PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 45 | 1 |

Tytuł artykułu

Characteristics of soil organic matter in ectohumus horizons of forest soil in the Stolowe Mountains

Autorzy

Warianty tytułu

Charakterystyka substancji organicznej poziomów ektohumusowych gleb leśnych Gór Stołowych

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
This paper describes the fractional composition of humus substances and physico-chemical properties of ectohumus horizons in forest soils (Haplic Cambisols (Distric) and Albic Podzols) developed from various parent materials and in various forest sites: mountain mixed forest witch beech tree, spruce forest witch spruce monoculture, mountain mixed forest witch beech, sycamore maple and larch and mountain mixed forest witch spruce and larch. Reactions of the analyzed soils were strongly acidic. Organic C content was in the range of 21-48% and total N reached values between 0.68-1.63%. The fractional composition of humus substances was analyzed using the Tiurin method. Fraction Ia (extracted with 0.05 mol dm⁻¹ H₂ SO₄ ) constituted a rather insignificant part (1.03-3.63% of Corg) of humus compounds. Humus was dominated by fraction I (extracted with 0.1 mol·dm⁻¹ NaOH) (27.4 - 42.5% of Corg). The ratio of CHA:CFA was within the range of 0.75-1.35 and increased in deeper organic subhorizons. Non-extracted C was within the range of 55.7-69.7% of Corg. In all the ectohumus samples investigated, the highest humification degree was found in the deepest organic subhorizon.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

45

Numer

1

Opis fizyczny

p.49-56, ref.

Twórcy

autor
 • Institute of Soil Science and Environment Protection, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Grunwaldzka 53, 50-357 Wroclaw, Poland
autor
 • Institute of Soil Science and Environment Protection, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Grunwaldzka 53, 50-357 Wroclaw, Poland

Bibliografia

 • [1] C i a r k o w s k a K., N i e m y s k a - Ł u k a s z u k J.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 460, 113, 1998.
 • [2] D r o z d J.: Roczn. Glebozn., 24(1), 3, 1973.
 • [3] D r o z d J., L i c z n a r M., L i c z n a r S.E., W e b e r J.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 464, 281, 1998.
 • [4] Drozd J., Licznar M., Weber J., Licznar S.E., Jamroz E., Dradrach A., Masta l s k a - C e t e r a B., Z a w e r b n y T.: Degradacja gleb w niszczonych ekosystemach Karkonoszy i możliwości jej zapobiegania. Monografia PTSH, Wrocław, 125, 1998.
 • [5] D z i a d o w i e c H.: Zmiany składu chemicznego ściółek leśnych w procesie rozkładu: Próchnica gleb górskich, Wyd. PTG, Warszawa – Toruń, 21, 1979.
 • [6] D z i a d o w i e c H.: Rozkład ściółek w wybranych ekosystemach leśnych (mineralizacja, uwalnianie składników pokarmowych, humifikacja). Rozprawy UMK, Toruń, 137, 1990.
 • [7] D z i a d o w i e c H., G o n e t S.: Prace Komisji Nauk. PTG, 120, 66, 1999.
 • [8] G o n e t S., D ęb s k a B.: Zesz. Prob. Post. Nauk. Roln., 411, 241, 1993.
 • [9] Gonet S., Dębska B., Z a u j e c A., B a n a c h - S z o t t M., Szombathowa N.: Wpływ gatunku drzew i warunków glebowo-klimatycznych na właściwości próchnicy gleb leśnych –Rola materii organicznej w środowisku. PTSH, Wrocław, 61, 2007.
 • [10] J a m r o z E.: Roczn. Glebozn., 60(2), 47, 2009.
 • [11] J a m r o z E.: Roczn. Glebozn., 60(4), 35, 2009.
 • [12] Klasyfikacja Gleb Leśnych Polski, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Warszawa, 128, 2000.
 • [13] Kondratowicz-Maciejewska K., Gonet S.: Humic Subst. Environ., 1, 135, 1997.
 • [14] K o n o n o w a M.: Substancje organiczne gleb. PWRiL, Warszawa, 390, 1968.
 • [15] K o w a l i ń s k i S., D r o z d J., L i c z n a r S.: Roczn. Glebozn., 24(1), 145, 1973.
 • [16] L i c z n a r S.E., M a s t a l s k a - C e t e r a B.: Geśkol. Prob. Karkonoszy, 1, 217, 1997.
 • [17] L i c z n a r S. E., Ł a b a z B., L i c z n a r M.: Opera Corcontica, 37, 486, 2000.
 • [18] M a c i a s z e k W., G r u b a P., L a s o t a J., L a t o J., W a n i c T., Z w y d a k M.: Właściwości utworów organicznych wytworzonych z leżaniny drzew w wybranych rezerwatach ścisłych polski południowej. Wyd. AR, Kraków, 69, 2001.
 • [19] N i e m y s k a - Ł u k a s z u k J.: Roczn. Glebozn., 28(1), 169,1977.
 • [20] P u c h a l s k i T., P r u s i n k i e w i c z Z.: Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego. PWRiL, Warszawa, 619, 1990.
 • [21] Systematyka Gleb Polski: Roczn. Glebozn., 40(3/4), 1, 1989.
 • [22] Word Reference Base For Soil Resources: FAO UN, World Soil Resources Reports, 103, Rome, 132, 2006.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-41d2397d-2f5f-42ed-a8aa-bc6b2d015abc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.