PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 14 | 6 |
Tytuł artykułu

Fungi colonizing caraway (Carum carvi L.) in different regions of cultivation

Warianty tytułu
PL
Grzyby zasiedlające kminek zwyczajny w różnych regionach uprawy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Repeated cultivation of caraway in the same agricultural regions creates favor-able conditions to develop infectious diseases which reduce the quantity and quality of the herbal material. The aim of the present research was to determine the composition of fun-gi species colonizing different organs of caraway variety Konczewicki. Observations of plant healthiness were carried out, in the years 2011–2013, on plantations in the region of central and eastern Poland. The one-spore cultures of fungi were identified with good re-sults on PDA or on standard media. A new fungus species Mycocentrospora acerina was detected for the first time in Poland. The fungus causes necrotic spots on the above-ground and underground parts of plants. An epidemic of caraway septoriosis caused by Septoria carvi occurred in the central region of Poland, during the hot and humid weather. At temperature reaching up to 28°C and low relative humidity an epidemic of powdery mildew Erysiphe heraclei appeared. Moreover, growing threat for caraway by Colleto-trichum spp., causing anthracnosis as well as by soil fungi, i.e. Sclerotinia sclerotiorumand Rhizoctonia solani was shown.
PL
Powtarzająca się w tych samych regionach rolniczych uprawa kminku zwyczajnego sprzyja występowaniu chorób infekcyjnych, które obniżają ilość i jakość surowca zielarskiego. Celem badań było określenie składu gatunkowego grzybów zasiedlających różne organy kminku odmiany Konczewicki, w latach 2011–2013. Obserwacje zdrowotności roślin prowadzono na plantacjach w regionie centralnej i wschodniej Polski. Czyste kultury grzybów identyfikowano z dobrym skutkiem na PDA lub na podłożach standardowych. Wykryto nowy, nienotowany wcześniej na kminku w Polsce grzyb Mycocentrospora acerina, powodujący nekrotyczne plamy na nadziemnych i podziemnych częściach roślin. W regionie centralnej Polski podczas ciepłej i wilgotnej pogody występowała epidemia seproriozy kminku Septoria carvi. Przy temperaturze dochodzącej do 28˚C i niewielkiej wilgotności względnej powietrza wystąpiła epidemia mączniaka właściwego Erysiphe heraclei. Wykazano rosnące zagrożenie kminku przez grzyby Colletotrichum spp. powodujące antraknozy oraz przez grzyby glebowe, Sclerotinia sclerotiorum i Rhizoctonia solani.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
14
Numer
6
Opis fizyczny
p.175-188,fig.,ref.
Twórcy
 • Department of Phytopathology and Mycology, University of Life Sciences in Lublin, Leszczynskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 • University of Life Sciences in Lublin, Lublin, Poland
autor
 • University of Life Sciences in Lublin, Lublin, Poland
Bibliografia
 • Bedlan, G. (2005). Septoria carvi an Kümmel. Gemüse, 11–25.
 • Boerema, G.H., Gruyter, J. de, Noordeloos, M.E., Hamers, M.E.C. (2004). Phoma identification manual. Differentiation of specific and intra-specific taxa in culture. CABI Publishing.
 • Davies, W.P., Lewis, B.G., Day, J.R. (1981). Observation on infection of stored carrot roots by Mycocentrospora acerina. Transact. Brit. Mycol. Soc., 77, 139–151.
 • Day, J.R, Lewis, B.G., Martin, S. (1972). Infection of stored celery plants by Centrospora acerina. Ann. App. Biol., 71, 201–210.
 • Evenhuis, A. (1998). On ecology and control of Mycocentrospora acerina in caraway (Carum carvi). Landbouwuniversiteit Wageningen, 193 pp.
 • Evenhuis, A., Verdam, B. (1997). Effects of cover crops, weeds and plant debris on development of Mycocentrospora acerina in caraway. Ann. App. Biol., 131, 227–243.
 • Evenhuis, A., Verdam, B., Garlagh, M., Goossen-Van de Geijn, H.M.(1995). Studies on major diseases of caraway (Carum carvi) in the Netherlands. Indust. Crops Prod., 4, 53–61.
 • Gabler, J., Ehrig, F. (2000). Phomopsis diachenii Sacc. an important pathogen on caraway (Carum carvi L.) – first detection for Germany. Zeitschr. Arznei Gewürzpfl., 5(1), 36–39.
 • Gärber, U., Schrenk, R. (2001). Colletotrichum cf. gloeosporioides on Johanniskraut (Hypericum perforatum L.) [In:] Untersuchungen zur Biologie und Epidemiologie, 3, Symp. Phytomedizin und Pflanzenschutz im Gartenbau. 17–20 Sept. 2001, Wien, 56–57.
 • Jeske, M. (2006). Investigation into determining the range of potential host plants of lupine isolate of Colletotrichum gloeosporioides Penz. EJPAU, Biology. 9(3), #09. http://www.ejpau.media.pl/-volume9/issue3/abs-09.html.
 • Kirk, P.M., Cannon, P.F., Minter, D.W., Stalpers, J.A. (2008). Ainsworth and Bisby’s dictionary of the Fungi. Wyd. X. CABI Europe-UK, CAB International, Wallingford, 771 pp.
 • Kryczyński, S., Weber, Z. (2010). Fitopatologia. Podstawy fitopatologii T. I. PWRiL, Wyd. I, 639 pp.
 • Lislie, J.F. Summerell, B.A. (2006). The Fusarium laboratory manual. Blackwell Publishing Ames, IA, USA, 369 pp.
 • Łacicowa, B., Machowicz-Stefaniak, Z. (1983). Wpływ niektórych roślin uprawnych na poprawę fitosanitarnego stanu gleby zakażonej przez Fusarium oxysporum f. lini. Rocz. Nauk Roln., ser. E, 13, ½, 135–145.
 • Mačkinaite, R. (2012). Potential pathogens of common caraway (Carum carvi L.) seeds and search for measure suppressing their spread. Žemdirbyste = Agriculture, 99(2), 179–188.
 • Machowicz-Stefaniak, Z. (2010). Occurrence and characterization of Colletotrichum dematium(Fr.) Grove. Pol. J. Microbiol., 59(3), 191–200.
 • Machowicz-Stefaniak, Z., Zalewska, E. (2004). Grzyby zagrażające uprawie wybranych gatunków ziół z rodziny Apiaceae w południowo-wschodniej Polsce. Folia Univ. Agric. Stetin., Agricul-tura, 239(95), 223–228.
 • Machowicz-Stefaniak, Z., Zalewska, E. (2008). Biodiversity of fungi inhabiting various parts of carway (Carum carvi L.). EJPAU, Horticulturae. 11(1), #21. http://www.ejpau.media.pl/volume11/issue1/art.-21.html.
 • Machowicz-Stefaniak, Z., Zalewska, E., Król, E. (2008). Biotic effect of caraway phyllosphere fungi on the pathegenic Septoria carvi Syd. Herba Pol., 54, 3, 70–80.
 • Machowicz-Stefaniak, Z., Zalewska, E., Król, E. (2011). Occurrence harmfulness and morphological structures of Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc. (Teleomorph Glomerella cin-gulata (Stonem.) Spaceld. et Schrenk. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 10(3), 39–52.
 • Machowicz-Stefaniak, Z., Zalewska, E., Król, E., Kowalik, B. (2012). Growth and development of P. diachenii in different culture conditions. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 11(6), 69–80.
 • Marcinkowska, J. (2012). Oznaczanie rodzajów grzybów sensu lato ważnych w fitopatologii. PWRiL, 508 pp.
 • Odstrčilovà, L., Ondŕej, M., Kocourkovà, B., Růžičkovà, G. (2002). Monitoring of incidence and determination of chemical protection. Proc. 6th Conf. EFPP. Praha. Plant Prot. Sci., 38 (Spe-cial Issue 2), 340–343.
 • Papas, A.C., Elena, K. (1997). Occurrence of Fusarium oxysporum f. sp. cumini in the Island of Chios, Greece. J. Phytopathol., 145, 271–272.
 • Reuveni, R. (1982). Fusarium equiseti – A new cause of cumin plant wilt in Israel. Plant Dis., 66(6), 498–499.
 • Sesan, T.E., Crisan, A. (1998). Putregaiul alb al plantelor de cultureă (Sclerotinia sclerotiorum). Prevenire şi combatere. Ed. Ceres, Bucureşti, 288 pp.
 • Zalewska, E. (2010). Patogenicity of Colletotrichum dematium (Fr.) Grove to caraway Carum carvi L. Acta Agrobot., 63(1), 137–147.
 • Zalewska, E. (2012). Growth and sporulation of Septoria carvi Syd. in different culture condi-tions. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 11(1), 93–107.
 • Zalewska, E., Machowicz-Stefaniak, Z. (2003). Septoria carvi Syd. – a pathogen dangerous to caraway (Carum carvi L.). Herba Pol., vol. 49, ½, 414 – 415.
 • Zalewska, E., Machowicz-Stefaniak, Z. (2004). Patogeniczność grzybów z rodzaju Fusarium dla melisy lekarskiej (Melissa officinalis L.). Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 3(2), 33–39.
 • Zalewska, E.D., Machowicz-Stefaniak, Z., Król, E.D. (2013). Occurrence of fungi on the plants of angelica (Archangelica officinalis Hoffm.). Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 12(2), 107–121. http://www.weatheronline.pl/.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3ee69379-a6e3-4160-b2cd-791cfa0d248a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.