PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 3/2 |
Tytuł artykułu

Logistyczne aspekty składowania odpadów komunalnych w województwie małopolskim

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Logistic aspects of municipal waste deposition in the malopolskie province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Problemy związane z prawidłowym postępowaniem z odpadami, ich gospodarczym wykorzystaniem i minimalizacją szkodliwego oddziaływania należą do jednych z najważniejszych zagadnień ochrony środowiska. W pracy przedstawiono rozwój oraz obecny stan ustawodawstwa związanego ze składowaniem odpadów komunalnych. Omówiono najważniejsze zagadnienia związane ze składowaniem odpadów, scharakteryzowano sytuację unieszkodliwiania odpadów komunalnych w województwie małopolskim w latach 1998–2005. Ograniczono się do jednej z technologii unieszkodliwiania odpadów komunalnych – składowania, technologii, która stwarza największe zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Tej formie unieszkodliwiania odpadów przypisuje się duże znaczenie, zwłaszcza przy wyborze lokalizacji. Problem unieszkodliwiania odpadów w województwie małopolskim cechuje między innymi bardzo duże rozproszenie miejsc powstawania odpadów, duża liczba zarówno składowisk, jak i „dzikich” wysypisk czy wywóz odpadów poza granice województwa. Taka sytuacja nie służy sprawnej realizacji polityki państwa. Wytyczne planu krajowego gospodarki odpadami czy wojewódzkiego postulują znaczne zmniejszenie liczby składowisk odpadów. Działania te muszą być oparte na naukowym podłożu, z zastosowaniem nowoczesnych metod badawczych i obliczeniowych. Za dużo jest bowiem czynników gospodarczych, społecznych, środowiskowych, a nawet politycznych, które należy równocześnie uwzględniać w programach gospodarki odpadami na każdym szczeblu. Problematyka zamykania wyeksploatowanych składowisk wymaga również racjonalnego rozwiązania – wyznaczenia kolejności zamykania tych składowisk.
EN
Problems of correct procedure of waste handling, their economic utilization and minimizing their harmful environmental effect belong to the most important issues of natural environment protection. Poland, which entered the socio-economic structures of the European Union in May 2004 must confront this problem through adjusting its waste management legislation including also the problems of municipal waste deposition. A failure to observe the EU provisions is connected with financial penalties. Therefore the work aims to present the most important elements of development of municipal waste management history from the viewpoint of waste deposition, discuss the most important aspects of municipal waste deposition and characterize the situation of municipal waste disposal in the malopolskie province. Only one municipal waste disposal technology, i.e. deposition has been presented in the paper because this particular technology poses the gravest hazards to the natural environment and moreover currently is has been the most popular in Poland. This form of waste disposal has been ascribed a great importance, especially because of the site selection. The development and current situation of legislation on municipal waste deposition were presented. The most important issues of waste deposition were addressed, and the situation of municipal waste disposal in the malopolskie province in 1998-2005 was presented. The problem of waste disposal in the malopolskie province involves among others considerably scattered places where they originate, a great number of both regular landfills or illegal dumps or transporting wastes outside the province boundaries. Such situation does not aid an efficient implementation of the state policy. The directives of the national or provincial plan of waste management suggest a considerable decreasing the number of landfill sites. These activities must base on a scientific background and modern research and computational methods should be applied, since there are too many economic, social, environmental and even political factors which should be considered simultaneously in the waste management programmes on each level. The problem of closing down the exploited landfill sites also requires some rational solution , such as determining the order in which these should be closed down.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
3/2
Opis fizyczny
s.135-146,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Technicznej Infrastruktury Wsi, Akademia Rolnicza w Krakowie, ul.Balicka 116b, 30-149 Kraków
autor
Bibliografia
  • Baza ROPSIM. Przestrzenna baza danych obejmująca obszary potencjalnie zanieczyszczone 2001/2002 r., Kraków 2002 (Baza udostępniona przez Urząd Województwa Marszałkowskiego w Krakowie).
  • European Commission. Integrated Pollution Prevention and Control. Draft Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration Draft March 2004, European Commission, Directorate – General JRC, Europen IPCC Bureau.
  • Gościniński J. Inertyzacja diagenetyczna-innowacyjna technologia neutralizacji odpadów jako ekologiczna i ekonomiczna alternatywa ochrony środowiska. Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami, Kraków 2000.
  • Hajduk S. Gospodarka odpadami a planowanie przestrzenne. VI Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami praca zbiorowa, Poznań–Licheń 2005.
  • Kempa S. Zasady i kryteria wyboru lokalizacji wysypisk odpadów, Gospodarka odpadami na wysypiskach, Poznań 1993.
  • Poradnik Metody badania i rozpoznawania wpływu na środowisko gruntowo-wodne składowisk odpadów stałych. Ministerstwo Środowiska, Departament Geologii, Warszawa 2000.
  • Rada Ministrów. Załącznik nr 2. do „Oceny realizacji ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska”. Program Wykonawczy do Polityki Ekologicznej Państwa do 2000 r. Synteza, Warszawa 1987.
  • Radziszewski E. Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska, Komentarz, Stan prawny na dzień 10 września 1986 r. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1987.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3f01afe9-f197-4131-b30b-448add6fe202
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.