PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 1 |
Tytuł artykułu

Kierunki zmian produkcji zbóż w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Directions of changes of grains production in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań jest przedstawienie zmian w produkcji zbóż w Polsce. Jako materiał źródłowy do tej analizy posłużyły dane statystyczne GUS z lat 1950-2015. W analizowanym okresie nastąpiło rozszerzenie uprawy pszenicy i pszenżyta kosztem żyta i owsa. Powierzchnia zasiewów mieszanek zbożowych i jęczmienia utrzymuje się na podobnym poziomie. Poszczególne gatunki zbóż charakteryzowały się przyrostem plonu ziarna. Ziarno zbóż wykorzystywane jest głównie na paszę. Coraz większego znaczenia nabiera przeznaczenie ziarna zbóż na cele przemysłowe, a zmalało na cele konsumpcyjne i spasanie.
EN
The aim of this study was to present changes in the tendency of the cereals production in Poland. As a source material for this analysis, statistical data from GUS (1950-2015) were used. In the analyzed period, the expansion of the cultivation of wheat and triticale at the expense of rye and oats. The area sown cereal mixtures and barley remains at a similar level. Yields of individual cereal species increased the basic direction of the grain distribution is the use of fodder. It is becoming increasingly important as the use of grain for industrial purposes and decreased consumption purposes and grazing.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
1
Opis fizyczny
s.66-73,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, ul.Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
autor
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, ul.Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
Bibliografia
 • Arseniuk Edward, Tadeusz Oleksiak. 2009. Postęp w hodowli głównych roślin uprawnych w Polsce i możliwości jego wykorzystania do 2020 roku (Progress in breeding of the main arable crops in Poland and the possibilities of its use by 2020). Studia i Raporty IUNG-PIB 14: 293-307.
 • GUS. 1950-2015. Roczniki statystyczne rolnictwa (Statistical yearbooks of agriculture). Warszawa.
 • Jarzębowski Sebastian. 2008. Sytuacja podażowo-popytowa na światowych rynkach pszenicy (Supply and demand situation on global wheat markets). Wieś Jutra 4: 13-15.
 • Jaśkiewicz Bogusława. 2016. Regionalne zróżnicowanie pszenżyta w Polsce (Regional differences in production of triticale in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (1): 98-105.
 • Jaśkiewicz Bogusława, Alicja Sułek. 2012. Organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania produkcji owsa Kierunki zmian produkcji zbóż w Polsce 73 (Regional differences in oat production in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XIV (1): 193-197.
 • Jaśkiewicz Bogusława, Alicja Sułek. 2013. Czynniki decydujące o regionalnym zróżnicowaniu produkcji zbóż jakościowych w Polsce (The factors determinating the regional differentiation of production of quality cereals in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XV (2): 112-117.
 • Kaczmarska Maria, Anna Gawrońska-Kulesza. 2000. Wpływ zmianowania na plonowanie pszenicy ozimej (the influence of crop rotation on the yield of winter wheat). Postępy Nauk Rolniczych 4: 51-59.
 • Kopiński Jerzy. 2011. Tendencje zmian w intensywności produkcji rolniczej w Polsce w aspekcie potencjalnych oddziaływań środowiskowych (Trends of changes in the intensity of agricultural production in Poland in the context of potential environmental interactions). Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 11 (1): 95-104.
 • Kopiński Jerzy, Mariusz Matyka. 2016. Ocena regionalnego zróżnicowania współzależności czynników przyrodniczych i organizacyjno-produkcyjnych w polskim rolnictwie (Assessment of regional diversity of correlations between environmental and organisational-production factors in Polish agriculture).Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa 1 (346): 57-79.
 • Krasowicz Stanisław, Mariusz Matyka. 2015. Zmiany w polskim rolnictwie a wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej (Changes in Polish agriculture and the use of agricultural production space).Materiały Szkoleniowe IUNG-PIB 103: 1-32.
 • Madej Andrzej. 2016. Ocena zmian produkcyjnych i organizacyjnych w polskim rolnictwie w latach 2004-2014 (Assessment of production and organizational changes in Polish agriculture in 2004-2014). Studia i Raporty 47 (1): 55-82.
 • Musiał Wiesław. 2015. Regionalne zróżnicowanie rolnictwa rodzinnego w Polsce (wybrane aspekty). [W] Ekonomiczne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej (Regional differences in family farming in Poland (some aspects). [In] Economic mechanisms to support and protect family farming in Poland and other European Union countries), ed. A. Chlebicka, 89-107. Warszawa: SGGW.
 • Runowski Henryk. 2002. Tendencje zmian w rolnictwie polskim. [W] Transformacja rolnictwa polskiego i ukraińskiego w latach 90 (Trends in Polish agriculture. [In] Transformation of Polish and Ukrainian agriculture in the 1990s), ed. B. Klepacki, 22-31. Warszawa: Wieś Jutra.
 • Urban Stanisław. 2015. Zmiany w produkcji pasz treściwych w Polsce (Changes on the concentrate feedstuff production in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVII (5): 307-311.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3ee525bb-f8ac-4ed3-8f9d-1768d2f2e1ba
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.