PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 65 | 3 |
Tytuł artykułu

Endocrine disruptors in food contact materials; is there a health threat?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Food Contact Materials (FCMs) are a major source of endocrine disrupting chemical substances (EDCs), thus forming an important part of human exposure to these compounds, to which this article is addressed. The potential impact of such exposures on endocrine function, and thereby health outcomes, requires scientifically valid evidence so that appropriate risk management decisions can be taken to diminish human exposure, particularly in vulnerable population groups like infants and small children. Relevant aspects of exposure assessment are discussed based on testing migration of EDCs from FCMs, together with the different approaches so used. The specific migration testing determines whether limits for defined substances are met. However not all EDCs present in the leachate may be found by these means. In fact, the chances of detecting EDCs in the food simulant (leachate) are improved when it is subjected the relevant biological testing, thus helping to provide improved protection against these chemical substances. Nevertheless, official controls and risk management decisions do not necessarily take such testing into account, as the relevant legislation is based on specific migration limits that may be easily quantified and addressed in the risk management process. Elucidating the link between observed endocrine activity and any toxic effects so arising, is complicated by the complexity of endocrine interrelationships coupled with relatively limited sensitivity of toxicological tests. Any risk assessment implies a rather high uncertainty and should include also any cumulative effects. This review discusses the effects of the EDCs like bisphenol A, phthalates and benzophenone found in FCMs. In addition, the approaches from the USA and EU for systematically evaluating man-made EDCs in the environment are also considered, including appropriate prioritisation criteria.
PL
Materiały do kontaktu z żywnością (ang. food contact materials, FCMs) stanowią istotne źródło substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego określanych jako endocrine disrupting chemicals (EDCs). FCMs mają ważny udział w całkowitym narażeniu człowieka na te substancje. Potencjalny wpływ EDCs na funkcjonowanie układu hormonalnego i skutki zdrowotne wynikające z narażenia na te substancje, dostarczają potwierdzonych dowodów do podejmowania decyzji w ramach zarządzania ryzykiem, zmierzających do zminimalizowania narażenia na te związki, co ma istotne znaczenie, zwłaszcza w przypadku grup populacji szczególnie wrażliwych, takich jak niemowlęta i małe dzieci. Omówiono niektóre aspekty oceny narażenia na podstawie badania migracji EDCs z materiałów do kontaktu z żywnością, w zależności od zastosowania różnych metod badania migracji. Badanie migracji specyficznej umożliwia sprawdzenie czy spełniane są limity migracji ustanowione dla poszczególnych substancji. To podejście stwarza ryzyko, że nie wszystkie migrujące EDCs zostaną wykryte. Zastosowanie odpowiednich testów biologicznych do analizy płynu pomigracyjnego stwarza większe prawdopodobieństwo wykrycia obecności EDCs zapewniając lepszą ochronę konsumenta przed tą grupą związków. Jednakże wyniki takich badań nie zawsze umożliwiają podejmowanie decyzji przez urzędową kontrolę w ramach zarządzania ryzykiem, ponieważ większość przepisów opiera się o limity migracji specyficznej, które łatwo mogą być skwantyfikowane w procesie zarządzania ryzykiem. Wyjaśnienie zależności między zaobserwowanym wpływem na układ hormonalny a wystąpieniem szkodliwego skutku działania napotyka na trudności wynikające z ogromnej złożoności wzajemnych zależności w układzie hormonalnym i ograniczonej czułości testów toksykologicznych. To z kolei implikuje stosunkowo dużą niepewność oceny ryzyka, która powinna także uwzględniać możliwość wystąpienia efektów skumulowanych. Przedyskutowano aspekty związane z bisfenolem A, ftalanami i benzofenonem, jako EDCs występującymi w materiałach do kontaktu z żywnością. Przedstawiono również podejścia USA i UE do systematycznej oceny antropogennych EDCs w środowisku, z uwzględnieniem kryteriów umożliwiających ustalanie priorytetów.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
65
Numer
3
Opis fizyczny
p.169-177,ref.
Twórcy
 • National Institute of Public Health - National Institute of Hygiene, 24 Chocimska str., 00-791 Warsaw, Poland
 • Department of Toxicology and Risk Assessment, National Institute of Public Health - National Institute of Hygiene, Warsaw, Poland
Bibliografia
 • 1. Agarwal D.K., Eustis S., Lamb IV J.C., Jameson C.W., and Kluwe W.M. Influence of dietary zinc on di(2-ethylhexyl) phthalate-induced testicular atrophy and zinc depletion in adult rats. Toxicol. Appl. Pharmacol 1986; 84:12-24.
 • 2. Agarwal D.K., Eustis S., Lamb IV J.C., Reel J.R., and Kluwe W.M. Effects of di(2-ethylhexyl) phthalate on the gonadal pathophysiology, sperm morphology, and reproductive performance of male rats. Environ. Health Perspect. 1986; 65:343-350.
 • 3. Anderson W.A., Castle L.: Benzophenone in cartonboard packaging materials and the factors that influence its migration into food. Food Addit Contam (2003) 20(6):607- 618.
 • 4. Betancourt A., Eltoum I., Desmont R., Russo J., Lamartiniere C., Coral A.: In utero exposure to bisphenol A shifts the window of susceptibility for mammary carcinogenesis in the rat. Environ. Health Perspect. 2010;118:1614-1619.
 • 5. Biedermann S., Tschudin P., Grob K.: Transfer of bisphenol A from thermal printer paper to the skin. Anal Bioanal Chem 2010; 398:571-576.
 • 6. Bonefeld-Jørgenson E.C., Long M., Hofmeister M.V. and Vinggard A.M.: Endocrine-disrupting potential of bisphenol A, bisphenol A dimetacrylate, 4-n-nonylphenol, and 4-noctylphenol in vitro: new data and a brief review. Environ Health Perspect. 2007;115 Suppl 1:69-76.
 • 7. Bradley E., Coulier L.: An investigation into the reaction and breakdown products from starting substances used to produce food contact plastics. London: Central Science Laboratory 2007; FD 07/01.
 • 8. Colbolrn T., vom Saal F.S., Soto A.M.: Developmental effects of endocrine-disrupting chemicals in wildlife and humans. Environ. Health Perspect. 1993; 101:378-384.
 • 9. Ćwiek-Ludwicka K., Stelmach A., Półtorak H.: Safety of food contact materials in RASFF system. Rocz Panstw Zakl Hig 2007; 58(4):599-607 (in Polish).
 • 10. Ćwiek-Ludwicka K.: Hazards for health related to the migration of chemical substances from packaging into food. Rocz Panstw Zakl Hig 2010; 61(4):341-347 (in Polish).
 • 11. Ćwiek-Ludwicka K., Jurkiewicz M., Stelmach A., Półtorak H., Mazańska M.: Testing migration and health quality evaluation of food packaging. Rocz Panstw Zakl Hig 2002; 53(1):47-58 (in Polish).
 • 12. Datson G.P., Cook J.C., Kavlock R.J.: Uncertainties for endocrine disruptors: our view on progress. Toxicol Sci. 2003; 74:245-252.
 • 13. Diamanti-Kandarakis F.E., Bourguignon J.P., Giudice L.C., Hauser R., Prins G.S., Soto A.M., Zoeller R.T., Gore A.C.: Endocrine-disrupting chemicals: an Endocrine Society scientific statement Endocr Rev 2009; 30:293-342.
 • 14. Dybing E., Doe J., Grotten J., Kleiner J., O’Birien J., Renwick A.G., Schlatter J., Steinberg P., Tritscher A., Walker R., and Younes M.,: Hazard characterisation of chemicals in food, and diet, dose response, mechanisms and and exytrapolation issues. Food Chem Toxicol; 2002, 40:237-282.
 • 15. EFSA. (European Food Safety Authority). Opinion of the Scientific Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food (AFC) on a request from the Commission related to bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) for use in food contact materials. EFSA J. 2005; 243:1-20.
 • 16. EFSA. Opinion of the Scientific Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food on a request from the Commission related to 2,2-bis-(4-hydroxyphenyl)propane (Bisphenol A). EFSA J. 2006; 428:1-75.
 • 17. EFSA. Scientific Opinions of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food (AFC) on a request from the Commission on the toxicokinetics of Bisphenol A. EFSA J 2008; 759:1-10.
 • 18. EFSA. Scientific opinion on Bisphenol A: evaluation of a study investigating its neurodevelopmental toxicity, review of recent scientific literature on its toxicity and advice on the Danish risk assessment of Bisphenol A. EFSA J. 2010; 8(9):1829.
 • 19. EFSA. Scientific opinion on the hazard assessment of endocrine disruptors: Scientific criteria for identification of endocrine disruptors and appropriateness of existing test methods for assessing effects mediated by these substances on human health and the environment. EFSA J. 2013; (11)3: 3132.
 • 20. EFSA Draft Scientific Opinion on the risks to public health related to the 4 presence of bisphenol A (BPA) in foodstuffs – Part: Exposure assessment. EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing Aids. European Food Safety Authority, 2013. http://www. efsa.europa.eu/en/consultations/call/130725.htm21. EU Strategy for EDS 2010. http://eng.mst.dk/topics/chemicals/endocrine-disruptors/the-eu-list-of-potential- endocrine-disruptors/.
 • 22. European Commission Staff Working Paper. (COM 1999)706. 4th Report on the implementation of interfering with hormone systems of human and wildlife. SEC 2011/Final.
 • 23. Fernández M., Bianchi M., Lux-Lantos V., and Libertun C.: Neonatal exposure to bisphenol A alters reproductive parameters and gonadotropin releasing hormone signaling in female rats. Environ Health Perspect. 2009; 117:757-762.
 • 24. Gray L.E. Jr., Wolf C., Lambright C., Mann P., Price M., Cooper R.L., and Ostby J. Administration of potentially antiandrogenic pesticides (procymidone, linuron, iprodione, chlozolinate, p,p´-DDE, and ketoconazole) and toxic substances (dibutyl- and diethylhexyl phthalate, PCB 169, and ehthane dimethane sulphonate) during sexual differentiation produces diverse profiles of reproductive malformations in the rat. Toxicol. Ind. Health 1999; 15:94-118.
 • 25. Grob K., Biedermann M., Scherbaum E., Roth M., Rieger K.: Food contamination with organic materials in perspective: packaging materials as the largest and least controlled source? A view focusing on the European situation. Crit Rev Food Sci Nutr. 2006; 46:529-535.
 • 26. Harvey P.W., Everett D.J.: Regulation of endocrine disrupting chemicals: critical overview and deficiencies in toxicology and risk assessment for human health. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2006; 20:145-165.
 • 27. Haighton L. A., Hlywka J. J., Doull J., Kroes R., Lynch B. S. and Munro I. C.: An evaluation of the possible carcinogenicity of bisphenol A to humans. Regul Toxicol Pharmacol 2002; 35:238-54.
 • 28. Ichihara T., Yoshino, H., Imai N., Tsutsumi T., Kawabe M., Taman, S., Inaguma S., Suzuki S. and Shirai T. Lack of carcinogenic risk in the prostate with transplacental and lactational exposure to bisphenol A in rats. J Toxicol Sci 2003; 28: 165-71.
 • 29. Kortenkamp A.: Ten years of mixing cocktails: a review of combination effects of endocrine-disrupting chemicals. Environ Health Perspect. 2007 December;115 (Suppl. 1):98–105.
 • 30. Lamb IV J.C., Chapin R.E., Teague J., Lawton A.D., and Reel J.R.: Reproductive effects of four phthalic acid esters in the mouse. Toxicol. Appl. Pharmacol 1987; 88:255-269.
 • 31. Leranth C., Hajszan T., Szigeti-Buck K., and MacLusky J.J.: Bisphenol A prevents the synaptogenic response to estradiol in hippocampus and prefrontal cortex of ovariectomized nonhuman primates. Proc Natl Acad Sci USA 2008, 105, 14187-14191.
 • 32. Ludwicki J.K., Czaja K., Góralczyk K., Struciński P.: Probabilistic and deterministic risk assessment in food safety. J.K. Ludwicki ed. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, ISBN 83- 89379-33-3, Warsaw 2011 (in Polish).
 • 33. Markey C.M., Luque E.H., Munoz de Toro M., Sonnenschein C. and Soto A.M.: In utero exposure to Bisphenol A alters the development and tissue organization of the mouse mammary gland. Biol Reproduct 2001; 65(4):1215-1223.
 • 34. Matsumoto H., Adachi S., Suzuki Y.: Estrogenic activity of ultraviolet absorbers and the related compounds, Yakugaku Zasshi-J. Pharm. Soc. Jpn 2005; 125(8):643–652.
 • 35. Max-Stoelting P., Pfeil R., Solecki R., Ulbrich B., Grote K., Ritz V., Banasiak U., Heinrich-Hirsch B., Moeller T., Chahoud I., Hirsch-Ernst K.I.: Assessment strategies and decision criteria for pesticides with endocrine disrupting properties to humans. Reproductive Toxicol 2011; 31:574-584.
 • 36. Monije L., Varayoud J., Luque E. and Ramos J.G.: Neonatal exposure to bisphenol A modifies the abundance of estrogen receptor α transcripts with alternative 5’-untranslated regions in the female rat preoptic area. J Endocrinol 2007; 194:201-212.
 • 37. Muncke J.: Exposure to endocrine disrupting compounds via the food chain: Is packaging a relevant source? Sci Total Environ 2009; 407:4549-4559.
 • 38. Muncke J.: Endocrine disrupting chemicals and other substances of concern in food contact materials: An updated review exposure, effect and risk assessment. J Steroid Biochem Mol Biol 2011; 127:118-127.
 • 39. Mylchreest E., Sar M., Cattley R.C. and Foster P.M.D.: Disruption of androgen-regulated male reproductive development by di(n-Butyl) phthalate during late gestation in rats is different from Flutamide. Toxicol Appl Pharmacol 1999; 156:81-95.
 • 40. Nakagawa Y., Suzuki T., Tayama S.: Metabolism and toxicity of benzophenone in isolated rat hepatocytes and estrogenic activity of its metabolites in MCF-7 cells. Toxicol. 2000; 156 (1):27–36.
 • 41. Nakamishi T., Hiromori Y., Yokoyama H., Koyanagi M., Itoh N., Nishikawa J., Tanaka K.: Organotin compounds enhance 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase type I activity in human choriocarcinoma JAr cells: potential promotion of 17beta-estradiol biosynthesis in human placenta. Biochem Pharmacol 2006; 71(9): 1349-1357.
 • 42. Nashev L.G., Schuster D., Laggner C., Sodha S., Langer T., Wolber G., Odermatt A.: The UV-filter benzophenone- 1 inhibits 17 beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 3: virtual screening as a strategy to identify potential endocrine disrupting chemicals. Biochem Pharmacol 2010; 79(8):1189–1199.
 • 43. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). OECD Guideline for Testing of Chemicals: Test No 97: Detailed review paper on the Use of Metabolising Systems for in vitro testing of Endocrine disruptors. ENV/JM/MON)(2008)24: 95 pp.
 • 44. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 2012. Series on Testing and Assessment: No 150: Guidance document on standardised test guidelines for evaluating chemicals for endocrine disruption. ENV/JM/MONO(2012)22:524 pp.
 • 45. Petersen J.H., Jensen L.K.: Phthalates and food-contact materials: enforcing the 2008 European Union plastics legislation. Food Addit Contam. Part A. Chem Anal Control Expo Risk Assess 2010, Nov 27(11):1608-1616.
 • 46. RASFF. The Rapid Alert System for Food and Feed. Annual Report 2012. Publication Office of the European Union, Luxemburg 2013. Available from: http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/docs/rasff_annual_report_2012_en.pdf.
 • 47. Regulation (UE) No 10/2011 of 14 January 2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food. Off J Eur Union L 12/1, 15.01.2011.
 • 48. Rudén Ch.: Principles and practices of health risk assessment under current EU regulations. Reg Toxicol Pharmacol 2006; 44:14-23.
 • 49. Sexton K.: Cumulative risk assessment: An overview of methodological approaches for evaluating combined effects from exposure to multiple environmental stressors. Int. J. Environ. Res. Public Health 2012, 9, 370-390.
 • 50. Struciński P, Ludwicki J.K., Góralczyk K., Czaja K.: Endocrine disrupting action of persistent organochlorine compounds – an overview. Rocz Panstw Zakl Hig. 2000, 51(3), 211-228 (in Polish).
 • 51. Stump D.G., Beck M.J., Radowsky A., Garman R.H., Freshwater L., Sheets L.P., Marty M.S., Waechter J.M., Dimond S.S., Van Miller J.P., Shiotsuka R.N., Beyer D., Chapelle A.H., and Hentges S.G.: Developmental neurotoxicity study of dietary bisphenol A in Sprague-Dawley rats. Toxicol Sci 2009; 115:167-182.
 • 52. Tyl, R. W., Myers, C. B., Marr, M. C., Thomas, B. F., Keimowitz, A. R., Brine, D. R.,Veselica, M. M., Fail, P. A., Chang, T. Y., Seely, J. C., Joiner, R. L., Butala, J. H., Dimond, S. S., Cagen, S. Z., Shiotsuka, R. N., Stropp, G. D., and Waechter, J. M. Three-generation reproductive toxicity study of dietary bisphenol A in CD Sprague-Dawley rats. Toxicol Sci 2002; 68:121-46.
 • 53. Vanderberg L.N., Colborn T., Hayes T.B., Heindel J.J., Jacobs R.D. Jr., Lee D-H. Myers J.P., Shioda T.;, Soto A.M., vom Saal F.S.. Wehlsons W.V., Zoeller R.T.: Regulatory decisions on endocrine disrupting chemicals should be based on the principles of endocrinology. Reprod. Toxicol. 2013; 38: 1-15.
 • 54. Ter Veld, M.G.R., Schouten B., Luisse J., van Es D.S., van der Saag P.T., Rietjens I.M.C.M., Murk A.J.: Estrogenic potency of food-packaging-associated plasticizers and antioxidants as detected in ERα and ERβ reporter gene cell lines. J Agric Food Chem 2006; 54:4407-4416.
 • 55. U.S. EPA. Endocrine Disruptor Screening Program Comprehensive Management Plan. February 14, 2014.
 • 56. Wagner M., Oehlmann J.: Endocrine disruptors in bottled mineral water: total estrogenic burden and migration from plastic bottles. Environ Sci Poll Res 2009; 16:278-286.
 • 57. WHO/IPCS. The International Programme on Chemical Safety (IPCS): Global assessment of the state-of-thescience of endocrine disruptors. Geneva: World Health Organization; 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3da511fd-8e8d-456d-a083-923d20d588b5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.