PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 63 | 4 |
Tytuł artykułu

The beneficial effects of Brassica vegetables on human health

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Korzystny wpływ warzyw kapustnych na zdrowie człowieka
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The products of plant origin are a rich source of biologically active substances, both nutritive and referred as anti-nutritive. A large group of these compounds are substances with antioxidant activity that fights against free radicals. In the family of Brassicaceae vegetables, Brassica, is the largest and most widely consumed a group of plants in Europe and all over the world. They are characterized by different levels of nutrients. However because of their large and frequent consumption, they may become a significant source of nutrients and bioactive compounds in the daily diet. The beneficial effects of Brassica vegetables on human health have been somewhat linked to phytochemicals. They prevent oxidative stress, induce detoxification enzymes, stimulate immune system, decrease the risk of cancers, inhibit malignant transformation and carcinogenic mutations, as well as, reduce proliferation of cancer cells. Brassica vegetables contain a lot of valuable metabolites, which are effective in chemoprevention of cancer, what has been already documented by numerous studies. Due to the presence of vitamins C and E, carotenoids and antioxidant enzymes such as catalase, superoxide dismutase (SOD) and peroxidase, these vegetables are considerable source of antioxidants, and due to the presence of polyphenols and the sulfur-organic compounds exert also antimutagenic action. Moreover, these vegetables are also rich in glucosinolates, which are unstable compounds and undergo degradation into biologically active indoles and isothiocyanates under the influence of enzyme presented in plant tissues- myrosynase. These substances through the induction of enzymatic systems I and II phase of xenobiotics metabolism may affect the elimination or neutralization of carcinogenic and mutagenic factors, and consequently inhibit DNA methylation and cancer development. Despite many healthy benefits upon eating of cruciferous vegetables, it has been also seen a negative impact of their certain ingredients on the human body.
PL
Żywność pochodzenia roślinnego jest bogatym źródłem substancji biologicznie aktywnych, zarówno odżywczych, jak i określanych mianem nieodżywczych. Liczną grupę wśród tych związków stanowią substancje o działaniu przeciwutleniającym, zwalczającym aktywność wolnych rodników. W rodzinie krzyżowych, warzywa kapustne, są największą i równocześnie najpowszechniej spożywaną grupą roślin w Europie i nieomal na całym świecie. Charakteryzują się one zróżnicowanym poziomem składników odżywczych. W związku z tym, że są spożywane z dużą częstotliwością, mogą stać się istotnym źródłem składników odżywczych i bioaktywnych w codziennej diecie człowieka. Korzystny wpływ warzyw kapustnych na zdrowie człowieka związany jest z obecnością w nich substancji aktywnych, które mogą działać na różnych i uzupełniających się poziomach poprzez zapobieganie stresowi oksydacyjnemu, stymulowanie układu odpornościowego, zmniejszanie ryzyka nowotworów, jak również hamowanie już zainicjowanej zmiany nowotworowej i rakotwórczych mutacji oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się komórek rakowych. Warzywa kapustne zawierają wiele cennych metabolitów, których skuteczność w chemoprewencji nowotworowej została udokumentowana licznymi badaniami. Dzięki obecności witaminy C i E, karotenoidów i enzymów antyoksydacyjnych, takich jak: katalaza, dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) i peroksydaza są źródłem cennych przeciwutleniaczy, a ze względu na obecność polifenoli oraz związków siarkoorganicznych mają również działanie przeciwmutagenne. Co więcej, warzywa te są również bogate w glukozynolany, które są związkami niestabilnymi, podlegającymi rozkładowi do biologicznie aktywnych izotiocyjanianów i indoli pod wpływem obecnego w tkankach roślinnych enzymu mirozynazy. Substancje te poprzez indukcję układów enzymatycznych I i II fazy metabolizmu ksenobiotyków mogą wpływać na wydalanie bądź neutralizowanie czynników kancerogennych i mutagennych, a w konsekwencji hamować metylację DNA i rozwój nowotworów. Pomimo wielu prozdrowotnych korzyści płynących ze spożywania warzyw krzyżowych, zaobserwowano również negatywny wpływ niektórych składników na ludzki organizm.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
63
Numer
4
Opis fizyczny
p.389-395,ref.
Twórcy
 • Department of Human Nutrition, Agricultural University of Krakow, Balicka 122, 30-149 Krakow, Poland
autor
 • Department of Human Nutrition, Agricultural University of Krakow, Balicka 122, 30-149 Krakow, Poland
 • Department of Human Nutrition, Agricultural University of Krakow, Balicka 122, 30-149 Krakow, Poland
autor
 • Department of Human Nutrition, Agricultural University of Krakow, Balicka 122, 30-149 Krakow, Poland
 • Department of Human Nutrition, Agricultural University of Krakow, Balicka 122, 30-149 Krakow, Poland
Bibliografia
 • 1. Ayaz F.A., Hayirlioglu-Ayaz S., Alpay-Karaoglu S., Gruz J., Valentova K., Ulrichova J., Strnad M.: Phenolic acidcontents of kale (Brassica oleraceae L. var. acephala DC.)extracts and their antioxidant and antibacterial activities.Food Chem. 2008, 107, 19-25.
 • 2. Bandurska-Stankiewicz E., Aksamit-Białoszewska E., Rutkowska J., Stankiewicz A., Shafie D.: The effect of nutritional habits and addictions on the incidence of thyroid carcinoma in the Olsztyn province of Poland. Endokrynol. Pol. 2011, 62(2), 145-50.
 • 3. Boivin D., Lamy S., Dufour S. L., Jackson J., Beaulieu E., Cote M., et al. Antiproliferative and antioxidant activitiesof common vegetables: A comparative study. FoodChem. 2009, 112, 374–380.
 • 4. Cabello-Hurtado F., Gicquel M., Esnault M-A.: Evaluation of the antioxidant potential of cauliflower (Brassicaoleracea) from a glucosinolate content perspective. FoodChem. 2012, 132, 1003-1009.
 • 5. Cartea M.E., Francisco M., Soengas P., Velasco P.: Phenolic Compounds in Brassica Vegetables. Molecules.2011, 16, 251-280.
 • 6. Crozier A., Jaganath I.B., Clifford M.N.: Dietary phenolics: Chemistry, bioavailability and effects on health.Natural Product Reports. 2009, 26, 1001-1043.
 • 7. Chiu B.C., Kwon S., Evens A.M., Surawicz T., Smith S.M., Weisenburger D.D.: Dietary intake of fruit andvegetables and risk of non-Hodgkin lymphoma. CancerCause Control. 2011 22(8), 1183-95.
 • 8. Cieślik E., Leszczyńska T., Filipiak-Florkiewicz A., Sikora E., Pisulewski P.M.: Effects of some technologicalprocesses on glucosinolate contents in cruciferousvegetables. Food Chem. 2007, 105(3), 976-981.
 • 9. Cohen J.H., Kristal A.R., Stanford J.L.: Fruit and vegetable intakes and prostate cancer risk. J. Natl Cancer Inst.2000, 92, 61–68.
 • 10. Conklin K.A.: Dietary antioxidants during cancer chemotherapy: Impact on chemotherapeutic effectivenessand development of side effects. Nutr. Cancer. 2000, 37,1–18.
 • 11. Corthesy-Theulaz I., den Dunnen J.T., Ferre P., Geurts J.M., Muller M., van Belzen N., et al.: Nutrigenomics:the impact of biomics technology on nutrition research.Ann. Nutr. Metab. 2005, 296, 1858-1866.
 • 12. Daniel H., Drevon C.A., Klein U.I., Kleemann R., Van Ommen B.: The challenges for molecular nutrition research3: comparative nutrigenomics research as a basisfor entering the systems level. Genes Nutr. 2008, 3(3-4),101-6.
 • 13. Danilov C.A., Chandrasekaran K., Racz J., Soane L., Zielke C., Fiskum G.: Sulforaphane protects astrocytes against oxidative stress and delayed death caused by oxygen and glucose deprivation. Glia. 2009, 57, 645–656.
 • 14. De Flora S., Izzotti A., Walsh D., Degan P., Petrilli G.L., Lewtas J.: Molecular epidemiology of atherosclerosis.Faseb J. 1997, 11, 1021–1031.
 • 15. DeMarini D.M., Hastings S.B., Brooks L.R., Eischen B.T., Bell D.A., Watson M.A. Felton J.S., Sandler R.,Kohlmeier L.: Pilot study of free and conjugated urinarymutagenicity during consumption of pan-fried meats: Possiblemodulation by cruciferous vegetables, glutathioneS-transferase-M1, and N-acetyltransferase-2. Mutat. Res. 1997, 381, 83–96.
 • 16. De Pascual-Teresa S., Sanchez-Ballesta, M. T.: (). Anthocyanins: from plant to health. Phytochem. Rev. 2008,7, 281–299.
 • 17. Fiaccavento R., Carotenuto F., Minieri M,, Masuelli L., Vecchini A., Bei R., Modesti A., Binaglia L., Fusco A.,Bertoli A., Forte G., Carosella L., Di Nardo P.: Alphalinolenicacid-enriched diet prevents myocardial damageand expands longevity in cardiomyopathic hamsters. Am.J. Pathol. 2006, 169(6), 1913-24.
 • 18. Ferrarini L., Pellegrini N., Mazzeo T., Miglio C., Galati S., Milano F., Rossi C., Buschini A.: Anti-proliferativeactivity and chemoprotective effects towards DNA oxidativedamage of fresh and cooked Brassicaceae. Brit.J. Nutr. 2011, 17, 1-9.
 • 19. Fimognari C., Turrini E., Ferruzzi L. Lenzi M., Hrelia P.: Natural isothiocyanates: Genotoxic potential versus chemoprevention. Mutat. Res. 2012, 750(2), 107-131.
 • 20. Forman D., Burley V., Cade J., et al.: The associations between food, nutrition and physical activity and the risk of stomach cancer and underlying mechanisms. Food, nutrition, physical activity, and the prevention of cancer: a global perspective: World Cancer Research Fund. 2006.
 • 21. Fowke J.H., Morrow J.D., Motley S. et al.: Brassica vegetable consumption reduces urinary F2-isoprostanelevels independent of micronutrient intake. Carcinogenesis.2006, 27, 2096–102.
 • 22. Garcia-Lafuente A., Guillamon E., Villares A., Rostagno M.A., Martinez, J.A.: Flavonoids as anti-inflammatoryagents: Implications in cancer and cardiovascular disease.Inflamm. Res. 2009, 58, 537-552.
 • 23. Guerrero-Beltrán C.E., Mukhopadhyay P., Horváth B., Rajesh M., Tapia E., García-Torres I., Pedraza-ChaverriJ., Pacher P.: Sulforaphane, a natural constituent ofbroccoli, prevents cell death and inflammation in nephropathy.J. Nutr. Biochem. 2012, 23(5), 494-500.
 • 24. Hassan H. A., Abdel-Aziz A.F.: Evaluation of free radical- scavenging and antioxidant properties of black berry against fluoride toxicity in rats. Food Chem. Toxicol. 2010, 48, 1999–2004.
 • 25. Heo H. J., Lee, C.Y.: Phenolic phytochemicals in cabbage inhibit amyloid β protein-induced neurotoxicity. LWT.2006, 39, 330–336.
 • 26. Herr I., Büchler M.W.: Dietary constituents of broccoli and other cruciferous vegetables: Implications for preventionand therapy of cancer. Cancer Treat. Rev. 2010,36, 377–383.
 • 27. Hwang I.S., Lee J., Lee, D.G.: Indole-3-carbinol generates reactive oxygen species and induces apoptosis. Biol.Pharm. Bull. 2011, 34(10), 1602-8.
 • 28. Hounsome N., Hounsome B., Tomos D., Edwards-Jones G.: Changes in antioxidant compounds in white cabbageduring winter storage. Postharvest Biol. Tec. 2009, 52,173–179.
 • 29. Innamorato N.G., Rojo A.I., Garcia-Yague A.J., Yamamoto M., De Ceballos M.L., Cuadrado A.: The transcription factor Nrf2 is a therapeutic target against brain inflammation. J. Immunol. 2008, 181, 680–689.
 • 30. Izzotti A., Cartiglia C., Taningher M., De Flora S., Balansky R.: Age-related increases of 8-hydroxy-20-deoxyguanosine and DNA-protein crosslinks in mouse organs. Mutat. Res. 1999, 446, 215–223.
 • 31. Jakubikova J., Cervi D., Ooi M., Kim K., Nahar S., Klippel S., Cholujova D., Leiba M., Daley J.F., Delmore J., Negri J., Blotta S., McMillin D.W., Hideshima T., Richardson P.G., Sedlak J., Anderson K.C., Mitsiades CS.: Anti-tumor activity and signaling events triggered by the isothiocyanates, sulforaphane and phenethyl isothiocyanate, in multiple myeloma. Haematol. 2011, 96(8), 1170-9.
 • 32. Jeong W.S., Kim I.W., Hu R., Kong A.N.: Modulatory properties of various natural chemopreventive agentson the activation of NF-kappaB signaling pathway.Pharmaceut. Res. 2004, 21, 661–670.
 • 33. Kapusta-Duch J., Leszczyńska T., Florkiewicz A., Filipiak-Florkiewicz A.: Comparison of calcium andmagnesium contents in Cruciferous vegetables grownin areas around steelworks, on organic farms, and thoseavailable in retail. Ecol. Food Nutr. 2011, 50(2), 155-67.
 • 34. Kapusta-Duch J., Leszczyńska T.: Particular health quality characteristics of brassica vegetables grown ina former protective zone of T. Sendzimir Steelworks(currently Arcelormittel Poland S.A.), on organic farmsand bought in direct sale points. The impact of organicproduction methods on the vegetable product quality.Polish-Norwegian Research Fund, Norway Grants,Warszawa. 2010, 145-163.
 • 35. Kestwal R.M., Lin J.Ch., Bagal-Kestwal D., Chiang B.H.: Glucosinolates fortification of cruciferous sprouts bysulphur supplementation during cultivation to enhanceanti-cancer activity. Food Chem. 2011, 126, 1164–1171.
 • 36. Kim M.K., Park J.H.: In: Conference on ‘‘multidisciplinary approaches to nutritional problems”. Symposiumon ‘‘nutrition and health”. Cruciferous vegetable intakeand the risk of human cancer: epidemiological evidence.Proceedings of the Nutrition Society 2009, 68, 103-10.
 • 37. Knekt P., Kumpulainen J., Jarvinen R., Rissanen H., Heliovaara M., Reunanen A., Halulinen T., Aromaa A.: Flavonoids intake and risk of chronic diseases. Am. J. Clin. Nutr. 2002, 76, 560–568.
 • 38. Kraft A.D., Johnson D.A., Johnson J.A.: Nuclear factor E2-related factor 2-dependent antioxidant response elementactivation by tert-butylhydroquinone and sulforaphaneoccurring preferentially in astrocytes conditionsneurons against oxidative insult. J. Neurosci. 2004, 24,1101–1112.
 • 39. Kusznierewicz B., Piasek A., Lewandowska J., Śmiechowska A., Bartoszek A.: Właściwości przeciwnowotworowe kapusty białej. Żywność. Nauka.Technologia. Jakość,2007, 6 (55), 20-34.
 • 40. Lee K.J., Sok D.-E., Kim Y.B., Kim M. R.: Protective effect of vegetable extracts on stress in brain of mice administeredwith NMDA. Food Res. Int. 2002, 35, 55–63.
 • 41. Lee J., Koo N., Min D.B.: Reactive Oxygen Species, Aging, and Antioxidative Nutraceuticals. Compr. Rev.Food Sci. Food Saf. 2004, 3, 21-33.
 • 42. Lee I.S.L., Boyce M.C., Breadmore B.C.: A rapid quantitative determination of phenolic acids in Brassicaoleracea by capillary zone electrophoresis. Food Chem.2011. 127(2), 797-801.
 • 43. Leszczyńska T., Filipiak-Florkiewicz A., Cieślik E., Sikora E., Pisulewski P.M.: Effects of some technologicalprocesses on nitrate and nitrite changes in cruciferousvegetables. J. Food Comp. Anal. 2009, 22, 315-321.
 • 44. Li H., Deng Z., Zhu H., Hu Ch., Liu R., Young J., Ch., Tsao R.: Highly pigmented vegetables: Anthocyanincompositions and their role in antioxidant activities. FoodRes. Int. 2012, 46, 250–259.
 • 45. Lin J.Y., Li Ch.Y., Hwang, I.F.: Characterisation of the pigment components in red cabbage (Brassica oleraceaL. var.) juice and their anti-inflammatory effects on LPS--stimulated murine splenocytes. Food Chem. 2008, 109,771–781.
 • 46. Manchali A., Murthy K. N. Ch., Patil B. S.: Crucial facts about health benefits of popular cruciferous vegetables. J. Funct. Foods. 2012, 4(1), 94-106.
 • 47. Pedras, M.S.C., Yaya E.E.: Phytoalexins from Brassicaceae: News from the front. Phytochemistry. 2010, 71,1191–1197.
 • 48. Pereira D.M., Valentao P., Pereira J.A., Andrade P.B.: Phenolics: From Chemistry to Biology. Molecules. 2009,14, 2202-2211.
 • 49. Riso P., Martini D., Møller P., Loft S., Bonacina G., Moro M., Porrini M.: DNA damage and repair activity afterbroccoli intake in young healthy smokers. Mutagenesis.2010, 25(6), 595-602.
 • 50. Rose P., Won Y.K., Ong C.N., Whiteman M.: Beta-phenylethyl and 8-methylsulphinyloctyl isothiocyanates, constituentsof watercress, suppress LPS induced productionofn nitric oxide and and prostaglandin E2 in RAW 264.7macrophages. Nitric Oxide 2005, 12, 237–243.
 • 51. Šamec D., Zegarač J.P., Bogovič M., Habjanič K., Gruz J.: Antioxidant potency of white (Brassica oleracea L. var. capitata) and Chinese (Brassica rapa L. var. pekinensis (Lour.))cabbage: The influence of development stage, cultivar choice and seed selection. Sci. Hortic. 2011, 128, 78–83.
 • 52. Singh B., Sharma S., Singh B.: Antioxidant enzymes in cabbage: Variability and inheritance of superoxidedismutase, peroxidase and catalase. Sci. Hortic. 2010,124, 9–13.
 • 53. Talaska G., Al-Zoughool M., Malaveille C., et al.: Randomized controlled trial: Effects of diet on DNA damagein heavy smokers. Mutagenesis. 2006, 21, 179–83.
 • 54. Tang N.Y., Huang Y.T., Yu C.S., Ko Y.C., Wu S.H., Ji B.C., Yang J.S., Yang J.L., Hsia T.C., Chen Y.Y., Chung J.G.:Phenethyl isothiocyanate (PEITC) promotes G2/M phasearrest via p53 expression and induces apoptosis throughcaspase- and mitochondria-dependent signaling pathwaysin human prostate cancer DU 145 cells. AnticancerRes. 2011, 31(5),1691-702.
 • 55. Thomson C.A., Dickinson S., Bowden T.: Cruciferous Vegetables, Isothiocyanates, Indoles, and Cancer Prevention.Nutrition and Health: Bioactive Compounds andCancer. Springer Science+Business Media, LLC 2010,535-566.
 • 56. Yanaka A., Fahey J., Fukumoto A., Nakayama M., Inoue S., Zhang S., Tauchi M., Suzuki H., Hyodo I., Yamamoto M.: Dietary sulforaphane-rich broccoli sprouts reduce colonization and attenuate gastritis in Helicobacter pylori infected mice and humans. Cancer Prev. Res. 2009, 2, 353–360.
 • 57. Yokozawa T., Kim H.Y., Cho E.J., Choi J.S., Chung H.Y.: Antioxidant Effects of isorhamnetin 3,7-Di-O-β-d-glucopyranoside isolated from mustard leaf (Brassicajuncea) in Rats with Streptozotocin-Induced Diabetes. J.Agr. Food Chem. 2002, 50, 5490-5495.
 • 58. Zhang X., Shu X.O., Xiang Y.B., Yang G., Li H., Gao J., Cai H., Gao Y.T., Zheng, W.: Cruciferous vegetableconsumption is associated with a reduced risk of totaland cardiovascular disease mortality. Am. J. Clin. Nutr.2011, 94(1), 240-246.
 • 59. Zhang D., Hamauzu Y.: Phenolics, ascorbic acid, carotenoids and antioxidant activity of broccoli and their changes during conventional and microwave cooking. Food Chem. 2004, 88, 503–509.
 • 60. Zhou K., Yu L.: Total phenolic contents and antioxidant properties of commonly consumed vegetables grown in Colorado. LWT. 2006, 39, 1155–1162.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3f2915f5-e4b9-46de-bd6f-2cd454c08036
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.