PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 63 | 5 |
Tytuł artykułu

Wybrane parametry wartości technologicznej ziarna pszenicy jarej w zależności od terminu siewu

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Selected parameters of technological value of spring wheat grain depending on sowing date
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wysoka wartość technologiczna powinna wyróżniać ziarno, które przeznaczone jest na cele konsumpcyjne. Jakość ziarna w dużym stopniu determinowana jest przez warunki pogodowe, ale także przez uwarunkowania genetyczne danej odmiany czy też agrotechnikę. Doświadczenia polowe przeprowadzono w trzech sezonach wegetacyjnych. Zastosowano trzy terminy siewu pszenicy jarej (dwa jesienne i jeden wiosenny). Do badań wytypowano pięć genotypów pszenicy jarej, które według hodowców nadają się do jesiennych siewów. Z przeprowadzonych badań wynika, że jakość ziarna z jesiennych siewów była porównywalna do tej, którą uzyskano z siewu wiosennego
EN
High technological value should distinguish grain that is intended for consumption. The quality of grain Is largely determined by weather conditions but also by the genetic conditions of a given variety or agrotechnics. Field experiments were carried out in three growing seasons. Three dates of spring wheat sowing were used (two autumn and one spring). Five spring wheat genotypes were selected for research, which according to breeders are suitable for autumn sowing. The conducted research shows that the quality of grain from autumn sowing was comparable to that obtained from spring sowing
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
63
Numer
5
Opis fizyczny
s.30-33,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Uprawy Roślin Zbożowych, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Puławy
Bibliografia
 • [1] Achremowicz A., H. Borkowska, B. Styk, S. Grundas. 1995. Wpływ nawożenia azotowego na jakość glutenu pszenicy jarej. Biuletyn IHAR, 193: 29-34.
 • [2] Axford D. W. E., E. E. McDermott, D.G. Redman. 1978. Note on the Sodium Dodecyl Sulfate Test of Breadmaking Quality: Comparison with Pelshenke and Zelleny Tests. Cereal Chemistry, 56 (6): 582-584.
 • [3] Borkowska H., S. Grundas, B. Styk. 2002. Wysokość i jakość plonów niektórych odmian pszenicy jarej w zależności od nawożenia azotowego. Annales UMCS, Sec. E, 57: 99-103.
 • [4] Cacak-Pietrzak G. 2008. Wykorzystanie pszenicy w różnych gałęziach przemysłu spożywczego - wymagania technologiczne. Przegląd Zbożowo-Młynarski, 52 (11): 11-13.
 • [5] Cacak-Pietrzak G. 2011. Studia nad wpływem ekologicznego i konwencjonalnego systemu produkcji roślinnej na wartość technologiczną wybranych odmian pszenicy ozimej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • [6] Cacak-Pietrzak G., A. Ceglińska, T. Haber. 1999. Wartość technologiczna wybranych odmian pszenicy ozimej w zależności od zróżnicowanego nawożenia azotem. Pamiętnik Puławski, 262: 81-91.
 • [7] Cacak-Pietrzak G., A. Sułek. 2007. Wpływ poziomu nawożenia azotem na plonowanie i jakość technologiczną ziarna pszenicy jarej. Biuletyn IHAR, 245: 47-55.
 • [8] Cacak-Pietrzak G., E. Gondek, Sułek A. 2010. Plonowanie oraz cechy jakościowe ziarna nowych odmian pszenicy jarej w zależności od poziomu nawożenia azotem. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 553: 11-19.
 • [9] Ceglińska A., G. Cacak-Pietrzak, T. Haber, Z. Nita. 2001. Właściwości przemiałowe i wypiekowe wybranych odmian pszenicy ozimej. Biuletyn IHAR, 218/219: 179-184.
 • [10] Daniel C., E. Triboi. 2000. Effects of temperature and nitrogen nutrition on the grain composition of winter wheat: effects on gliadin content and composition. Journal of Cereal Science, 32: 45-56.
 • [11] Gaj R. 2009. Integrowana produkcja pszenicy ozimej i jarej. IOR - PIB, Poznań.
 • [12] Hruškowá M., I. Svec, Z. Kocurková. 2011. Interaction between wheat variety and harvest year analysed bt statistical methods. Cereal Technology, 4: 152-159.
 • [13] Jurga R. 1994. Wartość technologiczna ziarna pszenicy. Przegląd Zbożowo-Młynarski, 38 (2): 19-21.
 • [14] Knapowski T., M. Ralcewicz, E. Spychaj-Fabisiak, O. Ložek. 2010. Ocena jakości ziarna pszenicy ozimej uprawianej w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem. Fragmenta Agronomica, 27 (1): 73-80.
 • [15] Małecka I., A. Blecharczyk. 2004. Wpływ systemów uprawy roli na jakość ziarna pszenicy ozimej. Pamiętnik Puławski, 135: 181-187.
 • [16] Muste S., C. Modoran, S. Man, V. Muresan, A. Birou. 2010. The influence of wheat genotype on its quality. Journal of Agroalimentary Processes and Technology, 16 (2): 99-103.
 • [17] Najewski A., J. Sarzyńska. 2013. Wartość technologiczna odmian pszenicy. Przegląd Zbożowo-Młynarski, 8: 2-6.
 • [18] Nowak W., T. Zbroszczyk, L. Kotowicz. 2004. Wpływ intensywności uprawy na niektóre cechy jakościowe ziarna odmian pszenicy. Pamiętnik Puławski, 135: 199-211.
 • [19] PN-EN ISO 3093: 2007. Pszenica, żyto i mąki z nich uzyskane, pszenica durum i semolina - Oznaczanie liczby opadania metodą Hagberga-Pertena.
 • [20] PN-EN ISO 21415-2: 2008. Pszenica i mąka pszenna - Ilość glutenu - Część 2: Oznaczanie glutenu mokrego za pomocą urządzeń mechanicznych.
 • [21] Podolska G., J. Grabiński. 2002. Możliwość pogodzenia kryteriów jakościowych ziarna zbóż z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Mat. Szkol. 84/02 „Wdrażanie nowych proekologicznych technologii w zakresie produkcji roślin uprawnych”, Wydawnictwo IUNG, Puławy, 167-182.
 • [22] Podolska G., A. Sułek. 2002. Główne czynniki i elementy technologii produkcji decydujące o wysokiej jakości ziarna pszenicy. Pamiętnik Puławski, 130: 709-718.
 • [23] Podolska G., A. Sułek. 2003. Główne elementy technologii produkcji decydujące o wysokiej jakości ziarna pszenicy. Pamiętnik Puławski, 130/1, 709-718.
 • [24] Ralcewicz M., T. Knapowski. 2004. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na wielkość plonu i wartość technologiczną pszenicy jarej. Annales UMCS, Sec. E, 59 (2): 969-678.
 • [25] Rothkaehl J., D. Abramczyk, W. Górniak, S. Stępniewska. 2009. Ocena przydatności technologicznej ziarna pszenicy uprawianej w kraju. Część I. Wstępna ocena podstawowych cech technologicznych ziarna pszenicy ze zbiorów 2009 roku. Sprawozdanie z realizacji tematu. Maszynopis. IB- PRS, Warszawa.
 • [26] Rothkaehl J., D. Abramczyk, W. Górniak, S. Stępniewska, A. Szafrańska. 2010. Ocena przydatności technologicznej ziarna pszenicy uprawianej w kraju. Część I. Wstępna ocena podstawowych cech technologicznych ziarna pszenicy ze zbiorów 2009 roku. Sprawozdanie z realizacji tematu. Maszynopis. IBPRS, Warszawa.
 • [27] Rothkaehl J., D. Abramczyk, W. Górniak, S. Stępniewska, A. Szafrańska. 2011. Ocena przydatności technologicznej ziarna pszenicy uprawianej w kraju. Część I. Wstępna ocena podstawowych cech technologicznych ziarna pszenicy ze zbiorów 2009 roku. Sprawozdanie z realizacji tematu. Maszynopis. IBPRS, Warszawa.
 • [28] Stankowski S., A. Rutkowska. 2006. Kształtowanie się cech jakościowych ziarna i mąki pszenicy ozimej w zależności od dawki i terminu nawożenia azotem. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura, 5 (1): 53-61.
 • [29] Sułek A., G. Cacak-Pietrzak. 2008. Kształtowanie się cech jakościowych ziarna odmian pszenicy jarej w zależności od nawożenia azotem. Fragmenta Agronomica, 25 (1): 400-409.
 • [30] Sułek A., G. Cacak-Pietrzak, A. Ceglińska. 2004. Wpływ różnych sposobów aplikacji azotu na plon, elementy jego struktury oraz wybrane cechy jakościowe ziarna odmian pszenicy jarej. Annales UMCS, Sec. E, 59, 2: 543-551.
 • [31] Sułek A., G. Cacak-Pietrzak, A. Ceglińska, T. Haber. 2002. Wartość technologiczna wybranych odmian pszenicy jarej w zależności od sposobu nawożenia azotem. Pamiętnik Puławski, 130: 709-718.
 • [32] Szafrańska A. 2011. Ocena jakości wybranych odmian pszenicy za pomocą aparatu mixolab. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, 66 (4): 5-16.
 • [33] Szafrańska A. 2012. Ocena wartości technologicznej wybranych odmian pszenicy ze zbiorów z lat 2009-2011. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 571: 115-126.
 • [34] Wesołowska-Trojanowska M., M. Tomczyńska-Mleko, J. Mazurkiewicz, K. Kowalczyk, J. Leśniowska-Nowak, M. Szafranek, S. Róg, S. Mleko. 2014. Wybrane właściwości fizykochemiczne glutenu otrzymanego z nowych rodów pszenicy. Annales UMCS, Sec. E, 69 (4): 76-83.
 • [35] Węgrzyn S., M. Gut, A. Cyganowicz, B. Ptak. 1991. Odporność rodów i odmian pszenicy (Triticum aestivum L.) na porastanie. Część I. Pszenica ozima. Biuletyn IHAR, 180: 121-129.
 • [36] Woźniak A., M. Staniszewski. 2007. Wpływ warunków pogodowych na jakość technologiczną ziarna pszenicy jarej cv. Opatka i pszenicy ozimej cv. Korweta. Acta Agrophysica, 9 (2): 525-540
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-41158c90-9e52-4f10-85b0-942dfbfe3ea7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.