PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | 18 | 1[192] |
Tytuł artykułu

Dynamika zmian zawartości miedzi w glebach oraz w sekwencyjnie wydzielonych frakcjach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Dynamics of change in the total content of copper in soils and in sequential-separated fractions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy była ocena zawartości ogólnej miedzi oraz we frakcjach wydzielonych z gleb, położonych na stoku morenowym Wysoczyzny Siedleckiej. Sekwencyjne frakcjonowanie przeprowadzono metodą Zeiena i Brümmera. Analiza specjacyjna wykazała, iż metal ten był związany z różnymi częściami fazy stałej gleby. Największy procentowy udział miedzi stwierdzono we frakcji rezydualnej (F7), w poziomach skały macierzystej, a najmniejszy we frakcji łatwo rozpuszczalnej (F1) i wymiennej (F2). W badanych glebach, w transekcie A i B zanotowano istotne związki korelacyjne między udziałem miedzi w wydzielonych frakcjach, a jej zawartością ogólną, zawartością węgla związków organicznych a frakcją organiczną (F4), pojemnością sorpcyjną CEC oraz frakcją iłową gleby (< 0,002 mm).
EN
The research was aimed at evaluating the total contents of copper and its fractions in soils situated on a moraine slope in Siedlce Upland. Sequential fractionation was carried out according to the Zeien and Brümmer method. The speciation analyses indicate that the metal was bound to different parts of the soils’ solid phase. The highest copper content was found in the residual fraction (F7) in mother rock, and the lowest in the easily soluble (F1) and exchangeable (F2) fractions. In soils of transect A and B the correlation coefficients demonstrated that the amounts of copper in separated fractions showed a significant correlation with the total content of copper, fraction of clay, sorption capacity, organic carbon content and organic fraction (F4).
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
18
Numer
Opis fizyczny
s.67-75,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.B.Prusa 14, 08-110 Siedlce
Bibliografia
 • Alloway B.J., 1995. Heavy metals in soils. Blackie Academic and Professional, London.
 • Bogacz W., Verloo M., Kasperska J., 1996. Badania nad formami mikroelementów w glebach Belgii. Cz. II. Wpływ składu granulometrycznego wybranych gleb Flandrii na zawartość różnych form mikroelementów. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 434, 1017-1023.
 • Dąbkowska-Naskręt H., Jaworska H., Dymińska M., 1996. Miedź i cynk w wybranych glebach płowych z Ziemi Dobrzyńskiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 434, 499-503.
 • Filipek-Mazur B., 2004. Występowanie i toksyczność metali ciężkich w środowisku. [W:] Diagnostyka gleb i roślin w rolnictwie zrównoważonym. Monografie 54, AP Siedlce:, 116-130.
 • Hlavay J., Prohaska T., Weisz M., Wenzel W.W., Stingeder G.J., 2004. Determination of trace elements bound to soils and sediment fractions (IUPAC technical report). Pure Appl. Chem., 76 (23), 415-442.
 • Kabata-Pendias A., Pendias H., 1999. Biogeohemia pierwiastków śladowych. PWN, Warszawa, 398.
 • Kabata-Pendias A., Pendias H., 2001. Trace Elements in Soil and Plants. CRC Press, Boca Raton.
 • Kabata-Pendias A., Piotrowsdka M., Motowiecka-Terelak H., Maliszewska-Kordybach B., Filipek K., Krakowiak A., Pietrzak C., 1995. Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb. Biblioteka Monitoringun Środowiska. IOŚ, Warszawa, 41.
 • Kalembasa D., Majchrowska-Safaryan A., 2007. Degradacja gleb na stoku morenowym na Wysoczyźnie Siedleckiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 520, 83-92.
 • Kalembasa D., Pakuła K., 2006. Fractions of zinc and copper in the forest luvisols of the South Podlasie Lowland. Polish J. of Environ. Stud., 15 (2a), 98-103.
 • Kalembasa D., Pakuła K., Becher M., Jaremko D., 2008. Frakcje metali ciężkich w glebach położonych wzdłuż obwodnicy miasta Siedlce. Roczniki Gleboznawcze, 59 (2), 85-92.
 • Karczewska A., 1996. Formy miedzi w silnie zanieczyszczonych glebach LGOM-u oraz ich przemiany związane z warunkami zawodnienia. Zeszyty Naukowe Komitetu ,,Człowiek i Środowisko”, 14, 240-246.
 • Mocek A., 1989. Możliwości racjonalnego zagospodarowania gleb chemicznie skażonych w przemysłowych strefach ochrony sanitarnej. Roczniki AR Poznań, Rozprawa Naukowa,185.
 • Mocek A., Owczarzak W., 1993. Wiązanie Cu, Pb, Zn przez próchnicę w glebach zaniemczyszczonych emisjami hut miedzi. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 411, 293-298.
 • Ramos L., Hernandez L.M., Gonzales M.J., 1994. Sequential fractionation of copper, lead, cadmium and zinc in soils from Donana National Park. J. Environ. Qual., 23, 50-57.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Dz. U. nr 165, poz. 1359.
 • Wacławek W., Moćko A., 2001. Relationships between heavy metal contents in the soils of garden allotments and some physico-chemical parameters. Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 8(1/2), 1277-1281.
 • Zeien H., Brümmer G.W., 1989. Chemische Extraction zur Bestimmung Schwermetallbindungsformen in Böden. Mitteling. Dtsch. Bondenkundl. Gesellsch, 59 (1), 505-510.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3fb66364-e2ff-4bae-8d4b-0373c0ea8c47
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.