PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 13 | 2 |
Tytuł artykułu

Czynniki wpływające na rentowność przedsiębiorstw branży paszowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Factors affecting the profitability of the feed industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono kształtowanie się rentowności kapitału własnego w przedsiębiorstwach branży paszowej oraz na przykładzie wybranej wytwórni pasz wskazano czynniki wpływające na stopę zwrotu z kapitału własnego. Z analizy wynika, że w latach 2006-2007 na badany wskaźnik miały wpływ: rotacja majątku oraz mnożnik kapitałowy. W kolejnych latach decydującym czynnikiem była stosowana polityka sprzedaży, która w zależności od sytuacji na rynku miała charakter marketingowy lub kosztowy. Z badań wynika, że w całym okresie badawczym najmniejsze znaczenie miała polityka fi nansowa.
EN
The paper presents the development of the profi tability of equity capital in companies and feed industry as an example of chosen feed companies, indicated factors affecting the rate of return on equity. The analysis shows that in 2006-2007, to study rate was infl uenced by the rotation of assets and equity multiplier. In subsequent years, the decisive factor was used sales policy, which, depending on the market situation was a marketing or cost. Research shows that over the whole study period was the least important fi nancial policy
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
2
Opis fizyczny
s.70-74,tab.,bibliogr.
Bibliografia
  • Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., Gołaś Z. 2008: Przyczynowo-skutkowa analiza rentowności przedsiębiorstw, Rachunkowość, 7. Warszawa, 17-20.
  • Bera A. 2009: Analiza fi nansowa jako narzędzie ograniczenia ryzyka fi nansowego w działalności przedsiębiorstwa [W:] Nowoczesne zarządzanie fi nansami przedsiębiorstwa (red. A. Bielawska). Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
  • Jakubczyc I. 1999: Zarządzanie fi nansami. Odpowiedzialność fi nansowa. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
  • Kowalczyk J., Kusak A. 2006: Decyzje fi nansowe fi rmy. Metody analizy. Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
  • Micherda B. 2008: Jaka powinna być współczesna analiza rentowności? Rachunkowość, 11. 14-18.
  • Niepublikowane dane Głównego Urzędu Statystycznego: F0-2. 2010: Statystyczne sprawozdanie fi nansowe. Produkcja artykułów spożywczych, produkcja napojów. GUS, Warszawa.
  • Sierpińska M., Jachna T. 1997: Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych. PWN, Warszawa.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3ef9b000-d5e1-4585-9d0c-354f540ff1b7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.