PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 590 |

Tytuł artykułu

Różnorodność grzybów strzępkowych w powietrzu i frakcji opadającej na powierzchnię magazynów zbożowych oraz w przechowywanym ziarnie zbóż

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Diversity of molds in the air, and fractions falling onto the warehousing surface and stored cereal grains

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Magazynowanie zbóż jest jednym z najważniejszych etapów łańcucha produkcji żywności. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne, a w szczególności grzybami strzępkowymi mogą obniżać jakość przechowywanego ziarna oraz pośrednio generować straty ekonomiczne i niekorzystnie oddziaływać na zdrowie ludzi. Celem przeprowadzanych badań była ocena różnorodności grzybów strzępkowych obecnych w powietrzu i frakcji opadającej na powierzchnię magazynów zbożowych oraz w przechowywanym ziarnie zbóż. Badania przeprowadzono w magazynach płaskich w czasie składowania zbóż. Ogólną liczbę grzybów strzępkowych w powietrzu magazynowym oznaczono metodą wolumetryczną przy użyciu aparatu MAS-100 firmy MERCK w siedmiu wyznaczonych punktach poboru materiału. W analogicznych punktach oznaczono liczbę grzybów strzępkowych we frakcji opadającej na powierzchnię magazynową na podstawie mikrobiologicznego indeksu opadania. Ocenę mykologiczną ziarna zbóż wykonano metodą hodowlaną rozcieńczeń Kocha. Grzyby strzępkowe identyfikowano według cech morfologicznych przy wykorzystaniu kluczy diagnostycznych. W powietrzu, frakcji opadającej na powierzchnię magazynową oraz przechowywanym ziarnie zbóż dominowały szczepy z rodzajów Aspergillus i Penicillium.
EN
Storage of cereal grains is one of the most important stage in the food production chain. The microbial contamination, especially fungal one’s, may provide to decline in the grain quality and indirectly create economic losses during the storage time. The most dangerous biological hazard in the cereal warehouses, which may produce threaten human and animal health mycotoxins, are molds. Secondary metabolites of that organism are a critical issue in the word cereal production. Is suggested that mycotoxins has contaminated from 25 to 45% stored grains. Health problem affected by mycotoxins does not involve only livestock and consumers, but also warehouse workers. Especially dangerous is biological dust which includes spores and part of fungal mycelium. The purpose of research was to assess the diversity in the counts of store molds which were occurred in the air, sedimented on the surface and obtained from grains. The assessment of fungal diversity in the warehouse air was carried out by volumetric method by use the MAS-100 collector (MERCK, Poland). Each warehouses were divided on the smallest area and were selected 7 sampling points, where took 50 dm3 of air. Simultaneously 7 grain parts were collected in the random samples. The total count of molds deposited on the surface obtained by use the sedimentation index. Estimation of moulds count were taken in the mineral CzapekDox medium by the incubation in 25°C during the 7 days. Molds were sorted to species by assessed the morphological properties and comparison to the identification keys. Result were given in the CFU·m⁻³, CFU·m⁻²·min⁻¹ or CFU·g⁻¹. Molds belonged to the Pencillium genus dominated in the air and fraction deposited on the surfaces in both warehouses. The highest diversity in the species obtained within this genus. In the first warehouse isolated inclusively 22 fungal species and 13 of them were from Penicillium genus. Second warehouse characterised by occurring 17 species of molds, but only 7 belonged to Penicillium. The highest count of molds was in the store grain and the main fungal contamination were Aspergillus and Penicillium. Farther, in the second warehouse on the grain occurred phytopatogenic molds from Fusarium genus and the count of them constituted 22 percentages of total fungal count.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

590

Opis fizyczny

s.49-57,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Opolski

Bibliografia

 • Broda M., Grajek W., 2009. Mikroflora ziaren zbóż i metody redukcji skażenia mikrobiologicznego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 2, 19–30.
 • Difco & BBL & Manual, 2009. Manual of microbiological culture media. Zimbro M.J, Power D.A., Miller S.M., Wilson G.E., Johnson J.A. (red.). Wyd. Dickinson and Company.
 • Edwards S.G., O’Callaghan J., Dobson A.D.W., 2002. PCR-based detection and quantification of mycotoxigenic fungi. Mycol. Res. 106(9), 1005–1025.
 • Grudny J., Wiatr E., Langfort R., Rudziński P., Orłowski T., Wesołowski S., Bestry I., Roszkowski-Śliż K., 2004. Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych rozpoznane przy pomocy otwartej biopsji płuca w materiale Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. Pneumon. Alergol. 72, 78–84.
 • Fernández I.I., Coello S.M., González F.M., Pérez E.O., 2012. Aerobiological monitoring of Aspergillus/Penicillium spores during the potato storage. Aerobiologia 28(2), 213–219.
 • Kachuei R., Mohammad H.Y., Sasan R., Abdolamir A., Naser S., Farideh Z.F., Khanezad Y., 2009. Investigation of stored wheat mycoflora, reporting the Fusarium cf. langsethiae in three provinces of Iran during 2007. Ann. Microbiol. 59(2), 383–390.
 • Kręcidło Ł., Krzyśko-Łupicka T., 2015. Sensitivity of molds isolated from warehouses of food production facility on selected essential oils. Inż. Ekolog. 43, 100–108.
 • Kręcidło Ł., Krzyśko-Łupicka T., 2016. Geny warunkujące produkcję mykotoksyn u grzybów strzępkowych obecnych w magazynach zbożowych. Red. Zdunek B., Szklarczyk M. Wybrane zagadnienia z biologii molekularnej oraz inżynierii materiałowej, 106–122.
 • Kwiatek K., Kukier E., Wasyl D., Hoszowski A., 2008. Jakość mikrobiologiczna mieszanek paszowych w Polsce. Medycyna Wet. 64(7), 949–954.
 • Kaur R., Wadhwa A., Gulati A., Agrawal A.K., 2010. An unusual phaeoid fungi: Ulocladium, as a cause of chronic allergic fungal sinusitis. Iran J Microbiol. 2(2), 95–97.
 • Moses J.A., Jayas D.S., Alagusundaram K., 2015. Climate Change and its Implications on Stored Food Grains. Agric. Res. 4(1), 21–30.
 • Napoli C., Tafuri S., Montenegro L., Cassano M., Notarnicola A., Lattarulo S., Montagna M.T., Moretti B., 2012. Air sampling methods to evaluate microbial contamination in operating theatres: results of a comparative study in an orthopaedics department. J. Hosp. Infect. 80(2), 128–132.
 • Pasquarella C., Pitzurra O., Savino A., 2000. The index of microbial air contamination. The J. Hosp. Infect. 46(4), 241–256.
 • Pasquarella C., Saccani E., Sansebastiano G.E., Ugolotti M., Pasquariello G., Albertini R., 2012. Proposal for a biological environmental monitoring approach to be used in libraries and archives. Ann. Agric. Environ. Med. 19(2), 209–212.
 • Pitt J.I., Hocking A.D., 2013. Fungi and food spoilage (3rd ed.). New York: Springer-Verlag.
 • PN-R-64791, 1994. Pasze – Wymagania i badania mikrobiologiczne.
 • Rohweder D., Valenta H., Sondermann S., Schollenberger M., Drochner W., Pahlow G., Döll S., Dänicke S., 2011. Effect of different storage conditions on the mycotoxin contamination of Fusarium culmorum – infected and non-infected wheat straw. Mycol. Res. 27(2), 145–153.
 • Wang J.H., Li H.P., Qu B., Zhang J.B., Huang, T., Chen F.F., Liao Y.C., 2008. Development of a generic PCR detection of 3-acetyldeoxy-nivalenol-, 15-acetyl deoxynivalenol- and nivalenol-chemotypes of Fusarium graminearum. Clade. Int. J. Mol. Sci. 9(12), 2495–2504.
 • Zhu Y., Hassan Y.I., Watts C., Zhou T., 2016. Innovative technologies for the mitigation of mycotoxins in animal feed and ingredients – A review of recent patents. Anim. Feed. Sci. Tech. 216, 19–29.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-3d0d9b8d-5dc3-44e5-9b95-9f61a013b880
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.