PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 103 |
Tytuł artykułu

Aktywność przeciwgrzybowa szczepów Trichoderma harzianum odpornych na benomyl wobec fitopatogenów glebowych

Warianty tytułu
EN
Antifungal activity of Trichoderma harzianum strains resistant to benomyl against soil borne pathogens
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badano zdolność szczepów macierzystych T. harzianum F84, F85, F86 i ich mutantów wyselek-cjonowanych w kierunku odporności na benomyl, do produkcji metabolitów o właściwościach przeciwgrzybowych w stosunku do fitopatogenów Fusarium culmorum, F. oxysporum, Rhizoctonia solani oraz Sclerotinia sclerotiorum w warunkach in vitro. Aktywność przeciwgrzybowa metaboli¬tów ekstrahowanych do fazy organicznej octanu etylu z płynnych hodowli na podłożu Czapek Dox Broth badanych szczepów macierzystych T. harzianum i ich mutantów była w znacznym stopniu zróżnicowana. Najmniej wrażliwy na badane metabolity był szczep F. oxysporum. Wyraźne ograni-czenie wzrostu F. oxysporum obserwowano jedynie przez metabolity szczepów macierzystych F84 i F86 oraz ich mutanty F84-284 i F86-273, stopień zahamowania wynosił od 51 do 57%. Spośród testowanych patogenów Rh. solani był najbardziej wrażliwy na metabolity badanych szczepów. Ekstrakty z hodowli szczepów macierzystych hamowały jego wzrost w zakresie od 91 do 99%, a ich mutanty w zakresie 86 do 100%. Większość mutantów indukowanych promieniami UV od¬pornych na benomyl cechowała ograniczona zdolność do biosyntezy metabolitów przeciwgrzy- bowych. Największą zdolność do produkcji metabolitów aktywnych w stosunku do testowanych fitopatogenów wykazywały szczepy macierzyste T. harzianum F84 i F86 oraz odporne na benomyl szczepy F84-281 i F86-273.
EN
The ability of T. harzianum strains F84, F85 and F86 and their benomyl-resistant UV induced mutants to produce antifungal metabolites against soil-borne plant pathogens Fusarium culmorum, F. oxysporum, Rhizoctonia solani and Sclerotinia sclerotiorum was studied in vitro. There were significant differences in the antifungal activity of metabolites extracted from the organic phase with ethyl acetate from cultures of T. harzianum and benomyl-resistant UV induced mutants grown on a liquid Czapek Dox Broth medium. Plant pathogenic F. oxysporum was the least sensitive to metabolites isolated from cultures of T. harzianum. Growth was inhibited from 51 to 57% on solid media with extracts from cultures of parental strains F84 and F86 as well as for mutants F84-284 and F86-273. Among tested plant pathogens, Rh. solani appeared to be the most sensitive to the extracted metabolites. The growth of mycelial was inhibited from 91 to 99% after applying organic extracts from cultures of parental strains and from 86 to 100% after applying extracts from cultures of the mutant strains. Most of the benomyl-resistant UV induced mutants were found to be less active producers of antifungal metabolites. Among tested strains of T. harzianum the most active antifungal metabolites versus tested pathogens were extracted from cultures of two parental strains F84 and F86 and from two benomyl-resistant mutants F84-281 and F86-273.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
103
Opis fizyczny
s.81-91,rys.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • Ahmad J.S., Baker R., 1987. Rhizosphere competence of Trichoderma harzianum. Phytopathol., 77: 182-189.
 • Almassi F., Ghisalberti E.L., Narbey M.J., Sivasthamparam K., 1991. New antibiotic from strains of Trichoderma harzianum. J. Natural Products, 54: 396-402.
 • Amorim M.J.B., Römbke J., Soares A.M.V.M., 2005. Avoidance behaviour of Enchytraeus albidus: Effects of Benomyl, Carbendazim, phenmedipham and different soil types. Chemosph., 59: 501-510.
 • Benitez T., Rincon A.M., Codon A.C., 2004. Biocontrol mechanisms of Trichoderma strains. In¬tern. Microbiol., 7: 249-260.
 • Brent K., 2012. Historical Perspectives of Fungicide Resistance [in:] Fungicide Resistance in Crop Protection: Risk and Management. Red. T.S. Thind T.S., Oxfordshire - Cambridge, CAB In-ternational: 3-18.
 • Chet I., Elad Y., Kalfon A., Hadar Y., Katan J., 1982. Integrated control of soilborne and bulb borne pathogens in iris. Phytopathol., 71: 286-290.
 • Cuevas V.C., Culiat C.T., Manaligod R.L., Sajise N.E., 1994. Induction of fungicide resistance for enhanced cellulase production in Trichoderma harzianum Rifai. Philip. J. Scien., 123(2): 177-192.
 • Dennis C., Webster J., 1971 a. Antagonistic properties of species-groups of Trichoderma. I Produc¬tion of non-volatile antibiotics. Trans. Br. Mycol. Soc., 57: 25-39.
 • Dennis C., Webster J., 1971 b. Antagonistic properties of species-groups of Trichoderma. II. Pro¬duction of volatile antibiotics. Trans. Br. Mykol. Soc., 57: 41-48.
 • Faull J.L., Graeme-Cook K.A., Piklington B.L., 1994. Production of an isonitrile antibiotic by an UV-indiced mutant of Trichoderma harzianum. Phytochem., 36(5): 1273-1276;
 • Ghisalberti E.L., Narbey M.J., Dewan M.M., Sivasithamparam K., 1990. Variability among strains of Trichoderma harzianum in their ability to reduce take-all and to produce pyrone Plant and Soil, 121: 287-291.
 • Ghisalberti E.L., Rowland C.Y., 1993. Antifungal metabolites from Trichoderma harzianum. J. Nat. Prod., 56: 1799-1804.
 • Ghisalberti E.L., Sivasithamparam K., 1991. Antifungal antibiotics produced by Trichoderma spp. Soil. Biol. Biochem., 23: 1011-1020.
 • Howell C.R., 1998. The role of antibiosis in biocontrol [in:] Trichoderma and Gliocladium. Red. Harman E.G., Kubicek C.P., London, Taylor & Francis Ltd, Padstow, vol. 2: 173-184.
 • Lifschitz R., Lifschitz S., Baker R., 1985. Decrease in incidence of Rhizoctonia preemergence damping - off by use of integrated chemical and biological controls. Plant Disease, 69: 431-434.
 • Papavizas G.C., Lewis J.A., Abd-El Moity T.H., 1982. Evaluation of new biotypes of Trichoderma ha-rzianum for tolerance of benomyl and enhanced biocontrol capabilites. Phytopathol., 72: 126-132.
 • Pezet R., Pont V., Tabacchi R., 1999. Simple analysis of 6-pentyl-a-pyrone, a major antifungal metabolite of Trichoderma spp., useful for testing the antagonistic activity of these fungi. Phy-tochem. Anal., 10: 285-288.
 • Sivasithamparam K., Ghisalberti E.L., 1998. Secondary metabolism in Trichoderma and Gliocla¬dium [in:] Trichoderma and Gliocladium Basic biology, taxonomy and genetics (red.) Kubicek Ch.P. i Harman G.E., London, Taylor & Francis Ltd, Padstow, vol. 1: 139-181.
 • Stankiewicz M., Pietr S.J., Gajewska E., Jaśkiewicz P.P., 1997. Aktywność mykopasożytnicza induko¬wanych mutantów Trichoderma harzianum odpornych na benomyl i iprodione [w:] Drobnoustroje w środowisku. Występowanie, aktywność i znaczenie. Barabasz (red.) AR w Krakowie: 631-638.
 • Ślusarski C., Pietr S.J. 2009. Combined application of dazomet and Trichoderma asperellum as an efficient alternative to methyl bromide in controlling the soil-borne disease complex of bell pepper. Crop Protection, 28(8): 668-674.
 • Wiest A., Grzegorski D., Xu B-W., Goulard Ch., Rebuffat S., Ebbole D., Bodo B., Kenerley Ch., 2002. Identification of peptaibols from Trichoderma virens and cloning of a peptaibol synthe¬tase. J. Biol. Chem., 277, 20862-20868.
 • Wojtkowiak-Gębarowska E., 2006. Wybrane cechy fizjologiczne mutantów Trichoderma spp. od-pornych na benomyl i iprodione. Praca doktorska, Akademia Rolnicza, Wrocław.
 • Wojtkowiak-Gębarowska E., 2006. Mechanizmy zwalczania fitopatogenów glebowych przez grzy¬by z rodzaju Trichoderma. Post. Mikrobiol., 45(4): 261-273.
 • Wojtkowiak-Gębarowska E., Pietr S.J., 2006. Colonization of roots and growth stimulation of cu¬cumber by iprodione-resistant isolates of Trichoderma spp. applied alone and combined with fungicides. Phytopathol. Pol., 41: 51-64.
Uwagi
PL
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3e95c9c3-cc53-42dc-83e5-bbed61ebd08f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.