurs. 2010, 15, 3.
 • 86. White J.F.: Intestinal pathophysiology in autism. EBM 2003, 228, 639-649.
 • 87. Whiteley P., Haracopos D., Knivsberg A.M. et al.: The ScanBrit randomized, controlles, single-blind study of a gluten- and casein-free dietary intervention for children with autism spectrum disorders. Nutr. Neurosci. 2010, 13, 87-100.
 • 88. Wong H.H., Smith R.G.: Patterns of complementary and alternative medical therapy use in children diagnosed with autism spectrum disorders. J. Autism Dev. Diord. 2006, 36, 901-909.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-42ab1cb0-47d8-45aa-a992-4da51be2df1d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.