PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 09 | 2-3[16] cz.1 |
Tytuł artykułu

Wskaźniki siedlisk boru świeżego i mieszanego świeżego w borach sosnowych Polski południowo-zachodniej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Indicators of fresh coniferous and fresh mixed coniferous forest sites in south-western Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Gatunki wskazujące na typ siedliska borowego określono na podstawie badań roślinności borowej na terenie Obrębu Kliczków Nadleśnictwa Bolesławiec znajdującego się w zarządzie RDLP we Wrocławiu. Siedliska boru świeżego i boru mieszanego świeżego stanowią w Obrębie Kliczków znaczną powierzchnię: 55% (6254,35 ha) zajmują siedliska boru świeżego, a 33% (3768,32 ha) – siedliska boru mieszanego świeżego. W wybranych wydzieleniach leśnych o drzewostanach w różnym wieku założono powierzchnie kołowe jednakowej wielkości (200 m2), na których zinwentaryzowano gatunki naziemne mszaków, porostów i roślin naczyniowych. Na podstawie zebranego materiału wytypowano 10 gatunków preferujących siedliska boru świeżego i 9 przywiązanych do siedlisk boru mieszanego świeżego. Wśród tych gatunków dla obu badanych typów siedlisk dokonano rozróżnienia na gatunki wskaźnikowe i gatunki wyróżniające. Wskaźnikami siedlisk boru świeżego są: Cladonia chlorophaea, C. gracilis, C. macilenta, Dicranum spurium oraz Ptilidium ciliare, a gatunkami wyróżniającymi te siedliska: Cetraria islandica, Cladonia arbuscula, C. crispata, C. deformis oraz C. rangiferina. Wskaźnikami siedlisk boru mieszanego świeżego są natomiast: Brachythecium rutabulum, Carex pilulifera, Lophocolea bidentata, L. heterophylla, Plagiothecium curvifolium i Sciuro-hypnum oedipodium, a gatunkami wyróżniającymi te siedliska: Pseudoscleropodium purum, Pteridium aquilinum oraz Tetraphis pellucida.
EN
Species indicating particular coniferous forest sites were found on the basis of a vegetation study in the Kliczków Forest District of the Bolesławiec Forest Inspectorate. Fresh coniferous and fresh mixed coniferous forest sites occupy large part of investigated area: fresh coniferous forest site is 55% and fresh mixed coniferous forest site is 33%. Research data as ground mosses, liverworts, lichens and vascular species and their cover was collected on circular plots (200 m2) marked in selected forest subunits. Out of all the species, ten were pointed as preferring fresh coniferous forest sites and nine preferring fresh mixed coniferous forest sites. The determined species were divided into indicators and markers. Indicators of fresh coniferous forest sites are Cladonia chlorophaea, C. gracilis, C. macilenta, Dicranum spurium, Ptilidium ciliare and markers are Cetraria islandica, Cladonia arbuscula, C. crispata, C. deformis, C. rangiferina. Whereas indicators of fresh mixed coniferous forest sites are Brachythecium rutabulum, Carex pilulifera, Lophocolea bidentata, L. heterophylla, Plagiothecium curvifolium, Sciuro-hypnum oedipodium and markers are Pseudoscleropodium purum, Pteridium aquilinum, Tetraphis pellucida.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
09
Numer
Opis fizyczny
s.141-152,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej, Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Bibliografia
 • Bena W. 2001. Dzieje Puszczy Zgorzelecko-Osiecznickiej. Wydawnictwo F.H. Agat, Zgorzelec: 362.
 • Czerwiński A. 1999. Rola fitosocjologii w diagnostyce i gospodarce leśnej. Sylwan 143 (10): 83–94.
 • Fałtynowicz W. 2003. The lichens, lichenicolous and allied fungi of Poland – an annotated checklist. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków: 435.
 • Grolle R. 1983. Hepatics of Europe including the Azores: an annotated list of species, with synonyms from the recent literature. Journal of Bryology 12: 403–459.
 • Lasy Państwowe w liczbach. 2006. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa: 27.
 • Kowalkowski A. 1983. Wpływ pozyskania biomasy w drzewostanach sosnowych na obieg składników mineralnych oraz właściwości gleb siedlisk borowych. Prace IBL 598: 68–89.
 • Mapa Przeglądowa Siedlisk. Nadleśnictwo Bolesławiec, Obręb Kliczków. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu. Stan na 1 stycznia 2004 r. Skala 1:25000. Wykonano w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu.
 • Mapa Przeglądowa Siedlisk Nadleśnictwa Bolesławiec, Obręb Kliczków. Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych we Wrocławiu, województwo jeleniogórskie. Stan na 1 I 1983 r. Skala 1:25000.
 • Mapa Przeglądowa Siedlisk Nadleśnictwa Państwowego Kliczków. Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych we Wrocławiu. Województwo: Wrocław, powiat: Bolesławiec. Stan na 1 X 1960r. Skala 1:20 000.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science. Kraków: 442.
 • Ochyra R., Żarnowiec J., Bednarek-Ochyra H. 2003. Census catalogue of polish mosses. Polish Academy of Science, Institute of Botany. Kraków: 372.
 • Paluch R. 2001. Wpływ drewna martwego na zasobność gleby określoną za pomocą roślinności runa w Białowieskim Parku Narodowym. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 20.4: 15–25.
 • Pawłowski B. 1972. Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania. W: W. Szafer, K. Zarzycki, red. 1972. Szata roślinna Polski, tom I, PWN, Warszawa: 237–269.
 • Operat Glebowo-Siedliskowy. Nadleśnictwo Bolesławiec, Obręby: Bolesławiec, Kliczków. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu. Wykonano w Biurze Usług Ekologicznych i Urządzeniowo-Leśnych OPERAT S.C. w Toruniu, 2004.
 • Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu, 2004. Ośrodek Rozwojowo – Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu: 264. Warszawa.
 • Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska A. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, Warszawa: 133.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3f6e13de-84b2-4e44-ba2a-37e40ab22bd3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.