PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 52 | 1 |
Tytuł artykułu

Pesticide residues in crop samples collected in compliance with a Community control programme (2010)

Warianty tytułu
PL
Pozostałości środków ochrony roślin w próbkach płodów rolnych pobieranych w roku 2010 zgodnie ze wspólnotowym programem kontroli
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W roku 2010 w Zakładzie Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego analizowano łącznie 203 próbki polskich owoców, warzyw i innych płodów rolnych. Badania urzędowe obejmowały 9 produktów i 204 substancje aktywne wraz z produktami ich rozpadu. Pozostałości środków ochrony roślin nie wykryto w 70,4% badanych próbek. W 29,6% próbek wykryto pozostałości 35 związków, głównie fungicydów (24). Przekroczenia najwyższych dopuszczalnych pozostałości (NDP) stwierdzono w 1,5% próbek. Stosowanie środków niedozwolonych wykryto w 4,4% analizowanych próbek. W obydwu przypadkach wysłano powiadomienia w ramach systemu RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed). Pozostałości wykryto w 58,1% próbek owoców, szczególnie w próbkach jabłek (63,3%) i winogron (62,5%) oraz w 57,7% próbek warzyw spod osłon. Próbki innych produktów były mniej zanieczyszczone. Najczęściej wykrywano pozostałości karbendazymu, w 6,9% próbek.
EN
A total of 203 samples of fresh fruit, vegetables and arable crops of Polish origin were analysed in 2010 at the Department of Pesticide Residue Research of the Institute of Plant Protection – National Research Institute. The monitoring programme covered 9 commodities and 204 pesticides including some isomers and breakdown products. Residues of 35 pesticides, mainly fungicides (24), were detected in 29.6% of the samples analysed. Percentage of the samples without pesticide residues was equal to 70.4%. Violations of MRLs were found in 1.5% of the samples. The usage of unauthorized pesticides was stated in 4.4% of the samples analysed. In all cases notifications were sent within the framework of RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed). Residues were detected in 58.1% of fruit samples and 57.7% of greenhouse vegetable samples. Especially in samples of apples (63.3%) and in 62.5% samples of grapes. The samples of other products were less contaminated. Residues of carbendazim were detected most often, in 6.9% of the samples.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
52
Numer
1
Opis fizyczny
s.123-126,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, ul.Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań
autor
autor
Bibliografia
 • Chmiel Z. 1979. Spektrofotometryczne oznaczanie śladowych pozostałości dwutiokarbaminianów w materiale roślinnym. Chem. Anal. 24: 505–511.
 • Drożdżyński D., Walorczyk S. 2010. Validation and uncertainty estimation in pesticide residues analysis of multiclass fruits and vegetables by ultra performance liquid chromatography/tandem quadrupole mass spectrometry (UPLC/MS/MS). Book of Abstracts. 8th European Pesticide Residue Workshop, Strasbourg, France, 20–24 June 2010, p. 201.
 • Gnusowski B., Nowacka A. 2010. Badanie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych pobieranych z miejsc ich produkcji, zgodnie ze wspólnotowym programem kontroli Unii Europejskiej. s. 7–25. W: „Ograniczanie Strat w Plonach Roślin Uprawnych z Zachowaniem Bezpieczeństwa Żywności” (D. Sosnowska, red.). Inst. Ochr. Roślin – PIB, Poznań, 95 ss.
 • Method validation and quality control procedures for pesticide residues analysis in food and feed. 2009. Document No. SANCO/10684/2009. Supersedes Document No. SANCO/3131/2007. Implemented by 01/01/2010. www.crl-pesticides.eu/library/docs/allcrl/AqcGuidance_Sanco _2009_10684.pdf, dostęp: 09.03.2012.
 • Rozporządzenie (WE) 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG. 2005 (Dz. Urz. L 70, str. 1 z 16.03.2005 r. z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 901/2009 z dnia 28 września 2009 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego wspólnotowego programu kontroli na lata 2010, 2011 i 2012, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, oraz ocenę narażenia na nie konsumenta. 2009 (Dz. Urz. UE, L 256, str. 14 z dnia 29.09.2009 r.).
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin. 2004. (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z późn. zm).
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 2006. (Dz. U. nr 171, poz. 1225, z późn. zm.).
 • Walorczyk S., Gnusowski B. 2006. Fast and sensitive determination of pesticide residues in vegetables using low-pressure gas chromatography with a triple quadrupole mass spectrometer. J. Chromatogr. A 1128: 236–243.
 • Walorczyk S. 2007. Development of a multi-residue screening method for the determination of pesticides in cereals and dry animal feed using gas chromatography-triple quadrupole tandem mass spectrometry. J. Chromatogr. A 1165: 200–212.
 • Walorczyk S. 2008a. Development of a multi-residue method for the determination of pesticides in cereals and dry animal feed using gas chromatography-tandem quadrupole mass spectrometry. II: improvement and extension to new analytes. J. Chromatogr. A 1208: 202–214.
 • Walorczyk S. 2008b. Application of gas chromatography/tandem quadrupole mass spectrometry to the multi-residue analysis of pesticides in green leafy vegetables. Rapid Commun. Mass Spectrom. 22: 3791–3801.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3f7c8f44-9e7b-4398-a09b-7299863464bd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.