PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 16 | 4 |
Tytuł artykułu

Promocja towarowa na rynku mięsa wieprzowego – doświadczenia, efekty, rekomendacje

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Commodity promotion on pork sector – experience results, recommendations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań była charakterystyka i ocena amerykańskich doświadczeń w zakresie wykorzystania promocji towarowej dla zwiększenia efektywności działań producentów i przetwórców mięsa wieprzowego i konkurencyjności sektora. Przedstawiono także zalecenia dla sektora mięsa wieprzowego w Polsce. Konkurencyjność sektora mięsa wieprzowego uwarunkowana jest m.in. wspólnymi działaniami promocyjnymi producentów i przetwórców żywca wieprzowego o charakterze ogólnym i informacyjnym. Dla oceny i poprawy sytuacji sektora mięsa wieprzowego w Polsce, przeżywającego obecnie kryzys strukturalny, ważne jest poznanie doświadczeń innych krajów w tym zakresie. Doświadczenia programów promocji towarowej na rynku amerykańskim potwierdziły ich efektywność ekonomiczną i zapewniły rozwój tego sektora oraz stabilizację dochodów producentów.
EN
The paper elaborates on the characterization and assessment of the American experience in the use of commodity promotion to increase the efficiency of the producers and processors of pork and competitiveness of the sector and attempt to present recommendations for the pork meat sector in Poland. Competitiveness of the pork sector is determined, inter alia, by the joint actions of pork producers and processors in the range of generic promotional activities. For the assessment of the pork meat sector in Poland, currently surviving structural crisis it seems important to know the experiences of other countries in this regard. Experience commodity promotion programs in the U.S. have confirmed as their economic efficiency and to ensure the development of this sector and stabilize producers’ incomes
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
16
Numer
4
Opis fizyczny
s.310-315,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • Alston J.M., Chalfant J.A., Piggott N.E. 2000: The Incidence of the Costs and Benefits of Generic Advertising. Am. J. Agri. Econ., 82(3), 665-671.
 • Armbruster W.J., Nichols J.P. 2001: Commodity Promotion Policy, The 2002 Farm Bill: Policy Options and Consequences, Farm Foundation, Chicago, Ill, 195-200.
 • Beach H., Zhen C., Piggott N., Wohlgenant M., Viator C., Cates S. 2007: An Economic Analysis of the Effectiveness of the Pork Checkoff Program, Final Report, National Pork Board, Des Moines, IA.
 • Becker S. 2008: Federal Farm Promotion („Check-Off”) Programs, CRS Report for Congress, October 20.
 • Biesalski H. 2005: Meat as a component of a healthy diet – are there any risks or benefits if meat is avoided in the diet? Meat Science, 3(70), 509-524.
 • Forker O., Ward R. 1993: Commodity advertising: The economics and measurement of generic programs. Lexington Books, New York.
 • Harness C.R. 1990: The Other White Meat. Marketing U.S. Agriculture, nr 7, 268-270.
 • Henneberry S.R., Mutondo J.E., Brorsen B.W. 2009: Global Welfare Impacts of U.S. Meat Promotion Activities, Agri. Res. Econ. Rev., 12 38/3, 418-430.
 • Huffstutter P.J. 2011: Forget “White Meat”! Pork Industry wants you to “be inspired”, Los Angeles Times, 4 March.
 • Kinnucan H.W., Xiao H.C., Hsia C., Jackson J.D. 1997: Effects of health information and generic advertising on U.S. Meat demand, Am. J. Agric. Econ., vol. 79, nr 1, 13-23.
 • Kondraciuk P. 2011: Doświadczenie Polski w zakresie promocji żywności. Konferencja „Promocja europejskiego rolnictwa. Nowe podejście”, Warszawa 29.11.2011, prezentacja.
 • Levere J.L. 2005: The Pork Industry “Other White Meat Campaign” is Taken in New Directions. New York Times, 4 March.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 501/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich, Dz.Urz. UE (L) nr 147, 06.06.2008.
 • Sprawozdanie Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego i Rady. 2010: COM, 692 z dnia 25.11.2010.
 • Szpunar M. 2002: Promocja towarów w prawie wspólnotowym, Zakamycze, Kraków.
 • Świątkowska M. 2006: Promocja mięsa i jego przetworów, Przemysł Spożywczy, nr 3, 44-45.
 • Świątkowska M. 2009: Reklama kategorii jako narzędzie wsparcia rozwoju sektora mleczarskiego w Polsce, Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 3, 366-371.
 • Świątkowska M. 2013: Działanie promocji towarowej w sektorze mięsawieprzowego, Nasza Ziemia, nr 7, 13-15.
 • Vansicke J. 2001: Pork checkoff politics, National Hog Farmer, 46, 7, 6-8.
 • Van der Meulen B., van der Velde M. 2008: European Food Law Handbook, Wageningen Academic Publishers, Wageningen.
 • Verbeke W., Vianne J. 2001: Effect of Communication (Advertising or News) on Sales of Commodities, [w:] Frewer L., Risvik E., Schifferstein H. (red.), Food, People and Society, A European Perspective of Consumers’ Food Choices. Springer, 303-304.
 • Ward R.W. 2006: Commodity Checkoff Programs and Generic Advertising, Choices, 21(2), 55-60.
 • Wniosek. 2013: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich COM(2013) 812 final, z 21 listopada 2013 r., Bruksela.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3eba15e2-6300-40be-96bd-c92e1c4b66da
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.