PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 20 | 2 |
Tytuł artykułu

New occurrence of rare protected moss species Buxbaumia viridis (Bryopsida, Buxbaumiaceae) in the Bialowieza Forest

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The Green Shield-moss Buxbaumia viridis (Bryopsida, Buxbaumiaceae) is an endangered, legally protected bryophyte considered as an ancient forest species both in Poland and elsewhere in Europe. This paper presents new localities for NE Poland, specifically in the Białowieża Forest. As an epixylous species, it is threatened by logging and intensive forest management. It is of utmost importance to protect this species' habitat, particularly at the present time when increased logging is proposed.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
20
Numer
2
Opis fizyczny
p.93-96,ref.
Twórcy
 • Department of Plant Ecology and Environmental Conservation, Institute of Botany, Faculty of Biology, Biological and Chemical Research Centre, University of Warsaw, Zwirki i Wigury 101, 02-096 Warsaw, Poland
 • Centrum Ochrony Mokradeł,Cieszkowskiego 1/3 lok.31, 01-636 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Plant Ecology and Environmental Conservation, Institute of Botany, Faculty of Biology, Biological and Chemical Research Centre, University of Warsaw, Zwirki i Wigury 101, 02-096 Warsaw, Poland
 • Centrum Ochrony Mokradeł,Cieszkowskiego 1/3 lok.31, 01-636 Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Aneks do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża sporządzonego na lata 2012–2021 zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska. (2016). Znak DLP-I.611.16.2016 z dnia 25 marca 2016 r.
 • Chachuła P., Vončina G. (2010): The discovery of Buxbaumia viridis (Bryophyta, Buxbaumiaceae) in the Bieszczady National Park. Roczniki Bieszczadzkie 18: 419–423.
 • Cieślińsk i S., Czyżewsk a K., Falińsk i J.B., Klama H., Mułenko W., Żarnowiec J. (1996): Relikty lasu puszczańskiego. Zjawiska reliktowe. (Wyniki badań w Projekcie CRYPTO na stałej powierzchni BSG: V-100; BPN; oddz. 256). Phytocoenosis 8 (N. S.), Seminarium Geobotanicum 4: 47–64.
 • Cykowska B. (2008): New records of Buxbaumia viridis (Bryophyta, Buxbaumiaceae) in the Polish Carpathians. In: A. Stebel, R. Ochyra (eds). Bryophytes of the Polish Carpathians. Sorus, Poznań: 251–256.
 • Cykowska B., Vončina G. (2011): Recent occurrence of moss Buxbaumia viridis (Bryophyta, Buxbaumiaceae) in the Kłodzko region (Central and Eastern Sudetes, SW Poland). Časopis Slezského zemského muzea, Opava (A) 60: 85–89.
 • Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. (1992). Dz.U. L 206, 22/07/1992 P. 0007-0050, zmieniona Dyrektywa 97/62/EWG z dnia 27 października 1997 r.
 • Fudali E., Zubel R., Stebel A., Rusińska A., Górski P., Vončina G., Rosadziński S., Cykowska-Marzencka B., Staniaszek-Kik M., Wierzcholska S., Wolski G.j., Wojterska M., Wilhelm M., Paciorek T., Piwowarski B. (2015): Contribution to the bryoflora of the Roztocze National Park (SE Poland) – Bryophytes of the Świerszcz river valley. Steciana 19(1): 39–54. doi 10.12657/steciana. 019.006.
 • Hajek B. (2008): Charakterystyka współczesnych stanowisk mchu Buxbaumia viridis na Wysoczyźnie Elbląskiej (Polska północna). Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 27(4): 27–34.
 • Hajek B. (2010): Rozmieszczenie, wymagania środowiskowe oraz fenologia rzadkiego mchu Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. (Bryophyta, Buxbaumiaceae) w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Acta Botanica Cassubica 7–9: 161–175.
 • Hajek B. (2012): Nowe stanowisko rzadkiego mchu Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. (Bryophyta, Buxbaumiaceae) na Pomorzu Gdańskim. Acta Botanica Cassubica 11: 207–211.
 • Karczmarz K. (1965): Zapiski briologiczne z Lubelszczyzny. Bryological records from the Lublin Region (Eastern Poland). Fragmenta Floristica et Geobotanica 11(3): 409–419.
 • Kondracki J. (2001): Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r. (1979). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960580263 (access: 10.05.2016).
 • Kozik J., Vončina G. (2012): Odkrycie bezlistu okrywowego Buxbaumia viridis (Bryopsida, Buxbaumiacae) w Beskidzie Niskim (Karpaty Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 20: 378–383.
 • Kucharzyk J., Topolska K. (2015): Inwentaryzacja przyrodnicza bezlistu okrywowego Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. w obszarze Natura 2000 „Łysa Góra” PLH180018 (mscr.). Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Warszawa – Myscowa: 1–22.
 • Ochyra R., Szmaj da P. (1981): La cartographie bryologique en Pologne. In: J. Szweykowski (ed.). New perspectives in bryotaxonomy and bryogeography. Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań, Seria Biologia 20: 105–110.
 • Ochyra R., Żarnowiec J., Bednarek-Ochyra H. (2003): Census catalogue of Polish Mosses. Biodiversity of Poland. Vol. 3. Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 1–372.
 • Phillippe M., Ochyra R. (2004): Occurrence of the moss Buxbaumia viridis (Bryophyta, Buxbaumiaceae) in the Tatra National Park (Poland). In: A. Stebel, R. Ochyra (eds). Bryological studies in the Western Carpathians. Sorus, Poznań: 29–36.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin.(2014). Dz.U. 2014, poz. 1409.
 • Rykovsky G.F., MasASlovsky M.O. (2004): Flora of Belarus. Bryophytes. Vol. 1. Andreaeaopsida–Bryopsida. Technalohija, Minsk: 1–437.
 • Schumacker R., Martiny Ph. (1995): Threatened bryophytes in Europe including Macronesia. In: Red data book of European bryophytes. Part 2: Threatened bryophytes in Europe including Macaronesia. European Committee for Conservation Bryophytes, Trondheim: 29–193.
 • Smoczyk M., Wierzcholska S. (2008): Wyniki badań botanicznych jako podstawa do rozszerzenia sieci obszarów Natura 2000 w zachodniej części Ziemi Kłodzkiej. In: M. Furmankiewicz, B. Mastalska-Cetera (eds). Problemy wdrażania sieci Natura 2000 na obszarze Sudetów. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, Jelenia Góra: 101–117.
 • Stebel A. (2004): Buxbaumia viridis – bezlist okrywowy. In: B. Sudnik-Wójcikowska, H. Werblan-Jakubiec H. (eds). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 9. Gatunki roślin. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 29–32.
 • Stebel A., Żarnowiec J. (2014): Gatunki puszczańskie we florze mchów Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Karpaty Wschodnie) – The primeval forest species in the moss flora of the Bieszczady National Park (Eastern Carpathians). Roczniki Bieszczadzkie 22: 259–277.
 • Szmajda P., Bednarek-Ochyra H., Ochyra R. (1991): M. 639. Buxbaumia viridis (DC.) Moug. & Nestl. In: R. Ochyra, P. Szmajda (eds). Atlas of the geographical distribution of spore plants in Poland. Series V. Mosses (Musci). Part 7. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Adam Mickiewicz University, Kraków–Poznań: 47–52.
 • Szweykowski J. (2006): An annotated checklist of Polish liverworts and hornworts. – Krytyczna lista wątrobowców i glewików Polski. Biodiversity of Poland. Vol. 4. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków
 • Vončina G. (2008): The occurrence of Buxbaumia viridis (Bryophyta, Buxbaumiaceae) in the Pieniny National Park (Polish Western Carpathians). In: A. Stebel, R. Ochyra (eds). Bryophytes of the Polish Carpathians. Sorus, Poznań: 243–250.
 • Vončina G. (2012): Bezlist okrywowy Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl.). In: J. Perzanowska (ed.). Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Cz. 2. GIOŚ, Warszawa: 40–52.
 • Vončina G., Chachuła P. (2012): Aktualne występowanie bezlistu okrywowego Buxbaumia viridis (Bryophyta, Buxbaumiaceae) w Pienińskim Parku Narodowym (Polska). Pieniny–Przyroda i Człowiek 12: 81–86.
 • Vončina G., Cykowska B., Chachuła P. (2011): Rediscovery of Buxbaumia viridis (Bryophyta, Buxbaumiaceae) in the Tatra and Gorce in Polish Western Carpathians. In: A. Stebel, R. Ochyra (eds). Chorological studies on Polish Carpathian bryophytes. Sorus, Poznań: 171–176.
 • Zarzecki R. (2012): Nowe stanowiska Buxbaumia viridis (Buxbaumiaceae, Bryophyta) w południowo-wschodniej Polsce [New localities of Buxbaumia viridis (Buxbaumiaceae, Bryophyta) in the south-eastern Poland]. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 19 (2): 561–564.
 • Żarnowiec J., Stebel A., Ochyra R. (2004): Threatened moss species in the Polish Carpathians in the light of a new Red list of mosses in Poland. In: A. Stebel, R. Ochyra (eds). Bryological studies in the Western Carpathians. Sorus, Poznań: 9–28.
 • For citation: Szczepaniuk A., Kucharzyk J. (2016): New occurrence of rare protected moss species Buxbaumia viridis (Bryopsida, Buxbaumiaceae) in the Białowieża Forest. Steciana 20(2): 93–96. doi: 10.12657/steciana.020.011
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-407706a2-dffd-4eef-8375-2de9847ced89
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.