PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 3 |
Tytuł artykułu

Ocena nierówności społecznych na obszarach wiejskich w Polsce w świetle realizacji celów polityki spójności

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Assessment of social inequalities in rural areas of Poland in the light of achieving cohesion policy objectives
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono nierówności społeczne na obszarach wiejskich w Polsce w świetle realizacji celów polityki spójności. W ramach realizacji celu dokonano analizy dochodów w gospodarstwach domowych należących do określonej grupy społeczno-ekonomicznej oraz w zależności od miejsca zamieszkania (miasto – wieś). Podczas analiz zastosowano ilościowy miernik pomiaru nierówności w postaci współczynnika Giniego. Zaprezentowano dynamikę zachodzących zmian w latach 2006-2015. Sytuacja dochodowa w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na obszarach wiejskich oraz rolników poprawia się, jednak ten trend nie znajduje odzwierciedlenia w zmniejszeniu się nierówności dochodowych ludności zamieszkałej na wsiach.
EN
The article presents social inequalities in rural areas in Poland in the light of the objectives of cohesion policy. Income was analyzed in households belonging to a particular socio-economic group and depending on the place of residence (city-village). Particularly during the analyzes, a quantitative measure of inequality was measured in the form of a Gini coefficient. The article presents the dynamics of changes in 2006-2015. Income situation in rural households and farmers improves, but this trend is not reflected in the decline in income inequality in rural populations.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
3
Opis fizyczny
s.206-211,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Baer-Nawrocka Agnieszka, Walenty Poczta. 2010. Przemiany w rolnictwie. [W] Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi (Agricultural transformation. [In] Polish countryside 2014. Report on the state of the village), ed. J. Wilkin, I. Nurzyńska, 85-124. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Eur-Lex. 2017. Baza aktów prawnych Unii Europejskiej. Jednolity akt europejski z 1986 r. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0027, dostęp 9.06.2017.
 • Golinowska Stanisława, Ewa Kocot, Zofia Morecka, Agnieszka Sowa. 2011. Ekspertyza „Spójność społeczna: aktywność – solidarność – wsparcie na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 (Expertise „Social cohesion: activity – solidarity – support for the needs of updating the National Development Strategy 2007-2015”). Warszawa: IPiSS.
 • GUS. 2007-2016. Budżety gospodarstw domowych w 2006 r.,…, 2015 r. (Household budgets in 2006, ..., 2015). Warszawa: GUS.
 • KE. 2004. Nowe partnerstwo dla spójności konwergencja konkurencyjność współpraca. Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej (New partnership for cohesion convergence competitiveness cooperation. Third report on economic and social cohesion). Luksemburg: Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/regional_policy/ sources/docoffic/official/reports/cohesion3/cohesion3_pl.htm, dostęp 9.06.2017.
 • KE. 2014a. Polityka spójności i Polska (Cohesion policy and Poland). Luksemburg: Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/cohesion-policy-achievement-and-future-investment/factsheet/poland_pl. pdf, dostęp 6.06.2017.
 • KE. 2014b. Wprowadzenie do unijnej polityki spójności na lata 2014-2020 (Introduction to the EU cohesion policy for 2014-2020). Luksemburg: Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/basic/basic_2014_pl.pdf, dostęp 6.06.2017.
 • KE. 2014c. 10 pytań na temat polityki spójności – Polityka regionalna UE (10 questions about cohesion policy – EU regional policy). Luksemburg: Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/faq/#1, dostęp 9.06.2017.
 • Murawska Anna. 2014a. Sytuacja finansowa wiejskich gospodarstw domowych w aspekcie zrównoważonego rozwoju (The financial situation of rural households in the context of sustainable development). Roczniki Naukowe SERiA XVI (1): 147-152.
 • Murawska Anna. 2014b. Spójność społeczna i poziom życia w krajach Unii Europejskiej – analiza wielowymiarowa (Social cohesion and standard of living in the countries of the European Union − multivariate analysis). Marketing i Rynek 10: 132-140.
 • Podemski Krzysztof. 2009. Nierówności ekonomiczne w europejskich krajach postkomunistycznych z globalnej perspektywy – wybrane zagadnienia. [W] Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności (Economic inequalities in European post-communist countries from a global perspective – selected issues. [In] Dispute over the social significance of social inequalities), ed. K. Podemski, 45-66. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Popławski Wiesław. 2009. Nierówności przez pryzmat kapitału społeczno-kulturowego wsi polskiej (Inequalities from the point of view of socio-cultural capital of Polish countryside). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 15: 37-47.
 • Sen Amartya K. 1973. On Economic inequality. Oxford: Clarendon Press.
 • Sen Amartya K. 1997. From Income Inequality to economic inequality. Southern Economic Journal 64 (2): 384-401.
 • Sen Amartya K. 2000. Social justice and distribution of income. [In] Handbook of Income Distribution, ed. A.B. Atkinson, F. Bourguignon, 59-85. Amsterdam: Elsevier.
 • Słownik języka polskiego (Dictionary of the Polish language). 2017. Warszawa: PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/nierownosc;2489688.html, dostęp 9.06.2017.
 • Wrzeszcz-Kamińska Grażyna. 2009. Grupy interesu a spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej. [W] Spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej (Interest groups and social and economic cohesion of the European Union. [In] Social and economic cohesion of the European Union), ed. G. Wrzeszcz-Kamińska, 11-121. Wrocław: WSH.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-410df8c4-03a9-40a7-8f32-f4f18b6a8282
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.