PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 64 | 2 |
Tytuł artykułu

Dietary habits and locus of control assessed in middle-school pupils from the Malopolska region of Poland

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background. The formative years of adolescence are a crucial time for developing eating habits which, amongst other factors, are determined by personality traits. Objective. The aim of the study was to estimate eating behaviour in a group of middle school pupils according to gender and locus of control (LOC). Materials and methods. Subjects were n=200 boys and n=200 girls, aged 14-16 living in the Malopolska region of Poland who were surveyed by questionnaire about their eating habits. A standardised Delta questionnaire, by Drwal, was used to assess LOC. Based on the median from the raw LOC scale scores, groups of boys and girls were thereby identified as having high internal (below the median) or high external (above the median) loci of control. The Chi2 test assessed the dependence between LOC and eating habits using PQStat software ver. 1.4.2.324 adopting values of p<0.05 as being statistically significant. Results. Boys were found to consume dairy products significantly more frequently than girls (P<0.001), and likewise for sugary fizzy drinks (P<0.05). Dairy products were consumed daily by 51% girls and 70% boys (P<0.001), whilst fizzy drinks by 32% girls and 43% boys (P<0.05). Girls with an external LOC consumed breakfast (P<0.01) and second breakfast (P<0.001) less regularly, with a less frequent consumption of fruit (P<0.001) and dairy products (P<0.01). Boys having an external LOC consumed meals less frequently (P<0.01), whereas sweets and confectionery products (P<0.001) and fizzy drinks (P<0.05) were consumed more often, compared to boys with an internal LOC. Conclusions. Numerous irregularities in diet and differences in certain eating behaviour have been found in middle school students that relate to their gender and LOC. The more rational and appropriate choices were taken by subjects with an internal LOC.
PL
Wprowadzenie. Okres dojrzewania ma szczególne znaczenie w kształtowaniu się zwyczajów żywieniowych, uwarunkowanych między innymi cechami osobowości. Cel. Celem badań była ocena zachowań żywieniowych grupy młodzieży gimnazjalnej w zależności od płci i umiejscowienia poczucia kontroli (LOC). Materiał i metoda. Badania przeprowadzono w grupie 200 dziewcząt i 200 chłopców w wieku 14-16 lat w Małopolsce, z zastosowaniem przygotowanego kwestionariusza zachowań żywieniowych oraz standaryzowanego kwestionariusza Delta Drwala do oceny umiejscowienia poczucia kontroli (LOC). Na podstawie mediany wyników surowych w skali LOC wyodrębniono grupy dziewcząt i chłopców, o wyższym wewnętrznym (poniżej mediany) i wyższym zewnętrznym (powyżej mediany) umiejscowieniu kontroli. Zależności między umiejscowieniem poczucia kontroli a zwyczajami żywieniowymi oceniono za pomocą testu Chi2 w programie PQStat ver. 1.4.2.324, na poziomie istotności P<0,05. Wyniki. Analiza zachowań żywieniowych w zależności od płci wykazała, że chłopcy istotnie częściej niż dziewczęta spożywali produkty mleczne (P<0.001) oraz słodkie napoje gazowane (P<0.05). Produkty mleczne codziennie spożywało 51% dziewcząt i 70% chłopców (P<0.001), a słodkie napoje gazowane odpowiednio: 32% i 43% badanych (P<0.05). Analiza zachowań żywieniowych w zależności od umiejscowienia poczucia kontroli wykazała, że dziewczęta o zewnętrznym LOC mniej regularnie spożywały pierwsze (P<0.01) i drugie śniadanie (P<0.001) oraz rzadziej jadły owoce (P<0,001) i produkty mleczne (P<0.01). Chłopcy o zewnętrznym umiejscowieniu kontroli mniej regularnie spożywali posiłki (P<0.01), a częściej słodycze i wyroby cukiernicze (P<0.001) oraz słodkie napoje gazowane (P<0.05) niż chłopcy o wewnętrznym LOC. Wnioski. Stwierdzono liczne nieprawidłowości w sposobie żywienia młodzieży gimnazjalnej oraz zróżnicowanie niektórych zachowań żywieniowych w zależności od płci i umiejscowienia poczucia kontroli, ze wskazaniem na bardziej racjonalne wybory u osób o wewnętrznym LOC.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
64
Numer
2
Opis fizyczny
p.129-134,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Sports Medicine and Human Nutrition, University School of Physical Education in Krakow, Al.Jana Pawla II 78, 31-571 Krakow, Poland
Bibliografia
 • 1. Agostoni C., Brighenti F.: Dietary choices for breakfast in children and adolescents. Crit Rev Food Sci Nutr 2010;50(2):120-128.
 • 2. Bajerska J., Woźniewicz M., Jeszka J., Wierzejska E.: Frequency of energy drinks intake vs. physical activity and incidence of overweight and obesity among high school students. Zyw Nauk Technol Ja 2009;4(63):211- 217 (in Polish).
 • 3. Bruijn G.J., Brug J., Van Lenthe F.J.: Neuroticism, conscientiousness and fruit consumption: exploring mediator and moderator effects in the theory of planned behavior. Psychol Health 2009;24(9):1051-1069.
 • 4. Cardoso Lde O., Alves L.C., Castro I.R., Leite Ida C., Machadao C.J.: Use of the Grade of Membership method to identify consumption patterns and eating behaviors among adolescents in Rio de Janeiro, Brazil. Cad Saude Publica 2011;27(2):335-346.
 • 5. Czeczelewski J.: Nutritional patterns versus BMI values in rural adolescents. Rocz Panstw Zakl Hig 2007;58(1):253-258 (in Polish).
 • 6. Drwal R.: Development of Delta questionnaire to measure locus of control. Studia Psychol 1979;1:67-83 (in Polish).
 • 7. Gacek M.: Knowledge and nutritional behaviours among youth practicing sport at school of sports champion in Cracow. Rocz Panstw Zakl Hig 2007;58 (4):641-648 (in Polish).
 • 8. Gacek M.: Personal conditioning of chosen nourishment behaviours of academic youth. Nowiny Lek 2007;76(1):29-32 (in Polish).
 • 9. Gacek M., Fiedor M.: Characteristic of the way of nourishment among the youths of 14-18 years old. Rocz Panstw Zakl Hig 2005;56(1):49-55 (in Polish).
 • 10. Garriguet D.: Beverage consumption of children and teens. Health Rep 2008;19(4):17-22.
 • 11. Gerrits J.H., O’Hara R.E., Piko B.F., Gibbons F.X., de Ridder D.T., Keresztes N., Kamble S.V., de Wit J.B.: Self- -control, diet concerns and eater prototypes influence fatty foods consumption of adolescents in three countries. Health Educ Res 2010;25(6):1031-1041.
 • 12. Harrington S.: The role of sugar-sweetened beverage consumption in adolescent obesity: a review of the literature. J Sch Nurs 2008;24(1):3-12.
 • 13. Hoppu U., Lehtisalo J., Tapanainen H., Pietinen P.: Dietary habits and nutrient intake of Finnish adolescents. Public Health Nutr 2010;13(6A):965-672.
 • 14. Jeżewska-Zychowicz M., Łyszkowska D.: Evaluation of selected nutritional behaviours of youth aged 13-15 years and their determinants on the example of urban environment. Żyw Człow Metab 2003;30:572-577 (in Polish).
 • 15. Junger M. van Kampen M.: Cognitive ability and self- -control in relation to dietary habits, physical activity and bodyweight in adolescents. Int J Behav Nutr Phys Act 2010;23(7):22.
 • 16. Kolarzyk E., Młynarska-Lang D.: Nutritional habits of high school students in Cracow. Probl Hig Epidemiol 2010;91(3):404-418 (in Polish).
 • 17. Leal G.V., Philippi S.T., Matsudo S.M., Toassa E.C.: Food intake and meal patterns of adolescents, São Paulo, Brazil. Rev Bras Epidemiol 2010;13(3):457-467.
 • 18. Levy R.B., Castro I.R., Cardoso Lde O., Tavares L.F., Sardinha L.M., Gomes Fda S., Costa A.W.: Food consumption and eating behavior among Brazilian adolescents: National Adolescent School-based Health Survey (PeNSE), 2009. Cien Saude Colet 2010;15(Suppl.2):3085-3097.
 • 19. Li M., Dibley M.J., Sibbritt D.W., Yan H.: Dietary habits and overweight/obesity in adolescents in Xi’an City, China. Asia Pac. J Clin Nutr 2010;19(1):76-82.
 • 20. Mikki N., Abdul-Rahim H.F., Shi Z., Holmboe-Ottesen G.: Dietary habits of Palestinian adolescents and associated sociodemographic characteristics in Ramallah, Nablus and Hebron governorates. Public Health Nutr 2010;13(9):1419-1429.
 • 21. Mikołajczak J., Piotrowska E., Biernat J., Wyka J., Żechałko-Czajkowska A.: Assessment of metabolic syndrome in girls and boys from south-west area of Poland. Rocz Panstw Zakl Hig 2011;62(1):83-92 (in Polish).
 • 22. Moreno L.A., Rodriquez G., Fleta J., Bueno-Lozano M., Lazaro A., Bueno G.: Trends of dietary habits in adolescents. Crit Rev Food Sci Nutr 2010;50(2):106-112.
 • 23. Nawrocka M., Kujawska-Łuczak M., Bogdański P., Pupek- Musialik D.: Analysis of nutrition habits and physical activity of high school students. Endokrynol Otył Zab Przem Mat 2010;6(1):8-17 (in Polish).
 • 24. Omidvar N., Ghazi-Tabatabaie M., Eghtesadi S., Harrison G.G., Minaie S.: Psychosocial correlates of low fruit and vegetable intake among adolescent boys and girls in Tehran, Iran. Ecol Food Nutr 2003;42(6):385-397.
 • 25. Pearson N., Ball K., Crawford D.: Predicators of changes in adolescents’ consumption of fruits, vegetables and energy-dense snacks. Br J Nutr 2011;105(5):795-803.
 • 26. Peltzer K., Pengpid S.: Fruits and vegetables consumption and associated factors among in-school adolescents in seven African countries. Int J Public Health 2010;55(6):669-678.
 • 27. Pennington N., Johnson M., Delaney E., Blankenship M.B.: Energy drinks: a new health hazard for adolescents. J Sch Nurs 2010;26(5):352-359.
 • 28. Przysławski J., Stelmach M., Grygiel-Górniak B., Mardas M., Walkowiak J.: Dietary habits and nutritional status of female adolescents from the great Poland region. Pol J Food Nutr Sci 2011;61(1):73-78.
 • 29. Rhodes R.E., Courneya K.S., Jones L.W.: Personality and social cognitive influences on exercise behavior: adding the activity trait to the theory of planned behavior. Psychol Sport Exerc 2004;5:243-254.
 • 30. Rush E., Schulz S., Obolonkin V., Simmons D., Plank L.: Are energy drinks contributing to the obesity epidemic? Asia Pac J Clin Nutr 2006;15(2):242-244.
 • 31. Seifert S.M., Schaechter J.L., Hershorin E.R., Lipshultz S.E.: Health effects of energy drinks on children, adolescents, and young adults. Pediatrics 2011;127(3):511- 528.
 • 32. Sharma S.V., Hoelscher D.M., Kelder S.H., Diamond P., Day R.S., Hergenroeder A.: Psychosocial factors influencing calcium intake and bone quality in middle school girls. J Am Diet Assoc 2010;110(6):932-936.
 • 33. Sitko D., M. Wojtaś, A. Gronowska-Senger A.: Food patterns of youth from gymnasium and lyceum. Rocz. Panstw Zakl Hig 2012;63(3):319-327 (in Polish).
 • 34. Stefańska E., Falkowska A., Ostrowska L.: Selected nutritional habits of children and teenagers aged 10-15 years. Rocz Panstw Zakl Hig 2012;63(1):91-98 (in Polish).
 • 35. Stefańska E., Falkowska A., Ostrowska L.: Assessment of dietary intake of lower secondary school students from Bialystok with differentiated state of nutrition. Rocz Panstw Zakl Hig 2012;63(4):469-475 (in Polish).
 • 36. Szczerbiński R., Karczewski J., Siemienkowicz J.: Selected nourishment habits depending on physical activity of 14-16 years-old teenagers in the north-eastern Poland on the example of sokólski district. Rocz Panstw Zakl Hig 2010;61(1):83-86 (in Polish).
 • 37. Toselli S., Argnani L., Canducci E., Ricci E., Gualdi-Russo E.: Food habits and nutritional status of adolescents in Emilia-Romagna, Italy. Nutr Hosp 2010;25(4):613-621.
 • 38. Ursoniu S., Vernic C., Vlaicu B., Petrescu C., Fira- -Mladinescu C., Putnoky S., Suciu O., Fira-Mladinescu O., Vlaicu S.: Eating habits in an adolescent population from Timiş county. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi 2010;114(4):1155-1161.
 • 39. Wang Y., Jahns L., Tussing-Humphreys L., Xie B., Rockett H., Liang H., Johnson L.: Dietary intake patterns of low- -income urban african-american adolescents. J Am Diet Assoc 2010;110(9):1340-1345.
 • 40. Wielgos B., Leszczyńska T., Kopeć A., Cieślik E., Piątkowska E., Pysz M.: Assessment of intake of minerals with daily diets by children aged 10-12 years from Malopolska region. Rocz Panstw Zakl Hig 2012;63(3):329-337 (in Polish).
 • 41. Williams P.G., O’Brien C.D., Colder C.R.: The effects of neuroticism and extraversion on self-assessed health and health relevant cognition. Personal Ind Diff 2004;37:83- 94.
 • 42. Vejrup K., Lien N., Klepp K.I., Bere E.: Consumption of vegetables at dinner in a cohort of Norwegian adolescents. Appetite 2008;51:90-96.
 • 43. Velsh J.A., Sharma A., Cunningham S.A., Vos M.B.: Consumption of addend sugars and indicators of cardiovascular disease risk among US adolescents. Circulation 2011;123(3):249-257.
 • 44. Vitariusova E., Babinska K., Kost’alova L., Rosinsky J., Hlavata A., Pribilincova Z., Babinska K. Jr, Kovacs L.: Food intake, leisure time activities and the prevalence of obesity in schoolchildren in Slovakia. Cent Eur J Public Health 2010;18(4):192-197.
 • 45. Ziółkowska A., Gajewska M., Szostak-Węgierek D.: Nutritional habits of secondary school students from Warsaw and Warsaw vicinity. Probl Hig Epidemiol 2010;91(4):606-610 (in Polish).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4221d2b3-ce7d-4e09-aa81-d0fe39f8d6ba
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.