PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | 57 | 4 |
Tytuł artykułu

Influence of the physico-chemical factors, plant growth regulators, elicitors and type of explants on callus cultures of medicinal climbers of Passiflora l.

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ czynników fizykochemicznych, regulatorów wzrostu i rozwoju, elicytorów i rodzaju eksplantatów na kultury kalusa leczniczych pnączy z rodzaju Passiflora L.
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This paper reviews the available research results published in 2006–2011. The attention has been focused on biological processes in the in vitro callus cultures which were obtained from various species of medicinal climbers of Passiflora. Procedures of callus induction on different parts of plants including physico-chemical conditions, among others light, photoperiod, temperature, basal medium, concentration and composition of plant growth regulators: auxin – 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), 1-naphtaleneacetic acid (NAA), picloram – PIC (4-amino-3,5,6-trichloro-2-pyridinecarboxylic acid), cytokinin – benzyladenine (BA), kinetin (KIN), thidiazuron (TDZ), and gibberellin GA3 were analyzed. The occurrence of complex interactions between these factors and the efficiency of callus induction as well as its proliferation and development were described. The experiments in callus culture (induction of somatic embryogenesis, indirect organogenesis, cell suspension cultures) including studies concerning the effect of the elicitor (methyl jasmonate, MeJA) and the precursor (L-tryptophan) as well as phytochemical investigations were summarized. It has been found on the basis of reviewed bibliography for a systematic research in this area.The important role of callus cultures in search of an alternative source of plant material (biomaterial) for traditional crop of plants from Passiflora spp. without the involvement of climatic factors. The following species were studied in the callus cultures: P. alata, P. caerulea, P. cincinata, P. edulis, P. edulis var. flavicarpa, P. foetida, P. gibertii, P. incarnata, P. quadrangularis, P. pohlii, P. setacea, P. suberosa has been shown. Systematic review showed that only P. edulis and P. edulis var. flavicarpa were most frequently investigated. Few studies were performed for P. incarnata which is the most important source of raw material in Europe. Summarizing it can be concluded that the biotechnological methods including the plant in vitro techniques may play important role in development of pharmacognosy and phytotherapy.
PL
W pracy dokonano przeglądu dostępnych wyników badań opublikowanych w latach 2006- 2011. Zwrócono uwagę na procesy biologiczne zachodzące w kulturach kalusowych in vitro otrzymanych z różnych gatunków leczniczych pnączy z rodzaju Passiflora L. Przeanalizowano procedury indukowania kalusa na różnych fragmentach roślin z uwzględnieniem warunków fizykochemicznych, takich jak światło, fotoperiod, temperatura, podstawowe podłoża oraz rodzaj, stężenie i kompozycja roślinnych regulatorów wzrostu i rozwoju, tj. auksyny (kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy (2,4-D), kwas naftylo-1-octowy (NAA), pikloram - PIC (kwas 4-amino-3,5,6-trichloropikolinowy), cytokininy, tj. benzyloadenina (BA), kinetyna (KIN), tidiazuron (TDZ) oraz giberelina GA3, wskazując na złożone zależności pomiędzy tymi czynnikami a efektywnością indukowania i prowadzenia kultur kalusowych. Podsumowano eksperymenty prowadzone w kulturach kalusowych (indukcja embriogenezy somatycznej, organogeneza pośrednia, zawiesinowe kultury komórkowe) z uwzględnieniem badań z zastosowaniem elicytora (jasmonian metylu, MeJA) lub prekursora (L-tryptofan) oraz analiz fitochemicznych. Na podstawie analizowanej bibliografii wykazano potrzebę przeprowadzenia systematycznych badań w tym zakresie oraz ważny udział kultur kalusowych w poszukiwaniu alternatywnego źródła surowca roślinnego (biomateriał) w stosunku do tradycyjnych upraw gatunków z rodzaju Passiflora, bez udziału czynników klimatycznych. W kulturach kalusowych badano następujące gatunki: P. alata, P. caerulea P. cincinata, P. edulis, P. edulis var. flavicarpa, P. foetida, P. gibertii, P. incarnata, P. quadrangularis, P. pohlii, P. setacea, P. suberosa. Systematyczny przegląd bibliografii wykazał, że tylko P. edulis oraz P. edulis var. flavicarpa były najczęściej badane w tym zakresie. Niewiele badań przeprowadzono dla P. incarnata, gatunku który jest najważniejszym źródłem surowca zielarskiego w Europie. W pracy podkreślono rolę metod biotechnologicznych dotyczących roślinnych kultur in vitro w rozwoju farmakognozji i fitoterapii.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
57
Numer
4
Opis fizyczny
p.58-75,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Pharmaceutical Botany and Plant Biotechnology, University of Medical Sciences, Sw.Marii Magdaleny 14, 61-861 Poznan, Poland
 • Department of Pharmacology and Experimental Biology, Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants, Libelta 27, 61-707 Poznan, Poland
Bibliografia
 • 1. Wiart C. Medicinal plants classified in the family Passifloraceae. In: Medicinal plants of Asia and the Pacific. Taylor&Francis CRC, Boca Raton, London, New York 2006:101-106
 • 2. Cervi AC. Passifloraceae do Brasil. Estudo do genero Passiflora L., subgenero Passiflora. Fontqueria 1997; 45:1-92
 • 3. MacDougal JM, Feuillet C. Systematics. In: Ulmer T, MacDougal JM. Passiflora, Passionftowers of theworld. Timber Press, Portland 2004:27-31.
 • 4. http://www.passionflow.co.uk/passiflora-species.htm
 • 5. Vanderplank RJR. Damned Lies and Statistics. Passiflora. The Journal and Newsletter of Passiflora Society International. 2007; 17(1):14-15.
 • 6. Cervi A.C. A new species of Passiflora (Passifloraceae) from Minas Gerais, Brazil. Brittonia, 2006; 58(4):385-7.
 • 7. Jørgensen PM, Cayola L, Araujo-Murakami A. Passiflora madidiana, a New Species of Passifloraceae from Northern Bolivia. J Bot Nomenclature 2010; 20(3):285-8.
 • 8. Dhawan K, Dhawan S, Sharma A. Passiflora: a review update. J Ethnopharmacol 2004; 94:1-23.
 • 9. Perez JO, d’Eeckenbrugge, Restepo M, Jarvis A, Solazar M, Caetano C. Diversity of Colombian Passifloraceae biogeography and an updated list for conservation. Biota Colomb 2007; 8(1):1-45.
 • 10. Ulmer B, Ulmer T. Colour atlas passionflowers. Formosa Verlag, Witten 2005.
 • 11. Goller K. Kolekcja męczennicy w szklarniach w Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. Biuletyn Ogrodów Botanicznych 2005; 14:67-73.
 • 12. Gavasheli NM, Moniava II, Eristavi LI. Flavonoids from P. incarnata. Khimiya Prirodnykh Soedinenii 1974; 10:95-6.
 • 13. Lutomski J, Segiet E, Szpunar K, Grisse K. Die Bedeutung der Passionsblume in der Heilkunde. Importance of passion flower in the therapeutics. Pharmazie in Unserer Zeit 1981; 10:45-9.
 • 14. Chimichi S, Mercati V, Moneti G, Raffaelli A, Toja E. Isolation and characterization of an unknown flavonoid in dry extracts from P. incarnata. Nat Prod Lett 1998; 11: 225-32.
 • 15. Reginatto FH, Kauffmann C, Shripsema J, Guillaume D, Gosmann G, Schenkel E. Steroidal and triterpenoidal glucosides from Passilfora alata. J Braz Chem Soc 2001; 12:32-6.
 • 16. Lutomski J, Nourcka B. Simple carboline alkaloids. VI. Comparative chemical evaluation of alkaloid fractions from different sources. Herba Pol 1968; 14:235-8.
 • 17. Lutomski J, Malek B. Pharmakochemische Untersuchungen der Drogen der Gattung Passiflora. IV. Mittlg: Der Vergleich des Alkaloidgehaltes in verschiedenen Harmandrogen. Planta Med 1975; 27:381-4.
 • 18. Grice ID, Grice LAF, Griffiths LR. Identification and simultaneous analysis of harmane, harmine, harmol, isovitexin, and vitexin in Passiflora incarnata extracts with a novel HPLC method. J Liq Chrom & Rel Technol 2001; 24(16): 2513-23.
 • 19. ESCOP monographs on the medicinal use of plant drugs. The Scientific Foundation for Herbal MedicinalProducts. Passiflora incarnata. European Scientific Cooperative On Phytotherapy. 2TH George Thieme Verlag, New York 2003.
 • 20. Ożarowski A. (red.). Ziołolecznictwo. Poradnik dla lekarzy. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1982:198-9.
 • 21. Chassagne D, Crouzet JC, Bayonove CL, Baumes RL. Identification and quantification of passion fruit cyanogenic glycosides. J Agricult Food Chem 1996; 44:3817-20.
 • 22. Andersen L, Adsersen A, Jaroszewski JW. Cyanogenesis of Passiflora foetida. Phytochem 1998; 47(6):1049- 50.
 • 23. Jaroszewski JW, Olafsdottir ES, Wellendorph P, Christensen J, Franzyk H et. al. Cyanohydrin glycosides of Passiflora: distribution pattern, a saturated cyclopentane derivative from P. guatemalensis, and formation of pseudocyanogenic a-hydroxyamides as isolation artifacts. Phytochem 2002; 59(5):501-11.
 • 24. Seigler DS, Pauli GF, Nahrstedt A, Leen R. Cyanogenic allosides and glucosides from Passiflora edulis and Carica papaya. Phytochem 2002; 60(8):873-82.
 • 25. Akhondzadeh S, Naghavi HR, Vazirian M, Shayeganpour A, Rashidi H, Khani M. Passionflower in the treatment of generalized anxiety: a pilot double-blind randomized controlled trial with oxazepam. J
 • 26. Akhondzadeh S, Kashani L, Mobaseri M, Hosseini SH, Nikzad S, Khani M. Passionflower in the treatment of opiates withdrawal: a double-blind randomized controlled trial. Clin Pharm Ther 2001B; 26(5):369-73.
 • 27. Ulmer T, MacDougal JM, Ulmer B. Passiflora. Passionflowers of the World. Timber Press, Portland, Cambrige 2004.
 • 28. Brown E, Hurd NS, McCall S, Ceremuga TE. Evaluation of the anxiolytic effects of chrysin, a Passiflora incarnata extract, in the laboratory rat. AANA J 2007; 75(5):333-7.
 • 29. Patel SS, Verma NK, Gauthaman K. Passiflora incarnata Linn.: a review on morphology, phytochemistry and pharmacological aspects. Phcog Rev 2009; 3(5):186-92.
 • 30. Elsas SM, Rossi DJ, Raber J, White G, Seeley CA, Gregory WL, Mohr C, Pfankuch T, Soumyanath A. Passiflora incarnata L. (Passionflower) extracts elicit GABA currents in hippocampal neurons in vitro, and show anxiogenic and anticonvulsant effects in vivo, varying with extraction metod. Phytomed 2010; 17(12):940-9.
 • 31. Patel SS, Verma NK, Shrestha B, Gauthaman K. Antihypertensive effect of methanolic extract of Passiflora nepalensis. Braz J Pharmacog 2011; 21(1):187-9.
 • 32. Appel K, Thorsten R, Bernd F, Kammler T, Hoffmann C, Weiss G. Modulation of the gamma-aminobutyric acid (GABA) system by Passiflora incarnata L. Phytother Res 2011; 25:838-43.
 • 33. Lin YP, Chen TY, Tseng HW, Lee MH, Chen ST. Neural cell protective compounds isolated from Phoenix hanceana var. formosana. Phytochem 2009; 70(9):1173-81.
 • 34. Conforti F, Menichini F, Rigano D, Senatore F. Antiproliferative activity on human cancer cell lines after treatment with polyphenolic compounds isolated from Iris pseudopumila flowers and rhizomes. Z Naturforsch C 2009; 64(7-8):490-4.
 • 35. EMEA. European Medicines Agency. Passiflora incarnata L., herba. HMPC Assessment Report Summary for the Public. Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). EMA/HMPC/218548/2008 http://www. ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Herbal_-_Summary_of_assessment_report_for_the_ public/2010/03/WC500075790.pdf (accessed 01.12.2011)
 • 36. European Pharmacopoeia 7.0. Passifloreae herba. European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare. 7th Edition, Strasbourg, 2011, 1209-1210.
 • 37. George EF. Plant Tissue Culture Procedure. In: George EF, Hall MA, DeKlerk GJ ed. Plant Propagation by Tissue Culture, 3rd Edition, Volume 1. Springer, Dordrecht 2008.
 • 38. Rao SR, Ravishankar GA. Plant cell cultures: chemical factories of secondary metabolites. Biotechnol Adv 2002; 20:101-53.
 • 39. Vanisree M, Tsay HS. Plant cell cultures - an alternative and efficient source for the production of biologically important secondary metabolites. International J Appl Sci Engin 2004; 2:29-48.
 • 40. Vijaya SN, Udayasri PVV, Kumar YA, Babu BR, Kumar Y P, Varma MV. Advancements in the production of secondary metabolites. J Nat Prod 2010; 3:112-23.
 • 41. Collin HA. Secondary product formation in plant tissue cultures. Plant Growth Regul 2001; 34:119-34.
 • 42. Slater A, Scott NW, Flowler MR. Plant biotechnology. The genetic manipulation of plants. Second edition. Oxford University Press Inc. New York 2008:37-53.
 • 43. Lisowski S. Świat roślinnych tropików. Przewodnik do wystawy botanicznej w Palmiarni Poznańskiej. Wydawnictwo SORUS, Poznań 1998.
 • 44. Cassells AC, Doyle BM. Pathogen and biological contamination management: the road ahead. In: Lo ola- Vargas VM, Vázquez-Flota F. (eds.). Methods in molecular biology, vol. 318: Plant Cell Culture Protocols. Humana Press, New York, 2005:35-50.
 • 45. Boro MC, Beriam LOS, Guzzo SD. Induced resistance against Xanthomonas axonopodis pv. passiflorae in passion fruit plants. Trop Plant Pathol 2011; 36(2):74-80.
 • 46. Guzzo F, Ceoldo S, Andreetta F, Levi M. In vitro culture from mature seeds of Passiflora species. Sci Agric 2004; 61:108-13.
 • 47. Fernando JA, Vieira ML, Machado SR, Appezzato-da-Gloria B. New insights into the in vitro organogenesis process: the case of Passiflora. Plant Cell Tiss Organ Cult 2007; 91:37-44.
 • 48. Lombardi SP, da Silva Passos IR, Nogueira MC, Appezzato-da-Glória B. In vitro shoot regeneration from roots and leaf discs of Passiflora cincinnata Mast. Brazil Archiv Biol Technol 2007; 50:239-47.
 • 49. da Silva ML, Pinto DLP, Guerra MP, Floh EIS, Bruckner CH, Otoni WC. A novel regeneration system for a wild passion fruit species (Passiflora cincinnata Mast.) based on somatic embryogenesis from mature zygotic embryos. Plant Cell Tiss Organ Cult 2009; 99:47-54.
 • 50. Rosa YBCJ, Dornelas MC. In vitro plant regeneration and de novo differentiation of secretory trichomes in Passiflora foetida L. (Passifloraceae). Plant Cell Tiss Organ Cult 2011, DOI 10.1007/s11240-011-0016-6
 • 51. Pinto DLP, Barros BA, Viccini LF, de Campos JMS, da Silva ML, Otoni WC. Ploidy stability of somatic embryogenesis-derived Passiflora cincinnata Mast. plants as assessed by flow cytometry. Plant Cell Tiss Organ Cult 2010; 103:71-9.
 • 52. Pinto DLP, de Almeida AMR, Rego MM, da Silva ML, de Oliveira EJ, Otoni WC. Somatic embryogenesis rom mature zygotic embryos of commercial passionfruit (Passiflora edulis Sims) genotypes. Plant Cell Tiss Organ Cult 2011; 107:521-30.
 • 53. Ożarowski M, Thiem B. Kultury in vitro Passiflora quadrangularis L. i P. caerulea L. – wstępne badania nad indukcją kalusa i organogenezą. Zeszyt abstraktów, VIII Ogólnopolska Konferencja „Kultury in vitro w fizjologii roślin”. Polska Akademia Nauk, Kraków 2008:37.
 • 54. Mabundza, RM, Wahome PK, Masarirambi MT. Effects of different pre-germination treatment methods on the germination of passion (Passiflora edulis) seeds. J Agric Soc Sci 2010; 6:57-60.
 • 55. Garcia R, Pacheco G, Falcao E, Borges G, Mansur E. Influence of type of explant, plant growth regeneration, salt composition of basal medium, and ligth on callogenesis and regeneration in Passiflora suberosa (Passifloraceae). Plant Cell Tiss Organ Cult 2011; 106:47-54.
 • 56. Machado MW, Neto CS, Salgado J, Zaffari G, Barison A, Campos FR, de Corilo YE, Eberlin MN, Biavatti MW. Search for alkaloids on callus culture of Passiflora alata. Braz Arch Biol Technol 2010; 53(4):901-10. (accessed 01.12.2011 r.)
 • 57. Lugato DSC, Garcia RO, Vianna MG, Ferreira AL, Mansur E, Pacheco G. Estabelecimento de culturas de calos e de células em suspensão de Passiflora alata curtis (Passifloraceae) OT088. (Abstract from Brazilian Congress of Plant Physiology). XIII Congresso Brasileiro de fisiologia vegetal XIV Reuniao Latino-Americana de fisiologia vegetal do gene a planta. Brasil, Buzios 2011:229 (accessed 01.12.2011 r.)
 • 58. Reis LB, Lani ERG, Otoni WC. Influência de antibióticos e agentes gelificantes na regeneração a partir de explantes hipocotiledonares de duas espécies de passiflora (P. edulis e P. cincinnata). CD161. (Abstract from Brazilian Congress of Plant Physiology). XIII Congresso Brasileiro de fisiologia vegetal XIV Reuniao Latino-Americana de fisiologia vegetal do gene a planta. Brasil, Buzios 2011:246. http://www.sbfv.org. br/congresso2011/wp-content/uploads/2011/09/lIVRO-RESUMOS-CBFV-2011.pdf
 • 59. Khiet BL, Thi NN, Huyen PX, Nhut DT, Primary study of cell suspension culture of Yellow Passion Fruit (Passiflora edulis f. flavicarpa). Proceedings of International Workshop on Biotechnology in Agriculture 2006:113-14.
 • 60. De Figueiredo M.A. Production, morphologic and ultra-structural analyses of Passiflora spp. callus. Master’s Thesis. The University of Lavras, Brasil 2007 (abstract). http://www.openthesis.org/documents/ Production-morphologic-ultra-structuralanalyses-Passiflora-331172.html (accessed 01.12.2011 r.)
 • 61. Rasool SN, Jaheerunnisa S, Jayaveera KN, Suresh Kumar C. In vitro callus induction and in vivo antioxidant activity of Passiflora foetida L. leaves. Int J Appl Res Nat Prod 2011; 4(1):1-10.
 • 62. Antognoni F, Zheng S, Pagnucco C, Baraldi R, Poli F, Biondi S. Induction of flavonoid production by UV-B radiation in Passiflora quadrangularis callus cultures, Fitoterapia 2007; 78:345-52.
 • 63. Merhy TSM, Portela J, Garcia R, Pacheco G, Mansur E. Indução de calogênese a partir de explantes caulinares de Passiflora pohlii mast - efeito da temperatura e da concentração de picloram. OT082 (Abstract). XIII Congresso Brasileiro de fisiologia vegetal XIV Reuniao Latino-Americana de fisiologia vegetal do gene a planta. Brasil, Buzios 2011:229. http://www.sbfv.org.br/congresso2011/wp-content/ uploads/2011/09/lIVRO-RESUMOS-CBFV-2011.pdf
 • 64. Ożarowski M, Thiem B, Budzianowski J. Kultury in vitro, badania fitochemiczne i anatomiczne egzotycznych pnączy z rodzaju Passiflora L. XXXVIII Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych połączony z Konferencją „Gromadzenie i wykorzystanie kolekcji roślin użytkowych w kraju”, Poznań 2009:90.
 • 65. Ożarowski M, Thiem B. Callus cultures of selected species of Passiflora L. genus as a potential source of neuroactive compounds. 5th German-Polish Symposium „New challenges for pharmaceutical sciences”. Poznań 2009:128.
 • 66. Ożarowski M, Thiem B, Erdmann-Znamirowska E, Budzianowski J. Kultury kalusowe Passiflora caerulea L., P. quadrangularis L. jako alternatywne źródło roślinnego surowca leczniczego. Ogólnopolska Konferencja „Postępy w ocenie jakości substancji i produktów leczniczych” Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 2010:111.
 • 67. Ożarowski M, Gryszczyńska A, Mielcarek S, Sieczka P, Thiem B, Budzianowski J. Zastosowanie HPTLC i HPLC w analizie witeksyny oraz izowiteksyny w kulturze kalusa Passiflora quadrangularis L. pod wpływem
 • 68. Ożarowski M, Sieczka P, Gryszczyńska A, Mielcarek S, Thiem B, Budzianowski J. Induction of valuable C-glycosylflavones by synthetic auxin 2,4-D and methyl jasmonate incallus culture of Passiflora quadrangularis Bioconnect 2011. Business Meets Science in Europe’s Bio-regions. Poznań 2011. http://www.ntpp.pl/ assets/Sesja-posterowa/Ozarowski-et-al.-gotowy-plakat-5.05.2011.pdf (accessed 01.12.2011 r.)
 • 69. Vieira LM, Rocha DI, Taquetti MF, da Silva LC, Otoni WC. Organogênese in vitro de Passiflora setacea d.c (Passifloraceae). OT005. (Abstract from Brazilian Congress of Plant Physiology). XIII Congresso Brasileirode fisiologia vegetal XIV Reuniao Latino-Americana de fisiologia vegetal do gene a planta. Brasil, Buzios 2011:229 http://www.sbfv.org.br/congresso2011/wp-content/uploads/2011/09/lIVRO-RESUMOSCBFV- 2011.pdf
 • 70. Murashige T, Skoog F. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. Physiol Plant 1962; 15(3):473-97.
 • 71. Linsmaier FM, Skoog F. Organic growth factor requirements of tobacco tissue culture. Physiol Plant 1965; 18:100-127.
 • 72. Gamborg O, Miller R, Ojima K. Nutrient requirement suspensions cultures of soybean root cells. Exp Cell Res 1968; 50(1):151-158.
Uwagi
rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-400730f0-86c2-44c5-9ed9-58816fd7b504
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.