PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 3 |
Tytuł artykułu

„Płatność cukrowa” a dochody plantatorów buraka cukrowego w Polsce. Stan obecny i perspektywy

Warianty tytułu
EN
A “sugar payment” and the income of sugar beet growers in Poland. Current status and prospects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest ukazanie znaczenia oddzielnej płatności z tytułu cukru (tzw. płatności cukrowej) w kształtowaniu dochodów plantatorów buraków cukrowych w Polsce. Przedstawiono strukturę i dynamikę światowego, unijnego oraz polskiego rynku cukru i buraków cukrowych, a także instrumenty polityki rolnej Unii Europejskiej w zakresie rynku cukru i buraków cukrowych, co stanowi tło do dalszych rozważań. Dochodowość produkcji buraków ukazano w Polsce na przestrzeni ostatnich kilku lat oraz w odniesieniu do Niemiec, jednego z liderów w tym segmencie w UE. Jak wynika z poniższego opracowania, w ujęciu globalnym cukier z buraków jest sukcesywnie wypierany przez cukier trzcinowy. W wyniku reformy rynku cukru z 2006 roku w Unii Europejskiej nastąpiły niekorzystne, z punktu widzenia tej gałęzi, zmiany, które doprowadziły do rezygnacji z produkcji cukru przez niektóre kraje członkowskie, wskutek czego łączna podaż tego produktu zmniejszyła się do tego stopnia, że UE stała się jego importerem netto (mimo iż przez wiele lat osiągała nadwyżki produkcyjne i eksportowała je). Formą rekompensaty spadku dochodów plantatorów buraków cukrowych, który zaznaczył się po wprowadzeniu tej reformy miała być płatność cukrowa wprowadzona do systemów wsparcia w dziewięciu krajach, w tym w Polsce. Zgodnie z ustaleniami, oddzielna płatność z tytułu cukru ostatni raz ma zostać wypłacona w 2014 roku. Wobec powyższego należy się zastanowić nad zasadnością wprowadzenia innego – alternatywnego mechanizmu wsparcia plantatorów buraków cukrowych w Polsce oraz innych nowych krajach członkowskich. Takim rozwiązaniem wydaje się być podniesienie poziomu podstawowej stawki płatności bezpośredniej, co mogłoby się wprost przełożyć na dochodowość produkcji buraków cukrowych i cukru w Polsce.
EN
The aim of this article is to present the importance of a separate sugar payment in Poland and its impact on the income of sugar beet growers in Poland. The article presents the structure and dynamics of the World, the EU and the Polish sugar market and sugar beet market, as well as the instruments of Common Agricultural Policy (CAP) for the sugar market, which provides a background for further consideration. The profitability of sugar beet production is shown in recent years in Poland and in comparison to Germany, one of the leaders in this sector of agriculture in the European Union. As results show in the paper sugar beet is being gradually displaced by sugar cane on a global scale. Following the reform of the sugar market (in 2006) in the European Union there many unfavourable changes occurred which have led to the cessation of sugar production in some countries, resulting in the total supply of this product decreasing and the EU becoming a net importer of sugar (even though for many years it had production surpluses and exported these). Sugar payments in nine countries, including Poland was one form of compensation for the loss of revenue of sugar beet growers caused by the introduction of this reform. According to the findings this payment is to be paid for the lasttime in 2014. Therefore it is necessary to consider the sense of the introduction of another support mechanism for sugar beet growers in Poland and other new member states of the European Union. An increase in the level of basic direct payment rate seems to be such a solution. It could improve profitability of sugar beet production in Poland.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Numer
3
Opis fizyczny
s.189-202,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań
autor
 • Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań
 • Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań
Bibliografia
 • Agricultural Outlook 2013–2022, Organisation for Economic Co-operation and Development –Food and Agriculture Organization of the United Nations (OECD-FAO), OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2013-en.
 • CAP towards 2020 Impact Assessment. Anex 5: Market Measures, 2013, European Commission, DG-AGRI, Brussels.
 • Chmielewski Ł., 2013a: Rynek cukru. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU), Warszawa, s. 3–8, 18–21.
 • Chmielewski Ł., 2013b: Światowy rynek cukru. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU), Warszawa, s. 9–12.
 • Chudoba Ł., 2004, Produkcja buraków cukrowych. Fundusz Współpracy, Warszawa, s. 12–15.
 • Czyżewski A., Stępień S., 2008, Wydatki budżetowe UE w sektorze rolnym – rekomendacje do dyskusji nad „health-check”. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2/2008, s. 3–18.
 • Czyżewski A., Stępień S., Borychowski M., 2014: Wpływ likwidacji tzw. płatności cukrowej na uprawę buraków cukrowych i produkcję cukru w Polsce. Ekspertyza na zlecenie Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.
 • Dane Głównego Urzędu Statystycznego.
 • Dane Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.
 • Dane Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
 • Dane Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu.
 • Denger J., 2012: Richtwerte für Leistungen und Kosten der Zuckerrübenproduktion in zwei Ertragsstufen. Jena.
 • Etapy reformy rynku cukru. 2011, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Biuro Prasowe, Warszawa.
 • Krzysiak Z., 2009: Opłacalność produkcji buraków cukrowych w warunkach reformy rynku cukru. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin, s. 119–126.
 • Kwota zrealizowanych płatności w ramach uzupełniających płatności obszarowych – Płatności cukrowe w kampaniach 2006–2013. 2014, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, http://www.arimr.gov.pl/
 • Marcinkowska M., Narojczyk S., Stępień S., 2011: Kierunki zmian funkcjonowania wybranych rynków rolnych w kontekście ewolucji wspólnej polityki rolnej UE. [w:] Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w warunkach ewolucji WPR: wybrane problemy, A. Czyżewski, S. Stępień (red.). Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 81–97.
 • Overview of the implementation of direct payments under the CAP in Member States in 2012 (Reg. 73/2009). 2012, European Commission, Directorate – General for Agriculture and Rural Development, Brussels.
 • Polet Y., 2013: EU-27 Sugar Annual Report. GAIN Report No E80016, USDA Foreign Agricultural Service, Washington, s. 7–8.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru.
 • Rynki rolne – Cukier. 2014, Agencja Rynku Rolnego, http://www.arr.gov.pl/
 • Schneider I., 2013: So macht der Rübenanbau Spaß. Zuckerrüben Journal 3/2013.
 • Skarżyńska A., Augustyńska-Grzymek I., Ziętek I., 2005: Produkcja, koszty i dochody wybranych produktów rolniczych w latach 2003–2004. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa, s. 34–35.
 • Stawki płatności bezpośrednich. 2014, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, http://www.arimr.gov.pl/.
 • Study on price transmission in the sugar sector (AGRI-2011-EVAL-03). 2011, Arete – Research & Consulting in Economics.
 • Sugar. 2014, European Commission, Agriculture and Rural Development, http://ec.europa.eu/agriculture/sugar/.
 • Sugar: World Markets and Trade. 2013, United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service/USDA, Office of Global Analysis.
 • Sugar and Sweeteners Yearbook Tables. 2014, United States Department of Agriculture, Economic Research Service, http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome.
 • Sugar Market Situation. 2014, European Commission, Agri C 4, Committee for the Common Organisation of Agricultural Markets, Brussels (30.01.2014).
 • Sugar Price Reporting. 2014, European Commission, Agri C 4, Committee for the Common Organisation of Agricultural Market, Brussels (30.01.2014).
 • Szajner P., 2011, 2012, 2013: Rynek cukru. Stan i perspektywy. IERiGŻ, ARR, MRiRW, nr 38, 39, 40.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-40894b64-fa2e-489e-8939-cf0fdcdf4fe8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.